Συχνές Ερωτήσεις

1. Γενικά

Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια (Φωτόδεντρο Learning Scenarios ή Φωτόδεντρο LS) στη διεύθυνση https://photodentro.edu.gr/ls/ είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Σεναρίων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2021.

Πρόκειται για το νέο ψηφιακό αποθετήριο της οικογένειας «Φωτόδεντρο», που φιλοξενεί και διαμοιράζει δομημένα Εκπαιδευτικά Σενάρια με μαθησιακές δραστηριότητες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία αναπτύσσονται και δημοσιεύονται από την εκπαιδευτική κοινότητα, ακολουθώντας Πρότυπες Δομές εκπαιδευτικών σεναρίων και στοχευμένες παιδαγωγικές κατευθύνσεις (Learning Scenarios Templates).

Στο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» θα βρείτε:

 • Εκπαιδευτικά Σενάρια με μαθησιακές δραστηριότητες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.

  Ένα εκπαιδευτικό σενάριο (Learning Scenario ή LS) περιγράφει ένα μαθησιακό πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις, αξιοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλοποιείται μέσα από σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν καλά ορισμένους ρόλους.

 • Templates Εκπαιδευτικών Σεναρίων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την Επιστημονική Ομάδα του Φωτόδεντρου για τη δημιουργία διαφόρων κατηγοριών εκπαιδευτικών σεναρίων.

  Ένα Template Εκπαιδευτικού Σεναρίου (Learning Scenario Τemplate) περιλαμβάνει την προτεινόμενη δομή για το εκπαιδευτικό σενάριο, δηλαδή τους άξονες περιγραφής του σεναρίου, μαζί με παιδαγωγικές κατευθύνσεις και προτάσεις για τον μαθησιακό σχεδιασμό, τη δημιουργία και την ανάπτυξη του σεναρίου.

  Στο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» θα βρείτε:

  • Ένα Γενικό Template για Εκπαιδευτικά Σενάρια (Generic LS Template). Το Γενικό Template Περιλαμβάνει την πλήρη/εκτεταμένη δομή των εκπαιδευτικών σεναρίων (ΥΠΕΡΔΟΜΗ) που έχει οριστεί για το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», μαζί με γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό και συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων.

  • Μια σειρά από Εξειδικευμένα (στοχευμένα) Templates, τα οποία αφορούν και εστιάζουν σε διάφορες «κατηγορίες» εκπαιδευτικών σεναρίων.

Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά, όπως όλα τα αποθετήρια «Φωτόδεντρο», είναι ανοιχτό σε όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, γονείς, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια και οι πρότυπες δομές (Templates) του Αποθετηρίου διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, δηλαδή διατίθενται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση α) να υπάρχει αναφορά στον δημιουργό ή στον δικαιούχο της άδειας, β) να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και γ) οποιοδήποτε παράγωγο έργο να διανέμεται μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια έχετε τη δυνατότητα:

 • Να αναζητήσετε εκπαιδευτικά σενάρια, χρησιμοποιώντας ελεύθερο κείμενο ή λέξεις-κλειδιά ή με χρήση φίλτρων αναζήτησης.

 • Να πλοηγηθείτε σε όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά σενάρια, με βάση το γνωστικό αντικείμενο, την εκτιμώμενη διάρκεια, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την τάξη των μαθητών/τριών όπου απευθύνεται κ.ά.

 • Να προβάλετε εκπαιδευτικά σενάρια.

 • Να εκτυπώσετε εκπαιδευτικά σενάρια ή να τα «κατεβάσετε» σε αρχείο pdf.

Μπορείτε, επίσης:

 • Να πλοηγηθείτε στα διαθέσιμα Templates Εκπαιδευτικών Σεναρίων (Γενικό και Εξειδικευμένα Templates).

 • προβάλετε, να εκτυπώσετε ή να «κατεβάσετε» σε αρχείο pdf το Template για την κατηγορία Εκπαιδευτικών Σεναρίων που επιθυμείτε, ώστε να μελετήσετε την προτεινόμενη δομή και τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις και οδηγίες.

 • Να δείτε για κάθε ένα Template τη λίστα με τα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν βασιστεί σε αυτό.

Επιπλέον, εάν συνδεθείτε στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», θα έχετε πρόσβαση στο ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας, συγγραφής και διαχείρισης Εκπαιδευτικών Σεναρίων «Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer», για να δημιουργήσετε και να δημοσιεύσετε τα δικά σας εκπαιδευτικά σενάρια.

