Όλες οι Ψηφιακές Mαθητικές Δημιουργίες

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create» Διαδικασίες, Ροές και Κανόνες Λειτουργίας

1. Τι είναι το αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create»;

Το «Φωτόδεντρο i-create» είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθητικών Δημιουργιών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Φιλοξενεί μαθητικά ψηφιακά και οπτικοακουστικά έργα που δημιουργούνται στο πλαίσιο διεθνών και πανελληνίων διαγωνισμών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
Στο χώρο αυτό oι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανεβάζουν τη συμμετοχή του σχολείου τους στους διαγωνισμούς της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ή να αναζητούν μαθητικές δημιουργίες άλλων σχολείων.

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create» αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό όπως ταινίες, φωτογραφίες, ιστότοπους, ιστολόγια, χρονοδιαδρόμους και άλλες δημιουργίες με εργαλεία web2.0 με τα μεταδεδομένα τους, όπως αυτό το υλικό έχει αναπτυχθεί από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας κ.ι έχει υποβληθεί σε μαθητικούς διαγωνισμούς της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
Οι μαθητικές δημιουργίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον τύπο τους. Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Τύπων Μαθησιακών Αντικειμένων (http://lrt.photodentro.edu.gr/), για ορισμούς, επεξηγήσεις και ενδεικτικά παραδείγματαγια ορισμούς, επεξηγήσεις και ενδεικτικά παραδείγματα.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα εκπαιδευτικών και μαθητών, όπου οι εκπαιδευτικοί (επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ) θα αναρτούν και θα μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, όπως αυτό έχει δημιουργηθεί στη σχολική αίθουσα με τους μαθητές τους.


2. Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create»;

Μέλη του αποθετηρίου θα μπορούν να γίνουν οι εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων) που είναι κάτοχοι λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Σε επόμενο στάδιο, πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με εκπαιδευτικό έργο και εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, που θα είναι κάτοχοι λογαριασμού οποιουδήποτε ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Επιπλέον, άτομα με διδακτική εμπειρία και εκπαιδευτικό έργο που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της κοινότητας, εφόσον προηγηθεί σύσταση για το άτομό τους από δύο πιστοποιημένους χρήστες - Εκπαιδευτικούς του αποθετηρίου.


3. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για τη σύνδεση και δημιουργία προσωπικού προφίλ στο αποθετήριο;

Κάθε επισκέπτης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create», εφόσον είναι εκπαιδευτικός κάτοχος λογαριασμού του ΠΣΔ, μπορεί να συνδεθεί άμεσα σε αυτό χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του στο ΠΣΔ (@sch.gr), να δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ και να αποκτήσει έτσι το δικαίωμα δημοσίευσης ψηφιακού υλικού και ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα του αποθετηρίου.
Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης, αφού πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικός του ΠΣΔ, οδηγείται στη σελίδα του προσωπικού του προφίλ, όπου και καλείται να το εμπλουτίσει συμπληρώνοντας ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι κατά την εγγραφή ενός χρήστη στο αποθετήριο με χρήση του λογαριασμού του στο ΠΣΔ, τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό του.


4. Γιατί πρέπει να εμπλουτίσω το προσωπικό μου προφίλ;

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης - Εκπαιδευτικός του αποθετηρίου, καλείται να εμπλουτίσει το προφίλ του με ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Το προφίλ είναι δημόσιο και σκοπός του είναι να δώσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της διδακτικής εμπειρίας και του έργου του εκπαιδευτικού στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρήστης καλείται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στοιχεία σχετικά με την εργασιακή του εμπειρία:
  • Τη σχέση του με την εκπαίδευση/ιδιότητα: (Εκπαιδευτικός, Μέλος Ακαδημαϊκής Κοινότητας)

  • Την ειδικότητα/επιστημονικό κλάδο που ανήκει: (Φιλόλογος, Μαθηματικός, Πληροφορικής, Οικονομολόγος, κτλ.)

  • Τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζεται: (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)

  • Το σχολείο/ίδρυμα/φορέα στο οποίο διδάσκει/εργάζεται, καθώς και αυτά στα οποία έχει διδάξει/εργαστεί στο παρελθόν

 • Πληροφορίες για τα έργα (projects) τα οποία έχει πραγματοποιήσει

 • Στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντά του

 • Πληροφορίες για τυχόν δημοσιεύσεις που έχει στο ενεργητικό του

 • Στοιχεία για επιπλέον γνώσεις ή δεξιότητες που κατέχει

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης, αφού δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ, μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει σε δημοσίευση νέων ψηφιακών αντικειμένων τα οποία έχει δημιουργήσει με τους μαθητές του, καθώς και να αξιολογήσει ή σχολιάσει δημοσιευμένες μαθητικές δημιουργίες άλλων μελών της κοινότητας του αποθετηρίου.


5. Ποιος μπορεί να δει το προφίλ μου και τη δραστηριότητά μου στο αποθετήριο;

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ποια στοιχεία του προφίλ του επιθυμεί να είναι δημόσια ορατά και ποια θα παραμείνουν κρυφά από τους επισκέπτες του αποθετηρίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται επιλέγοντας το εικονίδιο hide section icon hide section icon στην ενότητα του προφίλ του που επιθυμεί να μην εμφανίζεται στην κοινότητα του αποθετηρίου.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η δραστηριότητα ενός εγγεγραμμένου χρήστη - Εκπαιδευτικού στο αποθετήριο, δηλαδή το σύνολο των συνεισφορών του (οι μαθητικές δημιουργίες που έχει δημοσιεύσει, οι αξιολογήσεις και τα σχόλια που έχει πραγματοποιήσει), θα είναι πάντα δημόσια ορατή μέσω του προφίλ του σε οποιονδήποτε επισκέπτη του «Φωτόδεντρο i-create».


6. Τι αναμένεται να κατατεθεί στο αποθετήριο;

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create» αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει ψηφιακές μαθητικές δημιουργίες όπως ταινίες, φωτογραφίες, ιστότοπους, blogs, χρονοδιαδρόμους και άλλα, τεκμηριωμένα με μεταδομένα, όπως αυτό το υλικό έχει αναπτυχθεί και έχει υποβληθεί σε μαθητικούς διαγωνισμούς της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
Επισημαίνεται ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create» είναι χώρος που φιλοξενεί τις ίδιες τις ψηφιακές μαθητικές δημιουργίες (ψηφιακούς πόρους που τις συνθέτουν) και όχι παραπομπές (links) σε μαθητικές δημιουργίες που βρίσκονται αναρτημένα σε άλλους ιστοτόπους ή αποθετήρια. Ως εκ τούτου, στο «Φωτόδεντρο i-create» αναμένεται να αναρτώνται όλα τα αρχεία που συνιστούν τις ψηφιακές μαθητικές δημιουργίες και όχι απλά σελίδες που δεικτοδοτούν ή παραπέμπουν σε αυτές.

Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τα πεδία των μεταδεδομένων κάθε ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας. Τα είδη των μεταδεδομένων χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά, συνιστώμενα ή προαιρετικά ως προς τη συμπλήρωσή τους.


7. Ποιες είναι οι καλές πρακτικές και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρώ κατά τη δημιουργία νέας ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας;

Κάθε χρήστης-εκπαιδευτικός που επιθυμεί να δημοσιεύσει κάποια ψηφιακή μαθητική δημιουργία θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώνει ότι αυτό συμμορφώνεται με τους όρους της ενότητας “2.0 Δημοσίευση Περιεχομένου” της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, όπως περιγράφονται εδώ.


8. Τι είναι ο «τύπος Μαθητικής Δημιουργίας»;

Ο τύπος Μαθητικής Δημιουργίας προσδιορίζει το είδος της ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική της χρήση και επιλέγεται από μια συγκεκριμένη λίστα τιμών (διευρυμένη λίστα τύπων που βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ΙΕΕΕ LOM). Στο Εγχειρίδιο Τύπων Μαθητικής Δημιουργίας (http://lrt.photodentro.edu.gr/) περιλαμβάνονται ορισμοί, επεξηγήσεις και ενδεικτικά παραδείγματα.


9. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω ώστε να δημοσιεύσω μια ψηφιακή μαθητική δημιουργία στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create»;

Για τη δημοσίευση μιας ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create» θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στο ΠΣΔ (@sch,gr) και να συνδεθείτε με τα στοιχεία αυτά στο αποθετήριο
Στη συνέχεια θα πρέπει από τον χώρο εργασίας σας να επιλέξετε “Νέα Μαθητική Δημιουργία” και να ακολουθήσετε μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα βήματα: α) την υποβολή των αρχείων της ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας β) τη συμπλήρωση των στοιχείων που την περιγράφουν γ) την επιλογή της άδειας χρήσης/διάθεσης για το υλικό που περιλαμβάνει και δ) τον τελικό έλεγχο της υποβολής, την αποδοχή ενός συνόλου όρων και προϋποθέσεων κατάθεσης υλικού και εντέλει τη δημοσίευση της ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας. Στο εγχειρίδιο χρήσης του αποθετηρίου μπορείτε να δείτε αναλυτικά κάθε βήμα της διαδικασίας δημοσίευσης.


10. Ποιοι είναι οι Όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου;

Η επίσκεψη και χρήση του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create», συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και της Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται εδώ και οι οποίοι ισχύουν αμέσως μετά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο.
Οι Όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy, AUP) αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους χρήστες του «Φωτόδεντρο i-create» (εγγεγραμμένους ή μη) να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του αποθετηρίου.
Όλοι οι χρήστες του «Φωτόδεντρο i-create» πρέπει να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική, ο σκοπός της οποίας είναι η ενθάρρυνση της παραγωγής, διάθεσης και αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες και τα μέλη της κοινότητας του αποθετηρίου από παράνομες ενέργειες.
Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η κατάθεση του υλικού του στο αποθετήριο αποσκοπεί αποκλειστικά στη συμμετοχή στους μαθητικούς διαγωνισμούς της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και στη διάθεση της μαθητικής δημιουργίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου να υποστηριχθεί τεχνολογικά η εκπαιδευτική και η ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία και δεν μοριοδοτείται σε περίπτωση κρίσεων ή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.


11. Απαιτείται έγκριση για τη δημοσίευση της ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας;

Μόλις κάποιος πιστοποιημένος χρήστης - Εκπαιδευτικός αναρτήσει μια Μαθητική Δημιουργία στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create» αυτή δημοσιεύεται άμεσα, είναι κατευθείαν στη διάθεση των επισκεπτών του αποθετηρίου, αλλά αρχικά φέρει την ένδειξη «Μη Ελεγμένη».


12. Τι δηλώνει η ένδειξη «Μη Ελεγμένη»;

Η ένδειξη «Μη Ελεγμένη» σημαίνει ότι οι διαχειριστές (moderators) του αποθετηρίου δεν έχουν ακόμη ελέγξει τη Μαθητική Δημιουργία που υποβλήθηκε ως προς την τήρηση των όρων Όρων και της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου.

13. Τι είδους έλεγχος γίνεται;

Μετά τη δημοσίευση μιας ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας, οι διαχειριστές του αποθετηρίου προβαίνουν σε έλεγχο αυτής, με σκοπό να επιβεβαιώσουν ότι δεν παραβαίνει τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create».
Τονίζεται ότι η έλλειψη της ένδειξης "Μη Ελεγμένη", υποδηλώνει αποκλειστικά τη συμμόρφωση της μαθητικής δημιουργίας με τους όρους της ενότητας “2.0 Δημοσίευση Περιεχομένου” της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create» και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου της μαθητικής δημιουργίας ή του μετασχολιασμού αυτής.

Σημειώνεται επίσης ότι οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create» μπορούν να τροποποιούν τα στοιχεία ταξινόμησης της ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας (τύπος, θεματική κατάταξη, εκπαιδευτική βαθμίδα/επίπεδο κ.ά.) ώστε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ταξινόμησης που ορίζονται στα αποθετήρια και στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο (βλ. εγχειρίδιο χρήσης, ενότητα: Δημοσίευση μαθητικών δημιουργιών & επεξεργασία δημοσιευμένων μαθητικών δημιουργιών).


