Όλες οι Ψηφιακές Mαθητικές Δημιουργίες


ΚΑΣΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
Σπουδές

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

MA Performance Studies, University of Leeds

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια,Πρωτοβάθμια
εικόνα φόρτωσης