Για τη δημοσίευση ενός μαθησιακού αντικειμένου στο αποθετήριο Φωτόδεντρο e-yliko Xρηστών θα πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί στο αποθετήριο. Στη συνέχεια, επιλέγοντας «Νέο αντικείμενο» από τον χώρο εργασίας σας, θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον υποβολής νέου μαθησιακού αντικειμένου.


Το πρώτο βήμα για την ανάρτηση/δημοσίευση ενός μαθησιακού αντικειμένου είναι η μεταφόρτωση του φυσικού πόρου του, σε περίπτωση που το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από ένα μόνο αρχείο, π.χ. είναι ένα swf flash αρχείο, ένα java applet, ένα βίντεο, μία εικόνα ή ένα αρχείο που παράγεται από ένα λογισμικό όπως ένα .ip αρχείο.


Εάν το μαθησιακό αντικείμενο είναι σύνθετο, δηλαδή αποτελείται από περισσότερα από ένα αρχεία χρειάζεται να ακολουθηθεί μια ειδική διαδικασία, η οποία περιγράφεται παρακάτω.


Αρχείο index

Ειδικά για τα σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα, απαιτείται η ύπαρξη ενός main html αρχείου, με ονομασία “index.html” ή “index.htm”, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή προεπισκόπηση του μαθησιακού αντικείμενου μέσω του φυλλομετρητή (browser).

Δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου

Σε περιπτώσεις σύνθετων μαθησιακών αντικειμένων, πριν την ανάρτηση χρειάζεται τα αρχεία που απαρτίζουν το μαθησιακό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου υποχρεωτικά και του “index.html” ή “index.htm”) να μετατραπούν σε ένα συμπιεσμένο zip αρχείο. Τα ονόματα (filenames) όλων των αρχείων που περιέχονται στο zip χρειάζεται να είναι γραμμένα μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτά ελληνικοί χαρακτήρες, κενά ή ειδικοί χαρακτήρες. Το αρχείο index.html θα πρέπει να βρίσκεται στο πάνω επίπεδο μέσα στο .zip αρχείο και όχι μέσα σε κάποιο υποφάκελο και όλα τα αρχεία που καλούνται μέσα στο index.html πρέπει να αναφέρονται ακριβώς με το ίδιο filename όπως είναι αποθηκευμένα μέσα στο zip, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο γραφής ούτε ως προς πεζά/κεφαλαία γράμματα. Αυτό το συμπιεσμένο αρχείο (zip) χρειάζεται να αναρτήσετε στο αποθετήριο.

Σημείωση: η συμπίεση πρέπει να γίνει απευθείας στα αρχεία που απαρτίζουν το σύνθετο μαθησιακό αντικείμενο, δηλαδή μέσα στον φάκελο που τα περιλαμβάνει και όχι να συμπιεστεί ο φάκελος που τα περιέχει.

Ανάρτηση εικονιδίου αντικειμένου (thumbnail)

Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο είναι απαραίτητο να αναρτήσετε ένα εικονίδιο (thumbnail) το οποίο θα εμφανίζεται τόσο στη λίστα των αντικειμένων, όσο και στη σελίδα του αντικειμένου. Το εικονίδιο θα πρέπει να είναι εικόνα με μορφότυπο jpg, jpeg, png ή gif. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται μόνο από λατινικούς χαρακτήρες. Η εικόνα θα πρέπει να είναι τετράγωνη και να έχει ελάχιστη διάσταση 500 x 500 pixels.

Σημείωση: Η προσθήκη ενός thumbnail είναι υποχρεωτική και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη δημοσίευση του μαθησιακού αντικειμένου χωρίς να έχετε υποβάλει κάποια εικόνα για thumbnail.

Ανάρτηση αρχείου προεπισκόπησης

Όταν αναρτήσετε το μαθησιακό αντικείμενο, γίνεται άμεσα έλεγχος από το σύστημα εάν το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή. Εάν το μαθησιακό αντικείμενο δεν υποστηρίζεται για online προβολή, δηλ. δεν μπορεί να λειτουργήσει («να τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή (browser), τότε εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα «το αντικείμενο δεν έχει προεπισκόπηση».


Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να αναρτήσετε ένα αρχείο εναλλακτικής μορφής για την online προβολή του αντικειμένου, μέσω της επιλογής «Αρχείο προεπισκόπησης». Οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείου προεπισκόπησης είναι png, jpg/jpeg, gif, showcase-flash, flv, pdf, html, mov, mpeg και mp4. Για παράδειγμα, η προεπισκόπηση θα μπορούσε να είναι ένα μικρό βίντεο από το μαθησιακό αντικείμενο ή μια ενδεικτική εικόνα από αυτό. Προσοχή! Η προεπισκόπηση θα πρέπει να είναι τέτοια που να μη δημιουργεί παρανοήσεις ότι πρόκειται για το ίδιο το μαθησιακό αντικείμενο.

Σημείωση: Το αρχείο προεπισκόπησης συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να δημοσιευθεί και χωρίς αυτό.

Προσοχή! Με στόχο να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο μέλλον με ανενεργούς συνδέσμους (broken links) ή με σελίδες που περιλαμβάνουν διαφημιστικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο, τα μαθησιακά αντικείμενα που αναρτώνται στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών» δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους ή πόρους.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται εξωτερικοί σύνδεσμοι ως αναφορές και μόνο (π.χ. ως βιβλιογραφία ή ως «δείτε επίσης …»), αλλά μόνο προς ιστοτόπους επιστημονικών φορέων, περιοδικών, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πολιτισμικών φορέων (όπως μουσείων) ή προς αποθετήρια και ιστοτόπους της λίστας που θα βρείτε εδώ.


Το επόμενο βήμα της διαδικασίας ανάρτησης/δημοσίευσης ενός μαθησιακού αντικειμένου στο αποθετήριο Φωτόδεντρο e-yliko Xρηστών είναι ο μετασχολιασμός αυτού. Στη σελίδα μετασχολιασμού (καρτέλα μεταδεδομένων) καλείστε να συμπληρώσετε ένα σύνολο πεδίων για να περιγράψετε με μεταδεδομένα το ψηφιακό υλικό (μαθησιακό αντικείμενο) που αναρτήσατε.


Τα πεδία στη φόρμα μετασχολιασμού διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά φέρουν την ένδειξη *. Στον ακόλουθο πίνακα επεξηγούνται τα πεδία (υποχρεωτικά και προαιρετικά) που περιλαμβάνει η φόρμα μεταδεδομένων ενός αντικειμένου στο Φωτόδεντρο e-yliko Xρηστών:

Γενικά και Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα


Τίτλος Μαθησιακού Αντικειμένου [Υποχρεωτικό]

Ο τίτλος είναι το όνομα που δίνεται στο μαθησιακό αντικείμενο. Ο τίτλος θα πρέπει να αποδίδει, με λίγες λέξεις, με ακρίβεια και σαφήνεια την ταυτότητα ή κάτι χαρακτηριστικό για το μαθησιακό αντικείμενο.

Περιγραφή Μαθησιακού Αντικειμένου [Υποχρεωτικό]

Πρόκειται για περιγραφή του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το περιεχόμενό του και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του. Η περιγραφή αποτελεί ένα συνοπτικό κείμενο (20-100 λέξεων) που απαντά με άμεσο, σαφή και περιεκτικό τρόπο στα ερωτήματα: Τι είναι το μαθησιακό αντικείμενο; Ποιος είναι ο στόχος του; Ποια είναι η μαθησιακή του αξία.

Σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης του αντικειμένου [Υποχρεωτικό]

Το πεδίο χρησιμοποιείται για σημειώσεις (σε ελεύθερο κείμενο) σχετικά με την παιδαγωγική/διδακτική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου. Τα στοιχεία που δίνονται στοχεύουν στο να βοηθήσουν άλλους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν ή να εντάξουν το μαθησιακό αντικείμενο στα εκπαιδευτικά τους σενάρια.

Λέξεις- κλειδιά [Υποχρεωτικό]

Οι λέξεις-κλειδιά είναι λέξεις ή μικρές φράσεις (2-3 λέξεων) που χαρακτηρίζουν το μαθησιακό αντικείμενο ή πλευρές αυτού. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη διαδικασία αναζήτησης και εύρεσης του μαθησιακού αντικειμένου. Για κάθε λέξη-κλειδί πρέπει να δηλώνεται η γλώσσα, με επιλογή τιμής από ελεγχόμενο λεξιλόγιο. Υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης σε ένα πεδίο πολλαπλών λέξεων-κλειδιά για κάθε γλώσσα διαχωρίζοντάς τις με «,».

