ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εικονίδιο
  
  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΙΤΥΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-02-2019
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ
δασκάλους / εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
προσχολική, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο, τεχνολογικό λύκειο
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
διαδικασία
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
30/03/2011
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ελλάδα
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/582
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software