Για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο του αποθετηρίου εφαρμόζοντας φίλτρα, επιλέξτε από την αρχική σελίδα το εικονίδιο «ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ».


Στο μενού που υπάρχει αριστερά της λίστας των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, κάτω από τον τίτλο «Φίλτρα Αναζήτησης», μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο από φίλτρα τα οποία σας επιτρέπουν να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας.

Επιλέξτε την τιμή ενός φίλτρου για να δείτε μόνο όσα μαθησιακά αντικείμενα της αρχικής λίστας ικανοποιούν το κριτήριο αναζήτησης που θέσατε. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την τιμή «δημοτικό» του φίλτρου «Βαθμίδα εκπαίδευσης», θα δείτε μόνο όσα μαθησιακά αντικείμενα ενδείκνυνται για τις τάξεις του δημοτικού.

Δεξιά εμφανίζεται η λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα φίλτρα που έχετε επιλέξει. Ειδικότερα, σχετικά με τη χρήση των φίλτρων:

 • Κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα ενός φίλτρου, μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες τιμές του φίλτρου. Αν η λίστα είναι ήδη ορατή slide image, κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα του φίλτρου, η λίστα αποκρύπτεται.slide image
 • Κάνοντας κλικ στην τιμή ενός φίλτρου, μπορείτε να επιλέξετε την τιμή αυτή, ενώ αν η συγκεκριμένη τιμή είναι ήδη επιλεγμένη, κάνοντας κλικ πάνω της, την αποεπιλέγετε. Δίπλα από κάθε τιμή μπορείτε να δείτε σε παρένθεση το πλήθος slide image των μαθησιακών αντικειμένων που πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο.
 • Κάνοντας κλικ στην επιλογή (checkbox slide image) αριστερά της επικεφαλίδας ενός φίλτρου, μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε όλες τις διαθέσιμες τιμές του φίλτρου.
 • Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «καθαρισμός» («σκουπάκι» slide image) αποεπιλέγονται όλα τα φίλτρα.

Ακολουθεί περιγραφή των φίλτρων

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία προτείνεται αυτά να αξιοποιηθούν.

Οι διαθέσιμες τιμές του συγκεκριμένου φίλτρου είναι:

 • προσχολική,
 • δημοτικό, γυμνάσιο,
 • γενικό λύκειο,
 • επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑ.Λ),
 • ειδική αγωγή

Ο προσδιορισμός της εκπαιδευτικής βαθμίδας δεν περιορίζει τη χρήση του αντικειμένου από την εκπαιδευτική κοινότητα των υπολοίπων βαθμίδων, αλλά υποδεικνύει την κύρια βαθμίδα για την οποία προτείνεται.

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα με βάση το ηλικιακό εύρος για το οποίο είναι σχεδιασμένο ή προτείνεται το μαθησιακό αντικείμενο.

slide imageΤο ηλικιακό εύρος ορίζεται από δύο ακέραιες τιμές (από 1 έως 20) που αντιπροσωπεύουν έτη και μπορεί να καθοριστεί με το σύρσιμο του αριστερού άκρου της μπάρας και την απόθεσή του στην επιθυμητή τιμή, για τον προσδιορισμό της ελάχιστης ηλικίας, και με το σύρσιμο και την απόθεση του δεξιού άκρου της μπάρας, για τον προσδιορισμό της μέγιστης ηλικίας.

Το τυπικό εύρος ηλικίας σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική βαθμίδα σάς επιτρέπει να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας με βάση το στοχευόμενο κοινό του μαθησιακού αντικειμένου.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση με βάση τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου, ο οποίος έχει προσδιοριστεί σύμφωνα την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση.