Γλώσσα Μαθησιακού Αντικειμένου [Υποχρεωτικό]

Προσδιορίζει την κύρια γλώσσα (ή τις κύριες γλώσσες) που χρησιμοποιείται/ούνται στο μαθησιακό αντικείμενο για επικοινωνία με το στοχευόμενο χρήστη. Λαμβάνει τιμές από συγκεκριμένο λεξιλόγιο (επιλογή από λίστα τιμών).

Εκπαιδευτική Βαθμίδα / Επίπεδο [Υποχρεωτικό]

Προσδιορίζει την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί το μαθησιακό αντικείμενο. Ο προσδιορισμός της εκπαιδευτικής βαθμίδας δεν περιορίζει τη χρήση του αντικειμένου από την εκπαιδευτική κοινότητα των υπολοίπων βαθμίδων, αλλά υποδεικνύει την κύρια βαθμίδα για την οποία προτείνεται.

Τυπικό Εύρος Ηλικίας [Προαιρετικό]

Προσδιορίζει το ηλικιακό εύρος για το οποίο είναι σχεδιασμένο ή προτείνεται το μαθησιακό αντικείμενο. Λαμβάνει τιμές από συγκεκριμένο λεξιλόγιο (λίστα). Το τυπικό εύρος ηλικίας σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική βαθμίδα/επίπεδο προσδιορίζει το στοχευόμενο κοινό του μαθησιακού αντικειμένου.

Θεματική περιοχή [Υποχρεωτικό]

Αναφέρεται στην ταξινόμηση του μαθησιακού αντικειμένου ως προς το θέμα του ή το γνωστικό αντικείμενο που αφορά. Η ταξινόμηση γίνεται με βάση τις θεματικές ταξινομίες του «Φωτόδεντρου». Κάθε θεματική ταξινομία αποτελείται από μία ιεραρχία όρων σε τρία επίπεδα που αντιστοιχούν στα εξής:
Επίπεδο 1: Θεματική Περιοχή (π.χ. Φυσική)
Επίπεδο 2: Θεματική Ενότητα (π.χ. Ηλεκτρισμός)
Επίπεδο 3: Έννοια (π.χ. Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα).

Η επιλογή των όρων για κάθε επίπεδο γίνεται από συγκεκριμένη λίστα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου [Υποχρεωτικό]

Προσδιορίζει τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου με βάση την προτεινόμενη εκπαιδευτική του χρήση. Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Τύπων Μαθησιακού Αντικειμένου για ορισμούς, επεξηγήσεις και ενδεικτικά παραδείγματα.

Άλλη κατηγοριοποίηση (Ξένη Γλώσσα) [Προαιρετικό]

Αφορά το επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη στον οποίο απευθύνεται το μαθησιακό αντικείμενο. Αφορά μαθησιακά αντικείμενα που στοχεύουν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Λαμβάνει τιμές από συγκεκριμένο λεξιλόγιο (λίστα).

Τεχνικές Απαιτήσεις


Τεχνικές απαιτήσεις [Προαιρετικό]

Προσδιορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία του μαθησιακού αντικειμένου. Περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με απαιτήσεις σε λειτουργικό σύστημα, λογισμικό/ά και εκδόσεις ή άλλες ειδικές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα:

  • Είδος απαιτούμενης τεχνολογίας (π.χ. λογισμικό)
  • Όνομα της τεχνολογίας (π.χ. Geogebra)

Οδηγίες χρήσης [Προαιρετικό]

Συμπληρώνονται σε ελεύθερο κείμενο πληροφορίες και οδηγίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη χρήση/αναπαραγωγή του μαθησιακού αντικειμένου.

Συντελεστές & Χορηγοί Άδειας Χρήσης


Συντελεστές [Υποχρεωτικό]

Αναφέρονται οι συντελεστές (άνθρωποι, οργανισμοί) που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το μαθησιακό αντικείμενο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (δημιουργία, αλλαγές, δημοσίευση).

Το πεδίο αυτό αποτελείται από 3 επιμέρους πεδία:

  • Όνομα ατόμου ή φορέα: Το όνομα του ατόμου ή του φορέα που συμμετείχε στην ανάπτυξη του μαθησιακού αντικειμένου.
  • Ημερομηνία συνεισφοράς: Η ημερομηνία συνεισφοράς στο μαθησιακό αντικείμενο (η ημερομηνία της πιο πρόσφατης συνεισφοράς του ατόμου ή του φορέα).
  • Είδος συνεισφοράς: Το είδος συνεισφοράς του ατόμου ή του φορέα που συμμετείχε στην ανάπτυξη του αντικειμένου. Ένα άτομο ή φορέας μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ρόλους στην ανάπτυξη ενός μαθησιακού αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται προσθήκη/συμπλήρωση (από το checkbox) επιπλέον ρόλου για το ίδιο άτομο ή φορέα.

Συντελεστές Μεταδεδομένων [Προαιρετικό]

Αναφέρονται οι συντελεστές (άνθρωποι, οργανισμοί) που έχουν συνεισφέρει στον μετασχολιασμό (τεκμηρίωση με μεταδεδομένα) για αυτό το μαθησιακό αντικείμενο.

Το πεδίο αυτό αποτελείται από 3 επιμέρους πεδία:

  • Όνομα ατόμου ή φορέα: Το όνομα του ατόμου ή του φορέα που συμμετείχε στον μετασχολιασμό του μαθησιακού αντικειμένου.
  • Ημερομηνία συνεισφοράς: Η ημερομηνία συνεισφοράς στον μετασχολιασμό του μαθησιακού αντικειμένου (η ημερομηνία της πιο πρόσφατης συνεισφοράς του ατόμου ή του φορέα).
  • Είδος συνεισφοράς: Το είδος συνεισφοράς του ατόμου ή του φορέα που συμμετείχε στον μετασχολιασμό του αντικειμένου. Ένα άτομο ή φορέας μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ρόλους στον μετασχολιασμό ενός μαθησιακού αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται προσθήκη/συμπλήρωση (από το checkbox) επιπλέον ρόλου για το ίδιο άτομο ή φορέα.

Χορηγός άδειας χρήσης [Υποχρεωτικό]

Αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που χορηγεί το μαθησιακό αντικείμενο υπό τους όρους συγκεκριμένης άδειας χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γενική περίπτωση του υλικού χρηστών, ο χορηγός της άδειας χρήσης του μαθησιακού αντικειμένου είναι ο δημιουργός του, στο πεδίο εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το όνομα του εκπαιδευτικού που αναρτά το αντικείμενο στο αποθετήριο. Ωστόσο, η προσυμπληρωμένη τιμή του πεδίου δύναται να τροποποιηθεί, ενώ μπορούν να προστεθούν επιπλέον τιμές για το συγκεκριμένο πεδίο.

Χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων [Υποχρεωτικό]

Αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που χορηγεί τα μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου υπό τους όρους συγκεκριμένης άδειας χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γενική περίπτωση του υλικού χρηστών, ο χορηγός της άδειας χρήσης των μεταδεδομένων (δηλ. των στοιχείων που περιγράφουν το μαθησιακό αντικείμενο) είναι ο δημιουργός του αντικειμένου, στο πεδίο εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το όνομα του εκπαιδευτικού που αναρτά το αντικείμενο στο αποθετήριο.

Ωστόσο, η προσυμπληρωμένη τιμή του πεδίου δύναται να τροποποιηθεί, ενώ μπορούν να προστεθούν επιπλέον τιμές για το συγκεκριμένο πεδίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ):

Στη φόρμα μετασχολιασμού περιλαμβάνονται ακόμη δύο υποχρεωτικά πεδία: Εκδότης & Εκδότης Μεταδεδομένων. Εκδότης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών) που έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να εκδώσει και να διανείμει το μαθησιακό αντικείμενο ή τα μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου αντίστοιχα.

