| ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΑΡΧΗ  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο (ή Φωτόδεντρο video) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υπουργική Απόφαση 131377/Γ2, 19-08-2014) και αποτελεί ένα τα αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων της «οικογένειας» Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο».

Φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας (έως 10 λεπτών), που εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης και μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης. Είναι ανοιχτό σε όλους (δεν απαιτείται εγγραφή χρήστη). Όλα τα βίντεο διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA.

Σήμερα φιλοξενεί ~1.000 εκπαιδευτικά βίντεο, όπου περιλαμβάνονται 700 μικρής διάρκειας βίντεο από παραγωγές της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, 24 ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διακριθέντα βίντεο μαθητών σε ποικίλους διαγωνισμούς.

Υποστηρίζεται από εξειδικευμένη υποδομή (πλατφόρμα Kaltura) που επιτρέπει αποδοτική διαχείριση, κωδικοποίηση και διανομή των βίντεο μέσω του διαδικτύου (streaming), ανάλογα με την ταχύτητα σύνδεσης και τις δυνατότητες αναπαραγωγής της συσκευής κάθε χρήστη.

Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ2007-2013) και επικαιροποιείται / επεκτείνεται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η λειτουργία του ξεκίνησε τον 6/2013 και από τον 5/2014 έχει συνδεθεί με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (photodentro.edu.gr)