Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο παρέχει τους εξής τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενό του:

Επίσης, παρέχει δυνατότητα πλοήγησης στο περιεχόμενο περιορίζοντας τα αποτελέσματα με χρήση «Φίλτρων» (σύνθετη αναζήτηση).

Επιλέξτε από την αρχική σελίδα μία από τις παρακάτω επιλογές.


Τα εκπαιδευτικά βίντεο στο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο είναι οργανωμένα σε Συλλογές. Οι Συλλογές μπορεί να περιλαμβάνουν υπο-συλλογές και ομαδοποιούνται σε καρτέλες. Για να πλοηγηθείτε στις συλλογές του αποθετηρίου, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΣΥΛΛΟΓΕΣ»

Κάθε Συλλογή αντιπροσωπεύει έναν «Φάκελο» με εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία –συνήθως– αναπτύχθηκαν από την ίδια ομάδα ή στο ίδιο πλαίσιο του ίδιου έργου.

Μπορείτε να δείτε τις συλλογές του αποθετηρίου Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο είτε σε γραφική περιήγηση (εικονίδια) είτε με τη μορφή λίστας. Σε γραφική περιήγηση, μπορείτε να δείτε την περιγραφή μιας συλλογής αφήνοντας τον κέρσορα πάνω στο εικονίδιό της.


Οι Συλλογές ομαδοποιούνται σε «καρτέλες» ανάλογα με τον φορέα που ανέπτυξε τα εκπαιδευτικά βίντεο ή το έργο στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν ή τη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξή τους.


Κάθε συλλογή μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες υπο-συλλογές. Για να δείτε τις υπο-συλλογές μίας συλλογής, επιλέξτε τον σύνδεσμο «Δείτε τις υποσυλλογές» που εμφανίζεται όταν αφήσετε τον κέρσορα πάνω στο εικονίδιο της συλλογής και εφόσον η συγκεκριμένη συλλογή περιέχει υπο-συλλογές.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μιας συλλογής (ή υπο-συλλογής), εμφανίζεται η λίστα με τα εκπαιδευτικά βίντεο που περιέχονται σε αυτήν.

Στη σελίδα με τα εκπαιδευτικά βίντεο μιας συλλογής μπορείτε να βρείτε επιπλέον λειτουργίες που σας βοηθούν να πλοηγηθείτε με μεγαλύτερη ευκολία στα βίντεο της συλλογής.

Μέσα σε μία συλλογή μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας φίλτρα ή και να κάνετε στοχευμένη αναζήτηση, επιλέγοντας «Αναζήτηση στα Αποτελέσματα».

Το αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο χρησιμοποιεί μια θεματική ταξινόμηση των εκπαιδευτικών βίντεο, οργανωμένη σε τρία επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται οι θεματικές περιοχές, στο δεύτερο οι θεματικές ενότητες και στο τρίτο οι έννοιες.

Για να πλοηγηθείτε στο αποθετήριο με βάση τη θεματική περιοχή των εκπαιδευτικών βίντεο, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ».

Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια γραφική αναπαράσταση των θεματικών περιοχών που χρησιμοποιεί το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο για τη θεματική ταξινόμηση των εκπαιδευτικών βίντεο.

Οι θεματικές περιοχές που δεν φαίνονται στο γράφημα, εμφανίζονται σε αναδυόμενο παράθυρο, αν κάνετε κλικ στον κόμβο «Άλλες Θεματικές Περιοχές».

Για να επιλέξετε μία θεματική περιοχή, κάντε κλικ στο όνομά της ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν. Η θεματική περιοχή που επιλέξατε εμφανίζεται στην κορυφή της γραφικής αναπαράστασης με κόκκινο χρώμα, ενώ από κάτω εμφανίζονται οι θεματικές ενότητες που περιέχονται στην επιλεγμένη θεματική περιοχή.

Παρομοίως, για να επιλέξετε μία θεματική ενότητα, κάντε κλικ στο όνομα ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν. Η θεματική ενότητα που επιλέξατε εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, ακριβώς κάτω από την επιλεγμένη θεματική περιοχή. Από κάτω εμφανίζονται οι έννοιες που σχετίζονται με την επιλεγμένη θεματική ενότητα.

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τη θεματική περιοχή της Χημείας και τη θεματική ενότητα της Οργανικής Χημείας, θα δείτε τις έννοιες που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επιστρέψετε σε κάποιο προηγούμενο επίπεδο, π.χ. στη θεματική περιοχή της Χημείας, κάνοντας κλικ στο όνομά της.

Ομοίως, για να επιλέξετε μία έννοια, κάντε κλικ στο όνομά της ή στον κόμβο που αντιστοιχεί σε αυτήν.

Κάθε φορά που επιλέγετε μια θεματική περιοχή, θεματική ενότητα ή έννοια, ενημερώνεται η λίστα με τα εκπαιδευτικά βίντεο, ώστε να περιλαμβάνει μόνο εκείνα που ανήκουν στην επιλεγμένη θεματική περιοχή, θεματική ενότητα ή έννοια.

Για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο του αποθετηρίου με βάση τις δραστηριότητες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών βίντεο, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «Παιδαγωγική Αξιοποίηση».


Εμφανίζεται μια γραφική αναπαράσταση με τις βασικές κατηγορίες/ομάδες δραστηριοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών βίντεο.

Περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Εισαγωγικές δραστηριότητες:
  • Κινητοποίηση, πρόκληση ενδιαφέροντος
  • Εισαγωγή σε θέμα, αιτιολόγηση θέματος μελέτης
 • Μαθητοκεντρικές δραστηριότητες:
  • Παρατήρηση, ανακάλυψη πληροφορίας ή έννοιας
  • Αναπροσαρμογή, παρέμβαση, επαναστοχοθεσία βίντεο
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων
  • Σύγκρισης & Αντιπαράθεσης
  • Πρόβλεψη - Παρατήρηση - Ερμηνεία
  • Πρόβλεψης: τι θα συμβεί αν …
  • Επεξήγησης - Ερμηνείας
 • Δραστηριότητες πλούσιας οπτικής πληροφορίας
  • Γεωγραφικού ενδιαφέροντος
  • Ο κόσμος γύρω μας
  • Οπτικές αναπαραστάσεις
  • Οδηγίες βήμα-βήμα
  • Δυναμικά φαινόμενα
 • Δραστηριότητες ενεργοποίησης συναισθημάτων:
  • Ευαισθητοποίηση, πρόκληση συναισθημάτων


Κάνοντας κλικ στο όνομα ή στο εικονίδιο κάποιας από τις κατηγορίες μπορείτε να δείτε τις υποκατηγορίες δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.


Επιλέξτε μία κατηγορία ή υποκατηγορία δραστηριοτήτων, κάνοντας κλικ στο όνομά της.


Εμφανίζεται η λίστα με τα εκπαιδευτικά βίντεο που μπορούν να αξιοποιηθούν στις δραστηριότητες που επιλέξατε. Αν η λίστα είναι πολύ μεγάλη και εκτείνεται σε παραπάνω από μία σελίδες, μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτές χρησιμοποιώντας το σχετικό μενού που βρίσκεται στο πάνω και στο κάτω μέρος της λίστας.