ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ MEXT

Το Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ είναι ένα περιβάλλον για την υποστήριξη της συσσώρευσης στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» ψηφιακού περιεχομένου από εξωτερικές πηγές.

Αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και περιλαμβάνει λειτουργίες επιλογής ψηφιακού περιεχομένου από εξωτερικές πηγές, αντιστοίχισης των μεταδεδομένων τους σύμφωνα με το Πρότυπο Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων του Φωτόδεντρου και κυρίως, πρόσθετου παιδαγωγικού μετασχολιασμού. Στόχος είναι η «μετατροπή» των αντικειμένων από εξωτερικές πηγές σε μαθησιακά αντικείμενα που πληρούν τις προδιαγραφές του Φωτόδεντρου και η σημασιολογική ενοποίησή τους ώστε να συσσωρευτούν στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο».

Το Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ αξιοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την επιλογή και τον πρόσθετο παιδαγωγικό μετασχολιασμό αντικειμένων πολιτισμικού περιεχομένου από συλλογές της Ευρωπαϊκής Πύλης "Europeana".

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες μαθησιακά αντικείμενα πολιτισμικού περιεχομένου και είναι διαθέσιμο στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Πολιτισμός.

Το περιεχόμενο αυτό είναι επίσης διαθέσιμο μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο».

Το Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ είναι διαθέσιμο μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε!