Στο Εγχειρίδιο χρήσης μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις διαφορετικές λειτουργίες του Φωτόδεντρου / Εκπαιδευτικά Βίντεο. Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή απορίες επικοινωνήστε με τους διαχειριστές του συστήματος.