ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΙΤΥΕ Διοφαντος
To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.
http://www.cti.gr/

Εκπαιδευτικη Ραδιοτηλεοραση
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί καινοτόμο φορέα του YΠΠΕΘ. Η αδιάλειπτη προσφορά της στον χώρο της Παιδείας συνίσταται στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών δράσεων, με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και στη διά βίου μάθηση. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στην ψηφιακή εποχή στηρίζει τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό στο σύγχρονο σχολείο, ενθαρρύνοντας την ενεργητική μάθηση, την ομαδική κουλτούρα, τη συμμετοχή και την προσθήκη αξίας στις δικτυακές κοινότητες. Αποτελεί σημείο πολιτιστικής αναφοράς, όχι μόνο διαφυλάσσοντας με συνέπεια σημαντικότατα τεκμήρια της εκπαιδευτικής τηλεοπτικής παραγωγής, αλλά και προβάλλοντάς τα, μέσω εξελιγμένων μορφών διάθεσης και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.
http://www.edutv.gr/

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ E-YLIKO
Η ψηφιακή εκπαιδευτική πύλη e-yliko αποτελεί την επίσημη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί με σκοπό τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη ενημέρωσή της σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της.
http://www.e-yliko.gr/

ΙΕΕ ENERGY BITS CONSORTIUM
Το ΙΕΕ ENERGY BITS CONSORTIUM περιλαμβάνει τους παρακάτω 13 φορείς από 9 χώρες στην Ευρώπη: EnerGia-Da Srl (Γενικός Συντονιστής, ΙΤ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (GR), Brook lapping Productions ltd (UK), MEd Media Education (IT), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ITYE) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», RTBF - Belgian Radio Television of the French-speaking Community (BE), RTSLO - Radiotelevision Slovenja (SLO), Herafilm (CZ), RAI Rradiotelevisione Italiana - RAI Educational (IT), Brunel University (UK), HafenCity University Hamburg (DE), Tralalere (FR), Televisio de Catalunya (ES).
http://www.energybits.eu/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (EARTHLAB)
Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση - earthlab (Educational Approaches to viRtual reality TecHnologies - earthlab) θεσμοθετήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 15 Δεκεμβρίου 2000 με το Προεδρικό Διάταγμα 330. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Η προσέγγιση και η στελέχωση του εργαστηρίου είναι διεπιστημονική. Στόχοι του earthlab είναι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο των ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικότερα της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση, η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εφαρμογών λογισμικού, η συνεισφορά στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την κατάρτιση.

http://earthlab.uoi.gr/

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ)
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Αποστολή του είναι η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων και του αποδήμου ελληνισμού, καθώς και η ενίσχυση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Στις δράσεις του περιλαμβάνονται πολλά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και γραμματεία, τη γλωσσική αγωγή και διδασκαλία, αλλά και δεκάδες εκδόσεις γλωσσικού περιεχομένου, έντυπες και ηλεκτρονικές. Υποστηρίζει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με διαδικτυακά περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων και η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, και ψηφιακές κοινότητες μάθησης της ελληνικής γλώσσας και υποστήριξης της διδασκαλίας της.
http://www.greeklanguage.gr/

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
http://www.pi-schools.gr/

Εθνικο και Καποδιστριακο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.uoa.gr/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.
http://www.iep.edu.gr/

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τo Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ενισχύουν την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση.
http://www.ekt.gr/

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Το Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις μεγάλες εκείνες δωρεές που αύξησαν τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τον παλαιότερο μουσειακό οργανισμό που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου. Με τις εκτεταμένες ενότητες των εκθεμάτων του, που καλύπτουν περισσότερους από έναν πολιτισμικούς τομείς, αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του, που εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινωνικές ανάγκες, το Μουσείο Μπενάκη προσφέρει ένα μοναδικό ίσως υπόδειγμα σύνθετης δομής μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των μουσειακών ιδρυμάτων της Ελλάδας.
http://benaki.gr

Μουσειο Φρυσιρα
Το Μουσείο Φρυσίρα, το μοναδικό Μουσείο Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής στον ελλαδικό χώρο, εγκαινιάστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2000 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, και στις 4 Δεκεμβρίου 2000 ο Δήμαρχος Αθηναίων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, κήρυξε την έναρξη της λειτουργίας του. Ιδρύθηκε από την οικογένεια Βλάση Φρυσίρα, στην οποία ανήκει η διοίκηση του ιδρύματος, και συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι συλλογές του απαρτίζονται από έργα ζωγραφικής, σχεδίων, γλυπτικής και χαρακτικών Ευρωπαίων καλλιτεχνών, μέσα από τα οποία γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι τάσεις, τα πρόσωπα και η φιλοσοφία της ανθρωποκεντρικής ευρωπαϊκής ζωγραφικής μετά το 1940.
http://www.frissirasmuseum.com/

