Εκπαιδευτικά Σενάρια

για σχολική, προσχολική, τυπική και άτυπη εκπαίδευση
από εκπαιδευτικούς, για εκπαιδευτικούς

Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια - Έκδοση 1.0

Τι είναι το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια

To Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια (Φωτόδεντρο Learning Scenarios ή Φωτόδεντρο LS)
είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Σεναρίων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πρόκειται για το νέο ψηφιακό αποθετήριο της οικογένειας
«Φωτόδεντρο» που φιλοξενεί και διαμοιράζει δομημένα
Εκπαιδευτικά Σενάρια
με μαθησιακές δραστηριότητες για
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία
αναπτύσσονται και δημοσιεύονται από την εκπαιδευτική
κοινότητα, ακολουθώντας τις Πρότυπες Δομές
εκπαιδευτικών σεναρίων και τις στοχευμένες οδηγίες και
παιδαγωγικές κατευθύνσεις που παρέχονται (LS Templates).

Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά, όπως όλα τα
αποθετήρια «Φωτόδεντρο», είναι ανοιχτό σε όλους,
εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, γονείς, αλλά και
κάθε ενδιαφερόμενο.

Όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια διατίθενται ελεύθερα με
την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA.

Πρόκειται για το νέο ψηφιακό αποθετήριο της οικογένειας
«Φωτόδεντρο» που φιλοξενεί και διαμοιράζει δομημένα
Εκπαιδευτικά Σενάρια
με μαθησιακές δραστηριότητες για
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία
αναπτύσσονται και δημοσιεύονται από την εκπαιδευτική
κοινότητα, ακολουθώντας τις Πρότυπες Δομές
εκπαιδευτικών σεναρίων και τις στοχευμένες οδηγίες και
παιδαγωγικές κατευθύνσεις που παρέχονται (LS Templates).

Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά, όπως όλα τα
αποθετήρια «Φωτόδεντρο», είναι ανοιχτό σε όλους,
εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, γονείς, αλλά και
κάθε ενδιαφερόμενο.

Όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια διατίθενται ελεύθερα με
την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA.

φωτογραφία φόντου

Για τη σχεδίαση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σεναρίων,

συνδεθείτε στο ολοκληρωμένο περιβάλλον

συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικών σεναρίων

που παρέχει το Αποθετήριο.

Μέσα από το περιβάλλον αυτό, μπορείτε
να δημιουργήσετε, να δημοσιεύσετε και να επεξεργαστείτε
τα εκπαιδευτικά σας σενάρια.

Για τη σχεδίαση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σεναρίων,

συνδεθείτε στο ολοκληρωμένο περιβάλλον

συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικών σεναρίων

που παρέχει το Αποθετήριο.

Μέσα από το περιβάλλον αυτό, μπορείτε
να δημιουργήσετε, να δημοσιεύσετε και να επεξεργαστείτε
τα εκπαιδευτικά σας σενάρια.

φωτογραφία φόντου

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο (Learning Scenario ή LS) περιγράφει ένα μαθησιακό πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους,
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις, αξιοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία
και υλοποιείται μέσα από σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν καλά ορισμένους ρόλους.

Τι μπορείτε να κάνετε στο
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια

Αναζήτηση

εκπαιδευτικών σεναρίων
με ελεύθερο κείμενο ή
λέξεις κλειδιά

Πλοήγηση

σε όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά σενάρια
με βάση την κατηγορία του εκπαιδευτικού σεναρίου, το γνωστικό αντικείμενο,
τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την ηλικία μαθητή όπου απευθύνεται, το template
στο οποίο βασίζεται κ.ά.

Προβολή

εκπαιδευτικού σεναρίου
(view)

Εκτύπωση ή
Αποθήκευση σε pdf

εκπαιδευτικού σεναρίου

Δημιουργία

εκπαιδευτικών σεναρίων στον προσωπικό
σας χώρο δημιουργίας & επεξεργασίας
εκπαιδευτικών σεναρίων

Δημοσίευση

εκπαιδευτικών σεναρίων στο Αποθετήριο
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια

Αντιγραφή & Επεξεργασία

εκπαιδευτικών σεναρίων στον προσωπικό
σας χώρο δημιουργίας & επεξεργασίας
εκπαιδευτικών σεναρίων

Αξιοποίηση

Πρότυπων Δομών εκπαιδευτικών σεναρίων
με στοχευμένες οδηγίες και παιδαγωγικές
κατευθύνσεις (Learning Scenario Templates)

Τι μπορείτε να κάνετε
στο περιβάλλον συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικών σεναρίων
του Αποθετηρίου Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια

Το περιβάλλον συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικών σεναρίων

του Αποθετηρίου Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια σάς δίνει τη δυνατότητα:

Να σχεδιάσετε και να συγγράψετε εκπαιδευτικά σενάρια με δραστηριότητες, ξεκινώντας από πρότυπες επαναχρησιμοποιήσιμες
φόρμες (templates) και ακολουθώντας συγκεκριμένες παιδαγωγικές κατευθύνσεις και προτάσεις.

Να δημοσιεύσετε άμεσα τα εκπαιδευτικά σας σενάρια στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια.

Να ξεκινήσετε από κάποιο διαθέσιμο Εκπαιδευτικό Σενάριο που θα βρείτε στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια,
να το αντιγράψετε στον προσωπικό χώρο εργασίας σας, να το επεξεργαστείτε, να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας και να δημοσιεύσετε
τη δική σας εκδοχή στο Αποθετήριο.

Να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τα εκπαιδευτικά σας σενάρια στον προσωπικό χώρο εργασίας σας.