Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο που βρίσκεται στη λίστα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, μπορείτε να δείτε κάποιες βασικές πληροφορίες που το περιγράφουν όπως: τον τίτλο του, τη θεματική περιοχή στην οποία ανήκει, την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία απευθύνεται, καθώς και τον τύπο του από εκπαιδευτική σκοπιά. Επίσης, μπορείτε να δείτε ένα αντιπροσωπευτικό εικονίδιό του (thumbnail).


Κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός μαθησιακού αντικειμένου, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του, όπου περιέχονται όλες οι πληροφορίες (μεταδεδομένα) που το αφορούν, καθώς και επιπλέον ενέργειες που σχετίζονται με αυτό.

Στη σελίδα με τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορείτε να βρείτε επιπλέον λειτουργίες που σας βοηθούν να πλοηγηθείτε με μεγαλύτερη ευκολία στα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, μπορείτε:


  • Να ταξινομήσετε τη λίστα με τα αποτελέσματα αλφαβητικά με βάση τον τίτλο τους, με βάση την ημερομηνία ανάρτησής τους ή με βάση τη συνάφεια με τη λέξη αναζήτησης
  • Να επιλέξετε τη σειρά ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα σειρά)
  • Να ορίσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων που θα εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 10, 25, 50, 75, 100)

Αν η λίστα των αποτελεσμάτων είναι μεγάλη, οργανώνεται σε παραπάνω από μία σελίδες. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε το μενού πλοήγησης που υπάρχει στο κάτω μέρος της λίστας, από όπου μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα που επιθυμείτε κάνοντας κλικ στον αριθμό της ή να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές «Προηγούμενη Σελίδα» και «Επόμενη Σελίδα» για να επισκεφθείτε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα των αποτελεσμάτων αντίστοιχα.


Για να μεταβείτε γρήγορα σε κάποια σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης που βρίσκεται μακριά από την τρέχουσα σελίδα, επιλέξτε τον σύνδεσμο «γρήγορη πρόσβαση στις υπόλοιπες σελίδες». Θα εμφανιστεί μία λίστα από συνδέσμους που σας μεταφέρουν αυτόματα σε ορισμένες από τις άλλες σελίδες των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η πλοήγησή σας στα αποτελέσματα όταν αυτά εκτείνονται σε πολλές σελίδες.