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Κατά την πολυετή διαδρομή του, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη εξελίσσεται διαρκώς και σταδιακά καθιερώνεται ως εξέχουσα και ρυθμιστική παρουσία στην πνευματική ζωή του τόπου μας. Οι ποικίλες του δραστηριότητες στηρίζονται από διακεκριμένους εκπροσώπους του πολιτισμού και των επιστημών. Σκοπός του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» είναι η προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού γενικά και ιδιαίτερα των ελληνικών Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής Έρευνας, καθώς και η λειτουργία Βιβλιοθήκης με την επωνυμία «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ».
http://www.laskaridisfoundation.org/

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε από το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» για όλους τους Έλληνες. Σκοπός της είναι να προσφέρει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιστημονική πληροφόρηση στον χώρο της μουσικής στους επισκέπτες, αλλά και στους χρήστες από απόσταση.
http://www.mmb.org.gr/

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ιδρύθηκε το 1952 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 72/27-3-1952. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ/Α/141/10.6.2003).
Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
http://www.serrelib.gr/

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1964, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα δύο πρώτα χρόνια (1964-1966) τόσο η Διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και η Βιβλιοθήκη στεγάζονταν στην Αθήνα και κατόπιν στο πρώτο κτήριο του Πανεπιστημίου στην οδό Κορίνθου στην Πάτρα. Τότε μπήκαν τα θεμέλια για τη μετέπειτα λειτουργία της Βιβλιοθήκης, με την καθοδήγηση της Αμερικανίδας βιβλιοθηκονόμου κ. Ann Martin-Παπάζογλου και τις προσπάθειες της κ. Κατερίνας Λαμπροπούλου-Παλούμπη, που ήταν η πρώτη υπάλληλος. Το 1967 η Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στα προκατασκευασμένα της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο.
https://library.upatras.gr/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΚ ΑΘΗΝΑ
Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) ιδρύθηκε το 1998 στην Ξάνθη, ως ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης). Το Νοέμβριο του 2003 εντάχθηκε στο Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, και το οποίο τον Φεβρουάριο του 2006 μετονομάστηκε σε 'Αθηνά' - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.
http://www.ceti.gr/

THE CONCORD CONSORTIUM
Το Concord Consortium είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που εδρεύει στο Concord της Μασαχουσέτης και στο Emeryville της Καλιφόρνια. Στόχος του Concord Consortium είναι να επιφέρει μεγάλης κλίμακας βελτιώσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω της τεχνολογίας. Το έργο του Concord φέρνει την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στους τομείς των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής.
https://concord.org/

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1954 ως Δημοτική, μερίμνη του τότε Δημάρχου Λεβαδέων Λουκά Νίκαινα και του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Γεωρ. Γιανακοπούλου. Στις 6 Ιουλίου του 1955 υπήχθη στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής παιδείας (ΦΕΚ 184/Β/13-10-1955), και την 1η Φεβρουαρίου 1956 έγινε Δημόσια, με πρωτοβουλία του Επιθεωρητού Βιβλιοθηκών Κωνσταντίνου Σολδάτου. Έκτοτε υπάγεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο όλες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες υπάγονταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών). Στις 13 Αυγούστου 1980 διευρύνθηκε σε Κεντρική, με την αριθ. απόφ. Β/404/47970/ΦΕΚ 796/Β/22-8-1980, εντάσσοντας στη δύναμή της Κινητή Μονάδα, δηλαδή Βιβλιοαυτοκίνητο που της παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Προεδρίας το 1981. Από το 2012 είναι δραστήριο μέλος του Future Library, υλοποιώντας διάφορα προγράμματα, και μεταξύ αυτών ανελλιπώς την Καλοκαιρινή Εκστρατεία. Στο ίδιο πλαίσιο, το 2013 ανακαινίστηκε και απέκτησε MEDIA Lab. Έχει καταλογογραφήσει το μεγαλύτερο μέρος των συλλογών της, και διαθέτει ψηφιακή συλλογή, η οποία συγκαταλέγεται σε αποθετήρια του ΕΚΤ και στη Europeana. Το εύρος των δραστηριοτήτων και η πληθώρα των εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς είναι εξαιρετικά ευρύ και πολυποίκιλο, έχοντας αποδέκτες όλο το ηλικιακό φάσμα και το γνωσιακό επίπεδο και ενδιαφέρον των πολιτών.
http://liblivadia.wikidot.com/

BIODIGITAL
Η BioDigital είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας για την τρισδιάστατη απεικόνιση ζητημάτων υγείας. Το σημαντικότερο προϊόν της, το BioDigital Human, είναι ένα τρισδιάστατο εικονικό σώμα, που δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να μάθει για το ανθρώπινο σώμα, σε μια οπτική μορφή που μοιάζει με την πραγματική ζωή. Η εντυπωσιακή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα του BioDigital Human επιτρέπει στους χρήστες να μελετούν την ανατομία, τις ασθένειες και τις θεραπείες, όλα σε διαδραστικό τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον.
Η BioDigital ιδρύθηκε με βάση τη σκέψη ότι η τρισδιάστατη τεχνολογία θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο σώμα. Ο όγκος και η πολυπλοκότητα των πληροφοριών για την υγεία συνεχίζουν να αυξάνονται, όμως οι μέθοδοι με τις οποίες οι πληροφορίες αυτές επικοινωνούνται δεν έχουν αλλάξει για αιώνες. Επιτρέποντας στους ανθρώπους να δουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα, αξιοποιώντας διαδραστική τρισδιάστατη τεχνολογία, το BioDigital Human υπόσχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την υγεία μας.
https://www.biodigital.com/

