Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Επικοινωνώντας με το χρήστη του αλγόριθμου Φύλλο εργασίας
  2. Το πρόγραμμα Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε αποσυμπίεση και εγκατάσταση.

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Εκπαιδευτικό σενάριο

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Διερμηνευτής Γλώσσας