Με τη δημοσίευση του μαθησιακού αντικειμένου ο χρήστης αποδέχεται και παραχωρεί στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών το δικαίωμα «έκδοσης και διανομής» του μαθησιακού αντικειμένου και των μεταδεδομένων αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΤΥΕ είναι ο φορέας λειτουργίας του Αποθετηρίου Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών, έχει ρόλο Εκδότη και Εκδότη μεταδεδομένων αντίστοιχα για όλα τα αντικείμενα του αποθετηρίου. Για το λόγο αυτό, τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα με την τιμή ΙΤΥΕ και η τιμή αυτή δεν διαγράφεται. Μπορούν ωστόσο να προστεθούν επιπλέον τιμές για το συγκεκριμένο πεδίο, αν κρίνεται απαραίτητο (πχ. αν υπάρχει και άλλος φορέας που έχει το δικαίωμα έκδοσης και διάθεσης του μαθησιακού αντικειμένου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:

Στην περίπτωση που παραλείψετε να καθορίσετε κάποιο υποχρεωτικό πεδίο, το σύστημα στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας δημοσίευσης σάς ενημερώνει ότι αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί γιατί ένα ή πολλά υποχρεωτικά μεταδεδομένα δεν έχουν συμπληρωθεί.

Παρακάτω επεξηγούνται τα βασικά εικονίδια της καρτέλας μετασχολιασμού:

slide imageΕπιστροφή στη σελίδα περιγραφής του αντικειμένου. Σημειώνεται ότι με την ενέργεια αυτή τα μεταδεδομένα που έχουν εισαχθεί δεν χάνονται καθώς γίνεται αποθήκευσή τους κάθε χρονική στιγμή.

slide imageΈξοδος από τη σελίδα περιγραφής του αντικειμένου

slide imageΠροσθήκη επιπλέον τιμής σε ένα πεδίο

slide imageΑφαίρεση επιπλέον τιμής από ένα πεδίο

slide imageΠερνώντας το ποντίκι πάνω από το εικονίδιο εμφανίζονται οδηγίες συμπλήρωσης κάθε πεδίου

slide imageΥποχρεωτικό πεδίο

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας ανάρτησης/δημοσίευσης ενός μαθησιακού αντικειμένου περιλαμβάνει τον καθορισμό του τρόπου που θέλετε να διαθέσετε το έργο σας. Επιλέγοντας την κατάλληλη άδεια προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons, δηλώνετε ότι το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σας (μαθησιακό αντικείμενο) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί:

α) για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στον δημιουργό ή τον δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου (CC BY-NC-SA 3.0 GR).

β) για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στον δημιουργό ή τον δικαιούχο της άδειας και μη συναίνεση διασκευής, τροποποίησης ή με άλλον τρόπο δημιουργίας παράγωγου έργου (CC BY-NC-ND 3.0 GR).

γ) για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στον δημιουργό ή τον δικαιούχο της άδειας και κανέναν άλλον πρόσθετο περιορισμό (CC BY-NC 3.0 GR).

Σε αυτό το βήμα, ελέγχεται από το σύστημα εάν έχουν υποβληθεί όλα τα αρχεία της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία περιγραφής της (μεταδεδομένα). Σε περίπτωση που έχει παραληφθεί κάποιο αρχείο ή δεν έχει συμπληρωθεί κάποιο υποχρεωτικό πεδίο μεταδεδομένων εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα με την ένδειξηslide imageπου σας ενημερώνει σχετικά, προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.


Στην περίπτωση που όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίευσης έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα υποχρεωτικά πεδία είναι συμπληρωμένα, εμφανίζονται μηνύματα επιτυχούς ολοκλήρωσης με την ένδειξη slide image για όλα τα βήματα, που σημαίνει ότι μπορείτε να προχωρήσετε στη δημοσίευση του μαθησιακού αντικειμένου αφού πρώτα επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου μέσω του αντίστοιχου πλαισίου επιλογής (checkbox).


Μόλις επιλέξετε «Δημοσίευση στο Φωτόδεντρο», το μαθησιακό αντικείμενο που έχετε αναρτήσει δημοσιεύεται άμεσα στο Φωτόδεντρο με την ένδειξη «Μη ελεγμένο» και είναι στη διάθεση των επισκεπτών του αποθετηρίου. Η ένδειξη «Μη ελεγμένο» αφορά στη μη πραγματοποίηση ελέγχου αναφορικά με τη συμμόρφωση του αναρτημένου αντικειμένου με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου.