Δείτε πώς στην ερώτηση 2.1 .

2. Δημιουργία και δημοσίευση Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Για να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε εκπαιδευτικά σενάρια, παρέχεται το ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας, συγγραφής και διαχείρισης Εκπαιδευτικών Σεναρίων «Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer» (ή, αλλιώς, Φωτόδεντρο LS Designer).

Για να εισέλθετε στο περιβάλλον «Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer», απλά συνδεθείτε στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» από την κεντρική σελίδα (photodentro.edu.gr/ls), χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εάν είστε εκπαιδευτικός, ή, εάν είστε φοιτητής/τρια ή εκπαιδευτικός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το e-mail σας από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σεναρίων, παρέχονται «Πρότυπα» (Τemplates) Εκπαιδευτικών Σεναρίων, τα οποία έχουν οριστεί από την Επιστημονική Ομάδα του Φωτόδεντρου. Ειδικότερα, στο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» θα βρείτε:

 • Ένα Γενικό Template για Εκπαιδευτικά Σενάρια (Generic LS Template). Το Γενικό Template περιλαμβάνει την πλήρη/εκτεταμένη δομή των εκπαιδευτικών σεναρίων (ΥΠΕΡΔΟΜΗ) που έχει οριστεί για το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», μαζί με γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό και συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων.

 • Μια σειρά από Εξειδικευμένα (στοχευμένα) Templates, τα οποία αφορούν και εστιάζουν σε διάφορες «κατηγορίες» εκπαιδευτικών σεναρίων.

Για να δημιουργήσετε το δικό σας εκπαιδευτικό σενάριο, ξεκινήστε είτε από κάποιο διαθέσιμο «Πρότυπο» (Τemplate) Εκπαιδευτικών Σεναρίων (το Γενικό Template ή κάποιο εξειδικευμένο) είτε από κάποιο υφιστάμενο εκπαιδευτικό σενάριο, δικό σας ή άλλου/ης, που θα βρείτε στο Αποθετήριο και ακολουθείστε τις παιδαγωγικές οδηγίες και κατευθύνσεις που ορίζονται με βάση το Template που επιλέξατε.

Μέσα στο περιβάλλον Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer, μπορείτε:

 • Να δημιουργήσετε (συγγράψετε) τα δικά σας εκπαιδευτικά σενάρια, με διδακτικές δραστηριότητες.

 • Να αποθηκεύσετε τα εκπαιδευτικά σενάριά σας στον χώρο εργασίας σας.

 • Να δημοσιεύσετε τα εκπαιδευτικά σας σενάρια στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια».

 • Να αντιγράψετε και να επεξεργαστείτε εκπαιδευτικά σενάρια στον προσωπικό σας χώρο δημιουργίας & επεξεργασίας εκπαιδευτικών σεναρίων.

 • Να αξιοποιήσετε τις Πρότυπες Δομές εκπαιδευτικών σεναρίων (Learning Scenario Templates), με τις στοχευμένες οδηγίες και παιδαγωγικές κατευθύνσεις, ώστε να διευκολυνθείτε στη σχεδίαση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σας σεναρίων.

Δείτε τον Αναλυτικό Οδηγό «Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer: Εγχειρίδιο χρήσης για το περιβάλλον δημιουργίας, συγγραφής και διαχείρισης Εκπαιδευτικών Σεναρίων».

Δικαίωμα να συνδεθούν στο περιβάλλον «Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer» για να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά σενάρια και, εάν επιθυμούν, να τα δημοσιεύσουν στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» έχουν:

 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων), με τον λογαριασμό e-mail που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

 • Όλοι οι ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φοιτητές/φοιτήτριες, με τον λογαριασμό e-mail που διαθέτουν από το Πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν ή διδάσκουν.

Σημείωση: Εάν το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα όπου ανήκετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των υποστηριζόμενων, παρακαλούμε, στείλτε μήνυμα στο photodentro_ls@cti.gr με το όνομα του Ιδρύματος και το domain name του, ώστε να ενταχθεί.

Ναι, και βέβαια. Εκτός από το να ξεκινήσετε από μία άδεια φόρμα (Template) για να δημιουργήσετε το δικό σας εκπαιδευτικό σενάριο, μπορείτε να ξεκινήσετε είτε από ένα εκπαιδευτικό σενάριο που έχετε δημιουργήσει οι ίδιοι και το έχετε δημοσιεύσει στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια είτε από ένα δημοσιευμένο εκπαιδευτικό σενάριο άλλου εκπαιδευτικού, αντιγράφοντάς το στον χώρο εργασίας σας και διαμορφώνοντάς το ανάλογα.