14. Ποιος μπορεί να κατεβάσει τις δημοσιευμένες ψηφιακές μαθητικές δημιουργίες;

Λήψη ή άνοιγμα-προεπισκόπηση δημοσιευμένης μαθητικής δημιουργίας μπορούν να κάνουν όλοι οι επισκέπτες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create» χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή και είσοδος σε αυτό.

15. Ποιος μπορεί να αξιολογήσει τα δημοσιευμένες ψηφιακές μαθητικές δημιουργίες;

Αξιολόγηση μιας δημοσιευμένης μαθητικής δημιουργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα μέλη του αποθετηρίου με προφίλ «Εκπαιδευτικού». Προκειμένου για την αξιολόγηση κάποιας μαθητικής δημιουργίας, ο χρήστης – Εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνδεθεί στο αποθετήριο. Συνιστάται οι εκπαιδευτικοί να έχουν μεταφορτώσει, χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη Μαθητική Δημιουργία προτού προβούν σε αξιολόγηση αυτής, ώστε η κριτική τους να αποτελεί προστιθέμενη αξία για τη μαθητική δημιουργία.

16. Με ποια κριτήρια οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο μιας δημοσιευμένης ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας;

Μέλη του αποθετηρίου, που έχουν υποστηρίξει τη διδασκαλία τους ή οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, με την αξιοποίηση κάποιας μαθητικής δημιουργίας, μπορούν (και καλούνται) να αξιολογήσουν την ποιότητα περιεχομένου της, την ευκολία - ή μη - εφαρμογής και χρησιμοποίησής της, τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από τον εκπαιδευόμενο, σε ένα μάθημα, καθώς και την αποτελεσματικότητά της.
Για την αξιολόγηση της μαθητικής δημιουργίας χρησιμοποιείται το σύμβολο αστέρι με μέγιστη τιμή βαθμολόγησης τα 5 αστέρια και διαβάθμιση όπως ορίζεται παρακάτω:

 • five starsΕξαιρετική
 • four starsΠροτεινόμενη
 • three starsΚαλή
 • two starsΑνεπαρκής
 • one starΚακή

Η συνολική αξία της μαθητικής δημιουργίας θα προκύπτει από την αξιολόγηση στους επιμέρους τομείς:

 • την ποιότητα περιεχομένου του πόρου (content quality)
 • την ευκολία χρήσης (ease of use)
 • την αποτελεσματικότητα του πόρου (effectiveness)

Τυχόν σχόλια που αφορούν στο υλικό είναι ευπρόσδεκτα και αναγκαία ώστε να διευκολυνθούν και οι υπόλοιποι χρήστες που θα ενδιαφερθούν να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω υλικό.


17. Ποιος μπορεί να σχολιάσει δημοσιευμένες ψηφιακές μαθητικές δημιουργίες;

Κάθε πιστοποιημένο μέλος – Εκπαιδευτικός του αποθετηρίου μπορεί να αφήσει σχόλιο για οποιοδήποτε δημοσιευμένη μαθητική δημιουργία έχει μεταφορτώσει, χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει είτε μέσα στην τάξη είτε κατά τη διάρκεια μιας ευρύτερης μαθησιακής διαδικασίας. Ο εγγεγραμμένος χρήστης υπό τη μορφή σχολίου (commentcomment icon) έχει τη δυνατότητα να εκφράσει οποιαδήποτε ιδέα, απορία ή προβληματισμό προέκυψε κατά τη χρήση της μαθητικής δημιουργίας.
Σκοπός του σχολιασμού είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και ιδεών ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε καμία περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθεια επιβολής προσωπικών απόψεων, προσβολής προσωπικοτήτων και/ ή ανάδειξης συγκεκριμένων δημιουργών/έργων.


