Το Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών παρέχει τους εξής τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενό του:

Επίσης, παρέχει δυνατότητα πλοήγησης στο περιεχόμενό του περιορίζοντας τα αποτελέσματα με χρήση «Φίλτρων» (σύνθετη αναζήτηση).

Επιλέξτε από την αρχική σελίδα μία από τις παρακάτω επιλογές.


Τα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών είναι οργανωμένα σε Συλλογές. Για να πλοηγηθείτε στις συλλογές του αποθετηρίου, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΣΥΛΛΟΓΕΣ»


Κάθε Συλλογή αντιπροσωπεύει έναν «Φάκελο» με μαθησιακά αντικείμενα τα οποία –συνήθως– αναπτύχθηκαν υπό ένα κοινό πλαίσιο. Στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών περιλαμβάνονται δύο συλλογές:

 • Υλικό Χρηστών Εκπαιδευτικής Πύλης: Πρόκειται για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (μαθησιακά αντικείμενα) που αρχικά ήταν αναρτημένο στην Εκπαιδευτική Πύλη e-yliko του Υπουργείου Παιδείας.
 • Υλικό Χρηστών Φωτόδεντρου: Πρόκειται για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (μαθησιακά αντικείμενα) που αναρτήθηκε απευθείας στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών.

Μπορείτε να δείτε τις συλλογές του αποθετηρίου είτε σε γραφική περιήγηση (εικονίδια) είτε με τη μορφή λίστας.Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μιας συλλογής, εμφανίζεται η λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα που ανήκουν σε αυτήν.


Στη σελίδα με τα μαθησιακά αντικείμενα μιας συλλογής μπορείτε να βρείτε επιπλέον λειτουργίες που σας βοηθούν να πλοηγηθείτε με μεγαλύτερη ευκολία στα αντικείμενα της συλλογής

Μέσα σε μία συλλογή μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας φίλτρα ή και να κάνετε στοχευμένη αναζήτηση, επιλέγοντας «Αναζήτηση στα Αποτελέσματα»

Το αποθετήριο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών χρησιμοποιεί μια θεματική ταξινόμηση των μαθησιακών αντικειμένων, οργανωμένη σε τρία επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται οι θεματικές περιοχές, στο δεύτερο οι θεματικές ενότητες και στο τρίτο οι έννοιες.

Για να πλοηγηθείτε στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών με βάση τη θεματική περιοχή των μαθησιακών αντικειμένων, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ».


Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια γραφική αναπαράσταση των θεματικών περιοχών που χρησιμοποιεί το Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών για τη θεματική ταξινόμηση των μαθησιακών αντικειμένων.


Οι θεματικές περιοχές που δεν φαίνονται στο γράφημα, εμφανίζονται σε αναδυόμενο παράθυρο, αν κάνετε κλικ στον κόμβο «Άλλες Θεματικές Περιοχές».

Για να επιλέξετε μία θεματική περιοχή, κάντε κλικ στο όνομά της ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν. Η θεματική περιοχή που επιλέξατε εμφανίζεται στην κορυφή της γραφικής αναπαράστασης με κόκκινο χρώμα, ενώ από κάτω εμφανίζονται οι θεματικές ενότητες που περιέχονται στην επιλεγμένη θεματική περιοχή


Παρομοίως, για να επιλέξετε μία θεματική ενότητα, κάντε κλικ στο όνομα ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν. Η θεματική ενότητα που επιλέξατε εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη θεματική περιοχή. Από κάτω εμφανίζονται οι έννοιες που σχετίζονται με την επιλεγμένη θεματική ενότητα.

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τη θεματική περιοχή της Χημείας και τη θεματική ενότητα της Οργανικής Χημείας, θα δείτε τις έννοιες που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα.


Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επιστρέψετε σε κάποιο προηγούμενο επίπεδο, π.χ. στη θεματική περιοχή της Χημείας, κάνοντας κλικ στο όνομά της.

Ομοίως, για να επιλέξετε μία έννοια, κάντε κλικ στο όνομά της ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν.

Κάθε φορά που επιλέγετε μια θεματική περιοχή, θεματική ενότητα ή έννοια, ενημερώνεται η λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα, ώστε να περιλαμβάνει μόνο εκείνα που ανήκουν στην επιλεγμένη θεματική περιοχή, θεματική ενότητα ή έννοια.


Για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο του αποθετηρίου με βάση τον τύπο των μαθησιακών αντικειμένων, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ».


Εμφανίζεται μια γραφική αναπαράσταση όλων των τύπων των μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου, όπως έχουν προσδιοριστεί από εκπαιδευτική σκοπιά.


Περιλαμβάνονται οι εξής Τύποι Μαθησιακών Αντικειμένων, ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες:

 • εικόνες, κείμενα, ήχοι, βίντεο
 • μοντέλα, 3D/VR, έργα τέχνης, χάρτες, εννοιολογικοί χάρτες, παρτιτούρες, αναμεταδόσεις
 • παρουσιάσεις, επιδείξεις, χρονογραμμές
 • προσομοιώσεις, οπτικοποιήσεις, δυναμικές αναπαραστάσεις δεδομένων, στατικές αναπαραστάσεις δεδομένων, πειράματα, μικροπειράματα
 • ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεστ αξιολόγησης
 • διερευνήσεις, εξερευνήσεις, ερευνητικές εργασίες-project, ανοιχτές δραστηριότητες
 • εκπαιδευτικά σενάρια – σχέδια μαθήματος, μαθήματα
 • οδηγοί, γλωσσάρια, διδακτικά εγχειρίδια, πηγές-αναφορές, ιστοσελίδες
 • εργαλεία, εφαρμογές

Αφήνοντας τον κέρσορα πάνω σε κάποιο από τα αντιπροσωπευτικά εικονίδια μπορείτε να δείτε το όνομα του αντίστοιχου τύπου. Επιλέξτε έναν τύπο ή μια ομάδα μαθησιακών αντικειμένων, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.


Εμφανίζεται η λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα που ανήκουν στον τύπο που επιλέξατε.


Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα, επιλέγοντας «Αναζήτηση στα αποτελέσματα» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της γραφικής αναπαράστασης των Τύπων Μαθησιακών Αντικειμένων και των Θεματικών Περιοχών για να μεταβείτε σε περιβάλλον όπου έχετε στη διάθεσή σας όλα τα φίλτρα.


Στη συνέχεια, μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα εισάγοντας λέξεις-κλειδιά στο πεδίο αναζήτησης «Αναζήτηση στα αποτελέσματα» ή επιλέγοντας τα κατάλληλα φίλτρα.