Για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο του αποθετηρίου Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο εφαρμόζοντας φίλτρα, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ».


Στο μενού που υπάρχει αριστερά της λίστας των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, κάτω από τον τίτλο «Φίλτρα Αναζήτησης», μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο από φίλτρα τα οποία σας επιτρέπουν να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας. Επιλέξτε την τιμή ενός φίλτρου για να δείτε μόνο όσα εκπαιδευτικά βίντεο της αρχικής λίστας ικανοποιούν το κριτήριο αναζήτησης που θέσατε.

Δεξιά εμφανίζεται η λίστα με τα εκπαιδευτικά βίντεο που αντιστοιχούν στα φίλτρα που έχετε επιλέξει.

Ειδικότερα, σχετικά με τη χρήση των φίλτρων:

  • Κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα ενός φίλτρου, μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες τιμές του φίλτρου. Αν η λίστα είναι ήδη ορατή slide image, κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα του φίλτρου, η λίστα αποκρύπτεται.slide image
  • Κάνοντας κλικ στην τιμή ενός φίλτρου, μπορείτε να επιλέξετε την τιμή αυτή, ενώ αν η συγκεκριμένη τιμή είναι ήδη επιλεγμένη, κάνοντας κλικ πάνω της, την αποεπιλέγετε. Δίπλα από κάθε τιμή μπορείτε να δείτε σε παρένθεση το πλήθος slide image των εκπαιδευτικών βίντεο που πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο.
  • Κάνοντας κλικ στην επιλογή (checkbox slide image) αριστερά της επικεφαλίδας ενός φίλτρου, μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε όλες τις διαθέσιμες τιμές του φίλτρου.

Ακολουθεί περιγραφή των φίλτρων

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚH ΑΞΙΟΠΟIΗΣΗ

Τα εκπαιδευτικά βίντεο του αποθετηρίου έχουν ταξινομηθεί ως προς τον δυνητικό τρόπο παιδαγωγικής αξιοποίησής τους μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο ή μία εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο φίλτρο, λοιπόν, σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση με βάση τις δραστηριότητες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών βίντεο.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση με βάση τον τύπο του εκπαιδευτικού βίντεο, ο οποίος έχει προσδιοριστεί σύμφωνα την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση.

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε εκπαιδευτικά βίντεο με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία προτείνεται αυτά να αξιοποιηθούν.

Οι διαθέσιμες τιμές του συγκεκριμένου φίλτρου είναι: προσχολική, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο, επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ), ειδική αγωγή, άλλο.

Ο προσδιορισμός της εκπαιδευτικής βαθμίδας δεν περιορίζει τη χρήση του βίντεο από την εκπαιδευτική κοινότητα των υπολοίπων βαθμίδων, αλλά υποδεικνύει την κύρια βαθμίδα για την οποία προτείνεται.

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε εκπαιδευτικά βίντεο με βάση το ηλικιακό εύρος για το οποίο είναι σχεδιασμένο ή προτείνεται το εκπαιδευτικό βίντεο.

slide imageΤο ηλικιακό εύρος ορίζεται από δύο ακέραιες τιμές (από 1 έως 20) που αντιπροσωπεύουν έτη και μπορεί να καθοριστεί με το σύρσιμο του αριστερού άκρου της μπάρας και την απόθεσή του στην επιθυμητή τιμή, για τον προσδιορισμό της ελάχιστης ηλικίας, και με το σύρσιμο και την απόθεση του δεξιού άκρου της μπάρας, για τον προσδιορισμό της μέγιστης ηλικίας.

Το τυπικό εύρος ηλικίας σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική βαθμίδα σάς επιτρέπει να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας με βάση το στοχευόμενο κοινό του εκπαιδευτικού βίντεο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε εκπαιδευτικά βίντεο με βάση το εύρος της διάρκειάς τους σε λεπτά (0'-3', 3'-5' 5'-10', 10'-15', >15').

ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση με βάση τη γλώσσα που ομιλείται/ακούγεται στο εκπαιδευτικό βίντεο.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε εκπαιδευτικά βίντεο με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη στον οποίο απευθύνονται. Αφορά μόνο στα εκπαιδευτικά βίντεο για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε εκπαιδευτικά βίντεο με βάση τη γλώσσα (ή τις γλώσσες) των υποτίτλων που χρησιμοποιούνται σε αυτά.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση με βάση τον σφραγιδοθέτη, δηλ. τον φορέα (νομικό πρόσωπο όπως ένας οργανισμός ή μία εταιρία) ή μία κοινοπραξία ή μία ένωση φορέων (όπως ένα έργο) που έχει απονείμει σφραγίδα ποιότητας για το εκπαιδευτικό βίντεο ή/και τα μεταδεδομένα του. (Σχετικά με τις σφραγίδες ποιότητας βλ. εδώ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση με βάση τον παραγωγό του εκπαιδευτικού βίντεο.

ΕΡΓΟ/ΠΡΑΞΗ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε εκπαιδευτικά βίντεο με βάση το έργο ή την πράξη στο πλαίσιο του/της οποίας αναπτύχθηκε ή/και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει η δημιουργία τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε εκπαιδευτικά βίντεο με βάση την ποιότητα της ανάλυσής τους [240p/360p (standard definition), 480p (medium definition), 720p (high definition), 1080p (full HD)]

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε εκπαιδευτικά βίντεο με βάση το θέμα τους ή το γνωστικό αντικείμενο που αφορούν. Τα εκπαιδευτικά βίντεο έχουν ταξινομηθεί με βάση τις θεματικές ταξινομίες του Φωτόδεντρου. Κάθε θεματική ταξινομία αποτελείται από μία ιεραρχία όρων σε τρία επίπεδα: i) θεματική περιοχή (π.χ. Φυσική), ii) θεματική ενότητα (π.χ. Ηλεκτρισμός), iii) έννοια (π.χ. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα) γεγονός που επιτρέπει πολλαπλά επίπεδα εξειδίκευσης της αναζήτησής σας.

Η επιλογή «Αναζήτηση στα αποτελέσματα» σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε περαιτέρω τα αποτελέσματα, εισάγοντας επιπλέον λέξεις-κλειδιά, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα εκπαιδευτικά βίντεο και λειτουργούν ως επιπρόσθετα κριτήρια αναζήτησης που καθιστούν την αναζήτηση πιο συγκεκριμένη. Έτσι κάθε φορά που εισάγετε μία νέα λέξη-κλειδί, εμφανίζονται μόνο τα εκπαιδευτικά βίντεο της αρχικής λίστας που πληρούν τα νέα κριτήρια.