Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Το χρώμα ως μέσο έκφρασηςΦύλλο εργασίας(αρχείο .docx)
  2. Έκθεση έργων ζωγραφικής Παρουσίαση
  3. Τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά (αρχείο .docx)
  4. Βιογραφικό(αρχείο .docx)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Σερά, Κυριακή απόγευμα στο νησί της Γκραντ Ζατ

ΕΙΚΟΝΑ 1

Σερά, Κυριακή απόγευμα στο νησί της Γκραντ Ζατ

Ματίς, Το κόκκινο δωμάτιο

ΕΙΚΟΝΑ 2

Ματίς, Το κόκκινο δωμάτιο

Ρενουάρ, Χορός στο Μουλέν ντε λα Γκαλέτ

ΕΙΚΟΝΑ 3

Ρενουάρ, Χορός στο Μουλέν ντε λα Γκαλέτ