Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Σίγμα Πι δεσμοί Εφαρμογή
  2. Σίγμα Πι δεσμοί Φύλλο Εργασίας Μαθητή (Δραστηριότητα 14.3 εως και Δραστηριότητα 14.6) (αρχείο .doc)
  3. Σίγμα Πι δεσμοί Σενάριο Καθηγητή (Δραστηριότητα 14.3 εως και Δραστηριότητα 14.6) (αρχείο .doc)