Για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, το σύστημα κρατά πάντα τη διαδρομή αξιοποίησης και δημιουργίας εκδόσεων κάθε σεναρίου, καθώς και τις αναφορές στους δημιουργούς του σεναρίου και των εκδόσεων αυτού. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε εκπαιδευτικού σεναρίου.

Άμεσα. Όταν κάποιος χρήστης δημοσιεύει ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», τότε αυτό γίνεται άμεσα δημόσια ορατό και στη διάθεση όλων των επισκεπτών του Αποθετηρίου. Φέρει όμως την ένδειξη «Μη ελεγμένο».

Η ένδειξη «Μη ελεγμένο», σημαίνει ότι δεν έχει γίνει ακόμη έλεγχος του εκπαιδευτικού σεναρίου από τους διαχειριστές (moderators) του Αποθετηρίου.

Ο έλεγχος του εκπαιδευτικού σεναρίου αφορά αποκλειστικά στη συμμόρφωση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του Εκπαιδευτικού Σεναρίου ή της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθείται.

Συγκεκριμένα, κάθε εκπαιδευτικό σενάριο που δημοσιεύεται στο Αποθετήριο ελέγχεται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί, όσο είναι δυνατόν, ότι:

 • Δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, παραπλανητικό, αναληθές, ψευδές, επιζήμιο, δυσφημιστικό, ρατσιστικό, που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλο για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί συναισθήματα οργής ή συνιστά ποινικό αδίκημα.

 • Δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο που δεν σέβεται τους νόμους, τα χρηστά ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες ή αντιβαίνει στους ελληνικούς και διεθνείς νόμους και στα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.

 • Δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο που προωθεί ή διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, ακόμη και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).

 • Δεν περιλαμβάνει εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες με ανάρμοστο περιεχόμενο ή διαφημίσεις.

 • Δεν παραβιάζει εμπράγματα δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, γίνεται ενδεικτικός έλεγχος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί, όσο είναι δυνατόν, ότι:

 • Δεν περιλαμβάνει εξωτερικούς συνδέσμους που δεν λειτουργούν (broken links) ή συνδέσμους προς μη ασφαλείς ιστοσελίδες.

Η ένδειξη «Μη ελεγμένο» διατηρείται, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος του σεναρίου. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο του εκπαιδευτικού σεναρίου διαπιστωθεί ότι κάποιος/οι από τους παραπάνω όρους δεν τηρείται/ούνται, οι διαχειριστές (moderators) του Αποθετηρίου αλλάζουν την κατάσταση του εκπαιδευτικού σεναρίου, ώστε να μην είναι πλέον δημόσια ορατό στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» και επικοινωνούν με τον δημιουργό του, επισημαίνοντας τους λόγους της απόκρυψης. Ο δημιουργός, αφού προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις, μπορεί να δημοσιεύσει εκ νέου το εκπαιδευτικό σενάριο στο Αποθετήριο.

Δείτε αναλυτικά τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» στην Ενότητα «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ».

Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σε βάθος χρόνου, προτείνεται να ακολουθηθούν κάποιες καλές πρακτικές ως προς τη χρήση συνδέσμων (links). Συγκεκριμένα, για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα με συνδέσμους που δεν λειτουργούν (broken links) ή με σελίδες που μπορεί στο μέλλον να συμπεριλάβουν διαφημιστικό περιεχόμενο ή ανάρμοστο υλικό, προτείνεται οι σύνδεσμοι που προστίθενται σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • να δεικτοδοτούν σε ασφαλείς ιστοσελίδες, π.χ. ιστοτόπους επιστημονικών φορέων, περιοδικών, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πολιτισμικών φορέων (όπως μουσείων) κ.λπ.

 • να μη δεικτοδοτούν σε σελίδες που ήδη περιλαμβάνουν διαφημίσεις ή ανάρμοστο περιεχόμενο

 • να σημειώνεται δίπλα από κάθε σύνδεσμο η ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης και ελέγχου, με την ακόλουθη μορφή: σύνδεσμος (ενεργό και ελεγμένο στις ημερομηνία) π.χ. http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/ (ενεργό και ελεγμένο στις 16/04/2021)

Από το Αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια δεν εκδίδονται βεβαιώσεις που να αφορούν στην εκπόνηση ή τη φιλοξενία εκπαιδευτικού υλικού. Παρόλα αυτά, κάθε εκπαιδευτικό σενάριο λαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στο Αποθετήριο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή στο σενάριό σας.

