Για να αναζητήσετε μαθησιακά αντικείμενα στο αποθετήριο Φωτόδεντρο LOR χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης στην αρχική σελίδα ή στις εσωτερικές σελίδες του αποθετηρίου.

Πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης μία ή περισσότερες λέξεις που χαρακτηρίζουν τα μαθησιακά αντικείμενα που αναζητάτε. Κατά την εισαγωγή του κειμένου, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενες λέξεις. Μπορείτε είτε να επιλέξετε μία από αυτές ή να εισαγάγετε μία νέα λέξη.

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση» για να δείτε τα αποτελέσματα.


Εμφανίζεται η λίστα με τα μαθησιακά αντικείμενα του αποθετηρίου Φωτόδεντρο LOR που περιέχουν μία ή περισσότερες από τις λέξεις αναζήτησης στον τίτλο τους ή στην περιγραφή τους ή στις λέξεις-κλειδιά ή στα κείμενα των ίδιων των μαθησιακών αντικειμένων.


Για να δείτε τη λίστα με όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου LOR αφήστε κενό το πεδίο αναζήτησης και κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση». Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο με τον συνολικό αριθμό των μαθησιακών αντικειμένων.