ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ

Εικονίδιο
  
  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΙΤΥΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-02-2019
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ
δασκάλους / εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
προσχολική, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο, τεχνολογικό λύκειο
ΑΡΧΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
διαδικασία
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
27/01/2003
ΕΝΕΡΓΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΕΩΣ
31/12/2008
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ελλάδα
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8541/591
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  
Photodentro Seals v2.0 | powered by DSpace open source repository software