Μπορείτε εύκολα να βρείτε το μοναδικό αναγνωριστικό ενός εκπαιδευτικού σας σεναρίου από το URL της διεύθυνσης αναφοράς του. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους δύο τελευταίους αριθμούς μετά το keyword "handle" στη διεύθυνση αναφοράς. Για παράδειγμα, το μοναδικό αναγνωριστικό για το εκπαιδευτικό σενάριο https://photodentro.edu.gr/ls/handle/8585/136 είναι το 8585/136.

Παράλληλα με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού και προκειμένου να τεκμηριωθεί η φιλοξενία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια, παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής/λήψης του κάθε εκπαιδευτικού σεναρίου σε αρχείο .pdf. Στο αρχείο αυτό, που φέρει τον λογότυπο του Αποθετηρίου, εξάγεται ολόκληρο το εκπαιδευτικό σενάριο, ενώ στην πρώτη σελίδα γίνεται αναφορά στον συντάκτη/δημιουργό και την ημερομηνία δημοσίευσης του σεναρίου.

3. Templates Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Ένα Template Εκπαιδευτικού Σεναρίου (Learning Scenario Τemplate) είναι μία δομημένη φόρμα η οποία περιλαμβάνει την προτεινόμενη δομή για το εκπαιδευτικό σενάριο, δηλαδή τους άξονες περιγραφής του σεναρίου, μαζί με παιδαγωγικές κατευθύνσεις και προτάσεις για τον μαθησιακό σχεδιασμό, τη δημιουργία και την ανάπτυξη του σεναρίου.

Στο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» θα βρείτε:

 • Ένα Γενικό Template για Εκπαιδευτικά Σενάρια (Generic LS Template).

  Το Γενικό Template περιλαμβάνει την πλήρη/εκτεταμένη δομή των εκπαιδευτικών σεναρίων (ΥΠΕΡΔΟΜΗ) που έχει οριστεί για το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια», μαζί με γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό και συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων.

 • Μια σειρά από Εξειδικευμένα (στοχευμένα) Templates, τα οποία αφορούν και εστιάζουν σε διάφορες «κατηγορίες» εκπαιδευτικών σεναρίων.

Ανάλογα με το εκπαιδευτικό σενάριο που θέλετε να δημιουργήσετε, καθώς και την πρότερη εμπειρία σας σε ανάπτυξη σεναρίων, μπορείτε να ξεκινήσετε είτε από Γενικό Template (Generic Template) εκπαιδευτικών σεναρίων είτε από κάποιο εξειδικευμένο.

 • Το Γενικό Template εκπαιδευτικών σεναρίων περιλαμβάνει την πλήρη / εκτεταμένη δομή για τα εκπαιδευτικά σενάρια, μαζί με γενικές οδηγίες/κατευθύνσεις.

  Ξεκινήστε από το Γενικό Template εκπαιδευτικών, εάν θέλετε να έχετε στη διάθεσή σας την πλήρη, εκτεταμένη φόρμα που διατίθεται για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, με όλες τις ενότητες και υποενότητες που δυνητικά θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε. Απλοποιήστε εσείς τη φόρμα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφήνοντας κενά τα αντίστοιχα πεδία. Μην ξεκινάτε από το Γενικό Template, εάν θέλετε μια μικρή, συνεκτική φόρμα για ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων ή αν θέλετε πιο εστιασμένες οδηγίες και κατευθύνσεις.

 • Τα εξειδικευμένα Templates που διατίθενται στο Αποθετήριο Εκπαιδευτικά Σενάρια, εστιάζουν σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ή παιδαγωγικές προσεγγίσεις, παρέχουν εστιασμένες οδηγίες και παιδαγωγικές κατευθύνσεις, καθώς και σχετικά απλοποιημένες φόρμες συγγραφής των σεναρίων, με επιλεγμένες ενότητες και υποενότητες από το Γενικό Template.

  Ξεκινήστε από κάποιο εξειδικευμένο Template, εφόσον υπάρχει κάποιο διαθέσιμο για το γνωστικό αντικείμενο ή την παιδαγωγική προσέγγιση που θέλετε να ακολουθήσετε, ώστε να αξιοποιήσετε τις εστιασμένες οδηγίες και παιδαγωγικές κατευθύνσεις που έχουν δημιουργηθεί. Αν θέλετε, απλοποιήστε περαιτέρω εσείς τη φόρμα συγγραφής του σεναρίου ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφήνοντας κενά τα αντίστοιχα πεδία.

