ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΙΤΥΕ Διοφαντος
To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΤΥΕ) είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.
http://www.cti.gr/

Εκπαιδευτικη Ραδιοτηλεοραση
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί καινοτόμο φορέα του YΠΟΠΑΙΘ. Η αδιάλειπτη προσφορά της στο χώρο της Παιδείας συνίσταται στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών δράσεων με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καθώς και στη δια βίου μάθηση.
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στην ψηφιακή εποχή στηρίζει το μαθητή και τον εκπαιδευτικό στο σύγχρονο σχολείο ενθαρρύνοντας την ενεργητική μάθηση, την ομαδική κουλτούρα, τη συμμετοχή και την προσθήκη αξίας στις δικτυακές κοινότητες. Αποτελεί σημείο πολιτιστικής αναφοράς, όχι μόνο διαφυλάσσοντας με συνέπεια σημαντικότατα τεκμήρια της εκπαιδευτικής τηλεοπτικής παραγωγής, αλλά και προβάλλοντάς τα, μέσω εξελιγμένων μορφών διάθεσης και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.
http://www.edutv.gr/

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ E-YLIKO
Η ψηφιακή εκπαιδευτική πύλη e-yliko αποτελεί την επίσημη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί με σκοπό την στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη ενημέρωσή της σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της.
http://www.e-yliko.gr/

ΙΕΕ ENERGY BITS CONSORTIUM
Το ΙΕΕ ENERGY BITS CONSORTIUM περιλαμβάνει τους παρακάτω 13 φορείς από 9 χώρες στην Ευρώπη: EnerGia-Da Srl (Γενικός Συντονιστής, ΙΤ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (GR), Brook lapping Productions ltd (UK), MEd Media Education (IT), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ITYE) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», RTBF - Belgian Radio Television of the French-speaking Community (BE), RTSLO - Radiotelevision Slovenja (SLO), Herafilm (CZ), RAI Rradiotelevisione Italiana - RAI Educational (IT), Brunel University (UK), HafenCity University Hamburg (DE), Tralalere (FR), Televisio de Catalunya (ES).
http://www.energybits.eu/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από το 1970. Στο μισό αιώνα της λειτουργίας του έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Με τα επιτεύγματά του στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας έχει ανταποκριθεί στους αρχικούς στόχους της ίδρυσής του και έχει επιτύχει την ακαδημαϊκή αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δραστηριοποιείται τo Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση (http://earthlab.uoi.gr/). Στόχοι του Εργαστηρίου είναι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ειδικότερα της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση, η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού λογισμικού, η συνεισφορά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Στο φωτόδεντρο διατίθεται η συλλογή ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, αποτέλεσμα του έργου «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών» (http://deucalion.edu.gr/). Το υλικό του ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ απαρτίζεται από διαδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά σενάρια, εφαρμογές για ειδική αγωγή, εφαρμογές για φορητές τεχνολογίες, κλπ.
http://www.uoi.gr/

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ)
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Αποστολή του είναι η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων και του αποδήμου ελληνισμού καθώς και η ενίσχυση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό. Στις δράσεις του περιλαμβάνονται πολλά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και γραμματεία, τη γλωσσική αγωγή και διδασκαλία, αλλά και δεκάδες εκδόσεις γλωσσικού περιεχομένου, έντυπες και ηλεκτρονικές. Υποστηρίζει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με διαδικτυακά περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων και η Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της, και ψηφιακές κοινότητες μάθησης της ελληνικής γλώσσας και υποστήριξης της διδασκαλίας της.
http://www.greeklanguage.gr/

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
http://www.pi-schools.gr/

Εθνικο και Καποδιστριακο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.uoa.gr/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.
http://www.iep.edu.gr/

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ενισχύουν την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση.
http://www.ekt.gr/

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Το Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις μεγάλες εκείνες δωρεές που αύξησαν τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τον παλαιότερο μουσειακό οργανισμό που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου. Με τις εκτεταμένες ενότητες των εκθεμάτων του, που καλύπτουν περισσότερους από έναν πολιτισμικούς τομείς, αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του, που εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινωνικές ανάγκες, το Μουσείο Μπενάκη, προσφέρει ένα μοναδικό ίσως υπόδειγμα σύνθετης δομής μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των μουσειακών ιδρυμάτων της Ελλάδας.
http://benaki.gr

Μουσειο Φρυσιρα
Το Μουσείο Φρυσίρα, το μοναδικό Μουσείο Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής στον ελλαδικό χώρο, εγκαινιάστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2000 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, και στις 4 Δεκεμβρίου 2000 ο Δήμαρχος Αθηναίων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, κήρυξε την έναρξη της λειτουργίας του. Ιδρύθηκε από την οικογένεια Βλάση Φρυσίρα στην οποία ανήκει η διοίκηση του ιδρύματος και συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι συλλογές του απαρτίζονται από έργα ζωγραφικής, σχεδίων, γλυπτικής και χαρακτικών Ευρωπαίων καλλιτεχνών μέσα από τα οποία γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι τάσεις, τα πρόσωπα και η φιλοσοφία της ανθρωποκεντρικής ευρωπαϊκής ζωγραφικής μετά το 1940.
http://www.frissirasmuseum.com/

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Κατά την πολυετή διαδρομή του, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» εξελίσσεται διαρκώς και σταδιακά καθιερώνεται ως εξέχουσα και ρυθμιστική παρουσία στην πνευματική ζωή του τόπου μας. Οι ποικίλες του δραστηριότητες στηρίζονται από διακεκριμένους εκπροσώπους του πολιτισμού και των επιστημών.Σκοπός του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» είναι η προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού γενικά και ιδιαίτερα των ελληνικών Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής Έρευνας, καθώς και η λειτουργία Βιβλιοθήκης με την επωνυμία «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ».
http://www.laskaridou.gr/

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε από το Σύλλογο οι Φίλοι της Μουσικής για όλους τους Έλληνες. Σκοπός της είναι να προσφέρει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιστημονική πληροφόρηση στο χώρο της μουσικής στους επισκέπτες αλλά και στους χρήστες από απόσταση.
http://www.mmb.org.gr/

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ιδρύθηκε το 1952 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 72/27-3-1952. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ/Α/141/10.6.2003).
Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
http://www.serrelib.gr/

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1964, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα δύο πρώτα χρόνια (1964-1966) τόσο η Διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και η Βιβλιοθήκη στεγαζόταν στην Αθήνα και κατόπιν στο πρώτο κτίριο του Πανεπιστημίου στην οδό Κορίνθου, στην Πάτρα. Τότε μπήκαν τα θεμέλια για τη μετέπειτα λειτουργία της, με την καθοδήγηση της αμερικανίδας βιβλιοθηκονόμου κ. Ann Martin -Παπάζογλου και τις προσπάθειες της κ. Κατερίνας Λαμπροπούλου-Παλούμπη, που ήταν η πρώτη υπάλληλος. Το 1967 η Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στα προκατασκευασμένα της Πανεπιστημιούπολης, στο Ρίο.
http://www.lis.upatras.gr/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΚ ΑΘΗΝΑ
Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) ιδρύθηκε το 1998 στην Ξάνθη, ως ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης). Το Νοέμβριο του 2003 εντάχθηκε στο Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, και το οποίο τον Φεβρουάριο του 2006 μετονομάστηκε σε 'Αθηνά' - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.
http://www.ceti.gr/