Κάνοντας σύνδεση στο αποθετήριο με τα στοιχεία του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός) που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αποκτάτε αυτομάτως: α) τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το προσωπικό σας δημόσιο προφίλ και β) το δικαίωμα δημοσίευσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (μαθησιακά αντικείμενα) και ενεργού συμμετοχής στην κοινότητα του αποθετηρίου (αξιολόγηση και σχολιασμός άλλων μαθησιακών αντικειμένων).

Για να συνδεθείτε στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών, επιλέξτε «Συνδεθείτε» από την αρχική σελίδα του αποθετηρίου.


Εμφανίζεται η σελίδα εισόδου στο Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών από όπου επιλέγετε να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.


Στη συνέχεια μεταφέρεστε στην Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών του ΠΣΔ, όπου αφού συμπληρώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, επιλέγετε «Είσοδος».slide image

Αφού γίνει η πιστοποίησή σας μέσω του ΠΣΔ, μεταφέρεστε στη σελίδα του χώρου εργασίας σας, από όπου μπορείτε να διαχειριστείτε το προσωπικό προφίλ σας στο αποθετήριο, να δημοσιεύσετε νέα μαθησιακά αντικείμενα και να παρακολουθήσετε τη μέχρι τώρα δραστηριότητά σας στην κοινότητα.


Στο επάνω μέρος της σελίδας του χώρου εργασίας σας βλέπετε, εκτός από την εικόνα προφίλ σας (avatar) και το ονοματεπώνυμό σας, ένα σύνολο πληροφοριών που αφορούν στον αριθμό των δημοσιευμένων αντικειμένων σας, καθώς και στον αριθμό των αξιολογήσεων και των σχολίων σας σε δημοσιευμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο άλλων μελών της κοινότητας.

Επιλέγοντας «Επεξεργασία προφίλ», μεταφέρεστε στη σελίδα διαμόρφωσης και εμπλουτισμού του προφίλ σας.

Επιλέγοντας «Νέο Αντικείμενο», μεταφέρεστε στο περιβάλλον υποβολής νέου μαθησιακού αντικειμένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

Στο κάτω μέρος της σελίδας του χώρου εργασίας σας εμφανίζεται ο πίνακας που συνοψίζει τη δραστηριότητά σας στο αποθετήριο και οργανώνεται σε 4 διακριτές λίστες:

Δημοσιευμένες αναρτήσεις: Μέσω της συγκεκριμένης λίστας αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα μαθησιακά αντικείμενα που έχετε δημοσιεύσει και είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο. Η λίστα εμφανίζει για κάθε αντικείμενο τον τίτλο του, το όνομα του φυσικού αρχείου του και την ημερομηνία ανάρτησής του. Τα στοιχεία της λίστας μπορούν να ταξινομηθούν είτε αλφαβητικά με βάση τον τίτλο του αντικειμένου ή το όνομα του φυσικού αρχείου του είτε ημερολογιακά με βάση την ημερομηνία ανάρτησής του. Επιλέγοντας τον τίτλο του αντικειμένου που σας ενδιαφέρει, μεταφέρεστε στη σελίδα του.


Ημιτελείς αναρτήσεις: Από τη συγκεκριμένη λίστα μπορείτε να αναζητήσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αντικείμενα, τη διαδικασία υποβολής των οποίων δεν έχετε ακόμα ολοκληρώσει.


Αξιολογήσεις: Στη συγκεκριμένη λίστα μπορείτε να δείτε τα αντικείμενα άλλων μελών της κοινότητας, τα οποία έχετε αξιολογήσει. Η λίστα εμφανίζει για κάθε αντικείμενο τον τίτλο του, την ημερομηνία ανάρτησης του φυσικού αρχείου του και τον μέσο όρο της βαθμολογίας σας. Τα στοιχεία της λίστας μπορούν να ταξινομηθούν είτε αλφαβητικά με βάση τον τίτλο του αντικειμένου είτε ημερολογιακά με βάση την ημερομηνία ανάρτησης του αρχείου του ή με βάση τη μεγαλύτερη ή μικρότερη βαθμολογία. Η διαδικασία αξιολόγησης ενός αντικειμένου παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.


Σχόλια: Στη συγκεκριμένη λίστα μπορείτε να δείτε τα αντικείμενα άλλων μελών της κοινότητας, τα οποία έχετε σχολιάσει. Η λίστα εμφανίζει για κάθε αντικείμενο τον τίτλο του και την ημερομηνία ανάρτησής του. Επιλέγοντας τον τίτλο του αντικειμένου μεταφέρεστε στη σελίδα του, στο κάτω μέρος της οποίας μπορείτε να δείτε το σχόλιο που έχετε υποβάλει ή/και να υποβάλετε ένα νέο. Η διαδικασία σχολιασμού ενός αντικειμένου παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.


Διευκρινίζεται ότι κατά τη σύνδεσή σας στο αποθετήριο με χρήση του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ, τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό σας. Για να εμπλουτίσετε τα στοιχεία του προφίλ σας, επιλέξτε «Επεξεργασία Προφίλ» από τον χώρο εργασία σας.


Στη σελίδα διαμόρφωσης του προσωπικού σας προφίλ μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας, ανεβάζοντας μια φωτογραφία σας και συμπληρώνοντας ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων, με σκοπό να δώσετε μια αντιπροσωπευτική εικόνα της διδακτικής εμπειρίας και του έργου σας στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.


Οι πληροφορίες του προφίλ κάθε χρήστη οργανώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες-πεδία: Γνώσεις & Δεξιότητες, Ενδιαφέροντα, Εργασιακή εμπειρία, Έργα, Σπουδές, Δημοσιεύσεις.

Για να επεξεργαστείτε καθένα από αυτά τα πεδία, επιλέξτε το εικονίδιο «μολυβάκι»slide image και συμπληρώστε τις πληροφορίες που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ποια πεδία από αυτά επιθυμείτε να είναι ορατά ή μη στο δημόσιο προφίλ σας επιλέγοντας τα εικονίδια slide image / slide image αντίστοιχα


Ακόμα, μπορείτε να καθορίσετε με ποια σειρά θα εμφανίζονται οι ενότητες αλλά και τα πεδία αυτών στη σελίδα του προσωπικού σας προφίλ, επιλέγοντας είτε την ενότητα είτε το πεδίο που θέλετε να μετακινήσετε και σύροντάς την/το στη θέση που επιθυμείτε.


Σημείωση: Η ενημέρωση των στοιχείων του προφίλ σας δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση ενός μαθησιακού αντικειμένου, ωστόσο προτείνεται να πραγματοποιηθεί, γιατί συνιστά την ψηφιακή ταυτότητά σας.

Για όσο χρόνο παραμένετε συνδεδεμένοι στο αποθετήριο Φωτόδεντρο e-yliko Xρηστών με τον λογαριασμό σας, εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά κάθε σελίδας του αποθετηρίου η εικόνα του προφίλ σας (avatar), επιλέγοντας την οποία ανοίγει ένα πλευρικό μενού. Από το συγκεκριμένο μενού μπορείτε μεταβείτε στον χώρο εργασίας σας και στην επεξεργασία του προφίλ σας ή να αποσυνδεθείτε από το Φωτόδεντρο e-yliko Xρηστών.