  Μην ξεκινάτε από κάποιο εξειδικευμένο Template, εάν θέλετε για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων σας να έχετε επιπλέον ενότητες και υπο-ενότητες από αυτές που έχουν ήδη επιλεγεί στο συγκεκριμένο Template.

Στην τρέχουσα έκδοση 1.0 του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» περιλαμβάνονται έντεκα (11) εξειδικευμένα Templates, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τη δομή τους, αλλά, κυρίως, ως προς τη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις που κρίνεται σκόπιμο να παρέχονται σε κάθε περίπτωση.

Τα Templates Εκπαιδευτικών Σεναρίων έχουν αναπτυχθεί από την Επιστημονική Ομάδα Γνωστικών Αντικειμένων (ΕΣΓΑ) του Ψηφιακού Σχολείου / Φωτόδεντρου. Περιλαμβάνουν:

 • Εννέα (9) Εξειδικευμένα Learning Scenario Templates, καθένα εκ των οποίων εστιάζει σε ένα γνωστικό αντικείμενο:

  1. Για εκπαιδευτικά σενάρια Γεωγραφίας – Γεωλογίας (Εποικοδομητική προσέγγιση)

  2. Για εκπαιδευτικά σενάρια Ιστορικής Διερεύνησης

  3. Για εκπαιδευτικά σενάρια Φυσικών Επιστημών

  4. Για εκπαιδευτικά σενάρια Θρησκευτικών (Βιωματική Προσέγγιση)

  5. Για εκπαιδευτικά σενάρια Μαθηματικών (SOCIO-CONSTRUCTIONIST LEARNING)

  6. Για εκπαιδευτικά σενάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – ΕΑΑ

  7. Για εκπαιδευτικά σενάρια Πληροφορικής

  8. Για εκπαιδευτικά σενάρια Προσχολικής Εκπαίδευσης

  9. Για εκπαιδευτικά σενάρια Ξένων Γλωσσών (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)

  10. Για εκπαιδευτικά σενάρια Αισθητικής Αγωγής (μέθοδος Project)

 • Ένα (1) εξειδικευμένο Learning Scenario Τemplate που αφορά σε συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση ή μεθοδολογία και συγκεκριμένα:

  1. Για εκπαιδευτικά σενάρια Διερευνητικής Μάθησης

Μπορείτε να βρείτε τόσο το Γενικό όσο και τα Εξειδικευμένα Templates του Αποθετηρίου, επιλέγοντας στην αρχική σελίδα τα «Γενικά & Εξειδικευμένα Templates Εκπαιδευτικών Σεναρίων».

Ναι, και βέβαια. Για να δείτε σε ποιο Template βασίστηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, ανοίξτε τη σελίδα προβολής του σεναρίου που σας ενδιαφέρει. Η σχετική πληροφορία δίνεται σε δύο σημεία:

 • Επιλέγοντας το εικονίδιο «Template σεναρίου όπου βασίζεται» (που βρίσκεται επάνω δεξιά στη σελίδα προβολής του εκπαιδευτικού σεναρίου), μεταβαίνετε στο αντίστοιχο Template.

 • Στο κάτω μέρος της σελίδας προβολής του σεναρίου, αναφέρεται το Template όπου βασίζεται, σε ειδικό πλαίσιο (μετά τα πεδία περιεχομένου του σεναρίου).

Ναι, και βέβαια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για σημαντική πληροφορία, το Αποθετήριο σας παρέχει τη δυνατότητα να βλέπετε όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από ένα συγκεκριμένο Template.

Μεταβείτε στα «Γενικά & Εξειδικευμένα Templates Εκπαιδευτικών Σεναρίων» από την αρχική σελίδα του Αποθετηρίου. Αφού εντοπίσετε στα αποτελέσματα το Template που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε το εικονίδιο σε σχήμα φακού («Σενάρια βασισμένα στο Template»), το οποίο εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο του συγκεκριμένου Template.