EXPLORE.ORG
Το explore.org είναι ένα από τα κορυφαία στον κόσμο φιλανθρωπικά δίκτυα με κάμερες ζωντανής αναμετάδοσης στη φύση, καθώς και ένα από τα σημαντικότερα κανάλια με ταινίες ντοκιμαντέρ. Το explore.org, η διαδικτυακή πύλη για εξερεύνηση του Ιδρύματος Annenberg, είναι ένας κοινοτικός προορισμός όπου οι άνθρωποι μοιράζονται σκέψεις, συμμετέχουν σε διάλογο, βλέπουν και στέλνουν ταινίες και φωτογραφίες και ενσωματώνουν τα αγαπημένα τους σε ιστολόγια και ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
Η διαρκώς εμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη του explore αποτελείται από περισσότερες από 250 πρωτότυπες ταινίες και 30.000 φωτογραφίες από ολόκληρο τον κόσμο. Το explore αναδεικνύει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τα δικαιώματα των ζώων, την υγεία, τις ανθρώπινες υπηρεσίες και τη φτώχεια μέχρι το περιβάλλον, την εκπαίδευση και την πνευματικότητα. Οι ταινίες του explore απευθύνονται σε θεατές όλων των ηλικιών, από τα παιδιά που μαθαίνουν για τους άλλους πολιτισμούς για πρώτη φορά μέχρι και στους ενήλικες που αναζητούν μια νέα προοπτική για τον κόσμο γύρω τους.
Τα άτομα και οι οργανώσεις που παρουσιάζονται σε πολλές ταινίες του explore λαμβάνουν, επίσης, τη δυνατότητα χρηματοδότησης, με τη μορφή επιχορηγήσεων του Ιδρύματος Annenberg. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 69 εκατομμύρια δολάρια έχουν διανεμηθεί σε περισσότερους από 300 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παγκοσμίως.
https://explore.org/

EUROPEAN SCHOOLNET LEARNING RESOURCE EXCHANGE (EUN LRE)
Το Learning Resource Exchange (LRE) είναι η υποεπιτροπή του European Schoolnet (EUN), του δικτύου των 34 Υπουργείων Παιδείας της Ευρώπης, που εστιάζει σε θέματα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Στόχος του LRE είναι να προωθεί και να υποστηρίζει τη δημιουργία, την ανακάλυψη, την ανταλλαγή και τη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) και πρακτικών.
Με την υποστήριξη των Υπουργείων Παιδείας της Ευρώπης, καθώς και μιας σειράς έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ASPECT, MELT, CELEBRATE, CALIBRATE, eQNet), το LRE ανέπτυξε και λειτουργεί την υπηρεσία LRE for schools, συγκεντρώνοντας, επιλέγοντας και εμπλουτίζοντας με μεταδεδομένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο από έναν μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και διεθνών ψηφιακών αποθετηρίων για τη σχολική εκπαίδευση. Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε Υπουργεία Παιδείας ή φορείς τους που αναπτύσσουν, συντηρούν ή υποστηρίζουν ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού περιεχομένου στη χώρα τους.
Επίσης, είναι ανοικτή σε περιφερειακές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, καθώς και σε ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες, το δίκτυο, την υποδομή και την τεχνογνωσία του LRE, για να δημιουργήσουν συλλογές νέων, υψηλής ποιότητας Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων από άλλους παρόχους σε ολόκληρο τον κόσμο. Το LRE for schools διαθέτει τεχνική υποδομή τελευταίας τεχνολογίας και περιλαμβάνει περισσότερους από 330.000 διεθνείς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.
http://lre.eun.org/

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GEOGEBRA (INTERNATIONAL GEOGEBRA INSTITUTE)
Το Διεθνές Ινστιτούτο GeoGebra (International GeoGebra Institute) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός πίσω από το δωρεάν λογισμικό μαθηματικών GeoGebra. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρόχους λογισμικού δυναμικών μαθηματικών, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση για την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και τις καινοτομίες στη διδασκαλία και τη μάθηση παγκοσμίως. Το δυναμικό λογισμικό μαθηματικών GeoGebra απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και συνδυάζει τη γεωμετρία, την άλγεβρα, τα υπολογιστικά φύλλα, τις γραφικές παραστάσεις, τις στατιστικές και τον λογισμό σε ένα εύκολο στη χρήση πακέτο.
https://www.geogebra.org/