18. Πότε ένα σχόλιο είναι αποδεκτό;

Τα μέλη της κοινότητας «Φωτόδεντρο i-create» παροτρύνονται να εισάγουν σχόλια που είναι εποικοδομητικά, θέτουν νέους προβληματισμούς, παρουσιάζουν μια διαφορετική οπτική ή εκδοχή αξιοποίησης και χρήσης των ψηφιακών μαθητικών δημιουργιών, προσθέτουν νέες πληροφορίες, επεξηγούν με διαφορετικό τρόπο και προσέγγιση τεχνικές και έννοιες που πραγματεύονται οι μαθητικές δημιουργίες, φροντίζοντας πάντα να ακολουθούν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου.

19. Πότε ένα σχόλιο είναι μη αποδεκτό;

Σχόλιο που κριθεί εκτός θέματος, ανάρμοστο, εριστικό, υβριστικό ή προσβλητικό και που γενικότερα παραβαίνει τους όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου , μπορεί να αναφερθεί ως ακατάλληλο από άλλους πιστοποιημένους χρήστες («Αναφορά ως ακατάλληλο»).
Δύο αρνητικές αναφορές από μέλη της κοινότητας, έχουν ως αποτέλεσμα την αποδημοσίευση του σχολίου με ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο των διαχειριστών (moderators) όσο και του χρήστη που εξέφρασε το σχόλιο. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα να επαναφέρουν σχόλια χρηστών που διαγράφηκαν, αν και εφόσον διαπιστώσουν αβάσιμη αναφορά.
Οι χρήστες που επιθυμούν να αναφέρουν κάποιο σχόλιο, θα πρέπει πρώτα να έχουν αναγνώσει και κατανοήσει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου.
Ο αριθμός των αρνητικών αναφορών που αποδημοσιεύει ένα σχόλιο είναι μεταβλητός και παραμετροποιείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας ανάλογα με τον πλήθος των χρηστών και την επισκεψιμότητα της πλατφόρμας.

20. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποδημοσιευθεί κάποια Μαθητική Δημιουργία;


Μια δημοσιευμένη Μαθητική Δημιουργία δύναται να αποδημοσιευθεί αν διαπιστωθεί από τους διαχειριστές (moderators) του αποθετηρίου ότι παραβαίνει τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του «Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του «Φωτόδεντρο i-create»
Οι διαχειριστές προβαίνουν σε σχετικό έλεγχο κάθε μαθητικής δημιουργίας μετά τη δημοσίευσή της. Επιπλέον, κάθε δημοσιευμένη Μαθητική Δημιουργία μπορεί να κριθεί από τους εγγεγραμμένους χρήστες-εκπαιδευτικούς του αποθετηρίου.
Αν υπάρξουν δύο αρνητικές επισημάνσεις («Αναφορά ως ακατάλληλο ακατάλληλη» ) για μαθητική δημιουργία, αυτή αποδημοσιεύεται και ενημερώνονται σχετικά τόσο οι διαχειριστές του αποθετηρίου όσο και ο δημιουργός-καταθέτης.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος-κρίση μιας μαθητικής δημιουργίας σχετίζεται μόνο με το αν η μαθητική δημιουργία συμμορφώνεται με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, και δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου της ή του μετασχολιασμού της. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα να επαναφέρουν μαθητικές δημιουργίες χρηστών που αποδημοσιεύθηκαν, αν και εφόσον διαπιστώσουν αβάσιμη αναφορά. Στην περίπτωση αυτή, η μαθητική δημιουργία επιστρέφει στη λίστα “Ημιτελείς αναρτήσεις” του χώρου εργασίας του δημιουργού-καταθέτη, από όπου μπορεί να την επεξεργαστεί και να τη δημοσιεύσει εκ νέου.

21. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποκλειστεί ο λογαριασμός ενός χρήστη;


Οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create» διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν/περιορίσουν το λογαριασμό ενός χρήστη που είτε κάποιο σχόλιο είτε το δημοσιευμένο υλικό του έχουν επισημανθεί ως ακατάλληλα (σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις ερωτήσεις 19 και 20). Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα αποκλείεται από τη δυνατότητα σχολιασμού, αξιολόγησης και ανάρτησης στο αποθετήριο.