Όροι Δημοσίευσης Περιεχομένου (συνοπτικά)

Σε περίπτωση κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού στο Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών θεωρείται δεδομένο ότι οι χρήστες συμφωνούν να ΜΗΝ κάνουν χρήση των υπηρεσιών του αποθετηρίου για:

α) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, παραπλανητικό, αναληθές, ψευδές, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλο για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλεί συναισθήματα οργής, ή συνιστά ποινικό αδίκημα.

β) ανάρτηση στοιχείων και περιεχομένου που προσβάλλει τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» και του Διαδικτύου γενικότερα, δεν σέβεται τους νόμους, τα χρηστά ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες ή αντιβαίνει στους ελληνικούς και διεθνείς νόμους και στα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.

γ) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή περιεχομένου/λογισμικού το οποίο προωθεί ή διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).

δ) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, παιχνιδιών, animation, σχεδίων μαθημάτων, κ.α.) από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο και παραβιάζει εμπράγματα δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή φορέα.

Με στόχο να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο μέλλον με συνδέσμους που δεν λειτουργούν (broken links) ή με σελίδες που περιλαμβάνουν διαφημιστικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο, οι χρήστες του αποθετηρίου Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών»δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στις αναρτήσεις τους συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους ή πόρους. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών συνδέσμων μόνο για τα εκπαιδευτικά σενάρια – σχέδια μαθήματος, όταν οι σύνδεσμοι αυτοί σχετίζονται με τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Κατ’ εξαίρεση, επίσης, στα μαθησιακά αντικείμενα που υποβάλλονται είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται εξωτερικοί σύνδεσμοι ως αναφορές και μόνο (π.χ. ως βιβλιογραφία ή ως «δείτε επίσης …»), αλλά μόνο προς ιστοτόπους επιστημονικών φορέων, περιοδικών, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πολιτισμικών φορέων (όπως μουσείων) ή προς αποθετήρια και ιστοτόπους της λίστας που θα βρείτε εδώ.

Μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης του αντικειμένου με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, παύει να εμφανίζεται η ένδειξη «Μη ελεγμένο».


Σημείωση: Η μη εμφάνιση της ένδειξης «Μη ελεγμένο» υποδηλώνει αποκλειστικά τη συμμόρφωση του μαθησιακού αντικειμένου με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του.

Επιλέγοντας την ενέργεια «Επεξεργασία» της ομάδας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ», από τη σελίδα ενός μαθησιακού αντικειμένου που έχετε δημοσιεύσει οι ίδιοι, μπορείτε να το αποδημοσιεύσετε προκειμένου να το επεξεργαστείτε (π.χ. σε περίπτωση ορθογραφικών λαθών, επιθυμίας προσθήκης πιο αναλυτικών στοιχείων για το μαθησιακό αντικείμενο, κ.λπ.).


Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα, το οποίο σας ενημερώνει πως αν επιλέξετε «Αποδημοσίευση του αντικειμένου για επεξεργασία», το μαθησιακό αντικείμενο θα αποδημοσιευθεί από το αποθετήριο ώστε να μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, το μαθησιακό αντικείμενο θα εμφανιστεί στη λίστα των «Ημιτελών αναρτήσεων» στον χώρο εργασίας σας και θα παραμείνει εκεί για χρονικό διάστημα 2 ωρών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το δημοσιεύσετε εκ νέου. Δεν θα έχετε, βέβαια, τη δυνατότητα να το διαγράψετε.


Σημειώνεται, τέλος, ότι στην περίπτωση που παρέλθει το διάστημα των 2 ωρών χωρίς να έχετε επιλέξει την εκ νέου δημοσίευση του μαθησιακού αντικειμένου, αυτό θα δημοσιευθεί αυτόματα, με τη μορφή που θα είναι αποθηκευμένο εκείνη τη χρονική στιγμή. Εάν δεν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε το μαθησιακό αντικείμενο, πατήστε «Ακύρωση».


Για να επεξεργαστείτε τα αρχεία, τα στοιχεία και την άδεια χρήσης του μαθησιακού αντικειμένου ακολουθήστε τα βήματα που αναλύθηκαν στις Ενότητες ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ αντίστοιχα.