Για τη δημιουργία των Templates Εκπαιδευτικών Σεναρίων παρέχεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Δημιουργίας και Διαχείρισης Προτύπων (Templates) για Εκπαιδευτικά Σενάρια, το «Φωτόδεντρο Learning Scenario Template Designer» (ή Φωτόδεντρο LS Template Designer).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις ως προς το τι περιλαμβάνει, τι περιγράφει και πώς είναι δομημένο ένα εκπαιδευτικό σενάριο, η ευελιξία στη δημιουργία της «δομής» των σεναρίων και των παιδαγωγικών κατευθύνσεων ανάπτυξής τους είναι πολύ σημαντική για την υιοθέτηση και την αξιοποίηση του συστήματος «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το περιβάλλον «Φωτόδεντρο Learning Scenario Template Designer» απευθύνεται σε Ακαδημαϊκούς, Ερευνητές, μέλη Επιστημονικών και Παιδαγωγικών ομάδων κ.ά. που επιθυμούν να δημιουργήσουν Πρότυπα (Templates) για εκπαιδευτικά σενάρια και να τα ενσωματώσουν στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια.

Για τη δημιουργία, δημοσίευση και ενσωμάτωση Templates για εκπαιδευτικά σενάρια στο Αποθετήριο απαιτείται εξουσιοδότηση (authorization), που δίνεται από την ομάδα διαχείρισης του Αποθετηρίου.

(Εάν ανήκετε στις παραπάνω κατηγορίες και επιθυμείτε να δημιουργήσετε Templates Εκπαιδευτικών Σεναρίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους υπευθύνους του Αποθετηρίου ή στείλτε μήνυμα στο photodentro_ls@cti.gr ).

4. Βοήθεια και Εγχειρίδια χρήσης

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα εγχειρίδια:

Α. Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια 1.0 – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Β. Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer 1.0 – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους και εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων) και σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φοιτητές/φοιτήτριες, που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να δημοσιεύσουν εκπαιδευτικά σενάρια.

Γ. Φωτόδεντρο Learning Scenario Template Designer 1.0 - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Απευθύνεται σε επιστημονικές ομάδες, που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να δημοσιεύσουν Πρότυπα (Templates) για εκπαιδευτικά σενάρια.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να βρείτε τα εγχειρίδια χρήσης για το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»:

 1. Από το μενού βασικών επιλογών στο επάνω μέρος της οθόνης (γραμμή πλοήγησης κεφαλίδας), επιλέγοντας «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ».

 2. Από το μενού επιλογών στο κάτω μέρος της οθόνης (γραμμή πλοήγησης υποσέλιδου), επιλέγοντας «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ».

 3. Από το πλευρικό μενού, επιλέγοντας το εικονίδιο «Οδηγοί Χρήσης».

Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή χρειάζεστε κάποια βοήθεια, είστε στο σωστό μέρος! Στη σελίδα αυτή έχουμε συγκεντρώσει τις πιο συχνές ερωτήσεις που έχουν τεθεί από τους χρήστες.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε κάποια ερώτηση ή αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία στη χρήση της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης χρηστών, στέλνοντας μήνυμα στο photodentro_ls@cti.gr και θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε.

5. Προφίλ χρήστη, Όροι Χρήσης και Προσωπικά Δεδομένα

Το προφίλ χρήστη αποτελεί το «δημόσιο προφίλ» του εγγεγραμμένου χρήστη του «Φωτόδεντρου Εκπαιδευτικά Σενάρια», προκειμένου να συμμετέχει επώνυμα στην κοινότητα ανάπτυξης, αξιολόγησης και αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού του Αποθετηρίου.

Κατά τη σύνδεσή σας στο Αποθετήριο, τα μόνα στοιχεία του προφίλ σας που θα βρείτε προ-συμπληρωμένα είναι το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση e-mail σας (η οποία δεν είναι ορατή στους υπόλοιπους χρήστες του Αποθετηρίου). Τα στοιχεία αυτά για τους εκπαιδευτικούς, ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους.

Για να δώσετε στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας μια αντιπροσωπευτική εικόνα της επαγγελματικής / διδακτικής σας εμπειρίας και του έργου σας, μπορείτε να εμπλουτίσετε το προφίλ σας, συμπληρώνοντας όποια επιπλέον στοιχεία επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης, να προσθέσετε μια χαρακτηριστική εικόνα – avatar.

Να σημειώσουμε ότι ο εμπλουτισμός των στοιχείων του προφίλ σας δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσίευση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» κατά την εγγραφή σας είναι:

 • Ονοματεπώνυμο

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας και την παροχή των υπηρεσιών του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» προς εσάς. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της Λειτουργίας. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ελάχιστα στελέχη του φορέα λειτουργίας (ΙΤΥΕ), τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Μπορείτε να βρείτε τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» από το μενού επιλογών στο κάτω μέρος της οθόνης (γραμμή πλοήγησης υποσέλιδου), επιλέγοντας «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ».