Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Νηρηίδες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
άνθρωπος φύση ζώα φυτά φυσικό περιβάλον ενέργεια εμείς και ο κόσμος περιβάλλον φυσικός κόσμος
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
δημοτικό
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6-9, 9-12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (162.51 MB);
ΠΡΟΣΘΕΤΟ (PLUGIN)
Adobe Flash Player , Google Earth plugin
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΙ (Πηνελόπη)
ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Λογισμικό 'Ανακαλύπτω τη Φύση (Ελληνική έκδοση)'
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εκπαιδευτικό πακέτο / σύνολο εκπαιδευτικών σεναρίων
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ανάδοχος/οι φορέας/είς έργου: TESSERA MULTIMEDIA AE
συντονιστής/ές ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Εφόπουλος Βασίλης
φορέας/είς παρακολούθησης και παραλαβής έργου: ΕΑΙΤΥ
υπεύθυνος/οι παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Φουντάνα Μαρία (ΕΑΙΤΥ)
σύμβουλος/οι παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Φραγκάκη Μαρία (ΠΙ)
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Κόσσυφας Νίκος (ΕΑΙΤΥ)
εκπαιδευτική / παιδαγωγική ομάδα: Αρβανίτη K. Ιωάννα
δημιουργός/οί: TESSERA MULTIMEDIA AE
τεχνική ομάδα: Μπουρνάζος Χαρίλαος
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Νηρηίδες
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/226
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Certifier Icon
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...Περισσότερα
Photodentro Edusoft v2.0 | powered by DSpace