Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Το δάσος κινδυνεύει από εμάς Εφαρμογή πολλαπλών δραστηριοτήτων (αρχείο .html)
  2. Το δάσος κινδυνεύει από εμάς Φύλλα εργασίας (για τον μαθητή) (αρχείο .html)
  3. Συνοδευτικό υλικό (για τον μαθητή) Φύλλα εργασίας (αρχείο .html)
  4. Το δάσος κινδυνεύει από εμάς Θέμα μελέτης (για τον εκπαιδευτικό) (αρχείο .html)
  5. Συνοδευτικό υλικό (για τον εκπαιδευτικό) Συμβουλευτικός οδηγός (αρχείο .html)
  6. Τεχνική Στήριξη: Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού Διαδικτυακή Εκτέλεση Εφαρμογής

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Το δάσος κινδυνεύει από εμάς (1)

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Το δάσος κινδυνεύει από εμάς (2)

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Το δάσος κινδυνεύει από εμάς (3)