ΓΛΩΣΣΑ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να κάντε αναζήτηση με βάση την κύρια γλώσσα (ή τις κύριες γλώσσες) που χρησιμοποιείται/ούνται στο μαθησιακό αντικείμενο για επικοινωνία με τον στοχευόμενο χρήστη.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Αφορά μόνο στα μαθησιακά αντικείμενα για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών. Σάς επιτρέπει να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη στον οποίο απευθύνονται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Αφορά μόνο στα μαθησιακά αντικείμενα που απευθύνονται σε χρήστες με Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σάς επιτρέπει να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών στους οποίους απευθύνονται.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα με βάση τη διδακτική προσέγγιση (συμπεριφοριστική προσέγγιση, γνωστική προσέγγιση, εποικοδομητισμός) την οποία μπορούν να υποστηρίξουν.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα με βάση το είδος του διδακτικού στόχου (γνωστικού, συναισθηματικού, ψυχοκινητικού) που προβλέπεται ότι μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίησή τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα με βάση το θέμα τους ή το γνωστικό αντικείμενο που αφορούν. Τα μαθησιακά αντικείμενα έχουν ταξινομηθεί με βάση τις θεματικές ταξινομίες του Φωτόδεντρου. Κάθε θεματική ταξινομία αποτελείται από μία ιεραρχία όρων σε τρία επίπεδα: i) θεματική περιοχή (π.χ. Φυσική), ii) θεματική ενότητα (π.χ. Ηλεκτρισμός), iii) έννοια (π.χ. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα) γεγονός που επιτρέπει πολλαπλά επίπεδα εξειδίκευσης της αναζήτησής σας.

ΕΡΓΟ/ΠΡΑΞΗ

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς επιτρέπει να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα με βάση το έργο ή την πράξη στο πλαίσιο του οποίου/ ή της οποίας αναπτύχθηκε ή/και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει η δημιουργία τους.

Το συγκεκριμένο φίλτρο σάς δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης με βάση τις απαιτήσεις που χρειάζονται οι μαθησιακοί πόροι των αντικειμένων για τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα τα μαθησιακά αντικείμενα του αποθετηρίου έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τις απαιτήσεις λειτουργίας των μαθησιακών τους πόρων:

 1. Άμεση λειτουργία στο φυλλομετρητή (browser)
  Περιλαμβάνονται μαθησιακά αντικείμενα που μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα σε φυλλομετρητές, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης κάποιου πρόσθετου λογισμικού ή plug-in.
 2. Λειτουργία στον φυλλομετρητή (browser) με εγκατάσταση plug-in
  Περιλαμβάνονται μαθησιακά αντικείμενα που μπορούν να λειτουργήσουν απ’ ευθείας σε φυλλομετρητές, απαιτούν όμως την εγκατάσταση κάποιου plug-in.
 3. Μεταφόρτωση και τοπική εκτέλεση
  Περιλαμβάνονται μαθησιακά αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν απ’ ευθείας σε φυλλομετρητές και πρέπει να μεταφορτωθούν και να εκτελεστούν τοπικά σε Η/Υ.
 4. Μεταφόρτωση, εγκατάσταση λογισμικού και τοπική εκτέλεση
  Περιλαμβάνονται μαθησιακά αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν απ’ ευθείας σε φυλλομετρητές. Η λειτουργία τους απαιτεί μεταφόρτωση τοπικά σε Η/Υ, εγκατάσταση κάποιου (εκπαιδευτικού) λογισμικού και τοπική εκτέλεση σε Η/Υ.

Μπορείτε να σύρετε το εικονίδιο της μπάρας σε μία από τις θέσεις: Άμεση λειτουργία, Χωρίς απαίτηση μεταφόρτωσης, Χωρίς απαίτηση εγκατάστασης, και Όλες οι περιπτώσεις. Καθώς κινείται η μπάρα από αριστερά προς τα δεξιά (και η «φατσούλα» slide image γίνεται λιγότερο «χαρούμενη» slide image) περιλαμβάνονται τα αντικείμενα που εντάσσονται σε όλες τις προηγούμενες κατηγορίες συν όσα εντάσσονται στη νέα κατηγορία.


Η επιλογή «Αναζήτηση στα αποτελέσματα» σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε περαιτέρω τα αποτελέσματα, εισάγοντας επιπλέον λέξεις-κλειδιά, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα μαθησιακά αντικείμενα και λειτουργούν ως επιπρόσθετα κριτήρια αναζήτησης που καθιστούν την αναζήτηση πιο συγκεκριμένη. Έτσι κάθε φορά που εισάγετε μία νέα λέξη-κλειδί, εμφανίζονται μόνο τα μαθησιακά αντικείμενα της αρχικής λίστας που πληρούν τα νέα κριτήρια.