Αψιδα του Γαλεριου στη Θεσσαλονικη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ένα Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) που αποτυπώνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, την Θριαμβική Αψίδα του Γαλερίου, γνωστή και ως Καμάρα, που βρίσκεται στην πάνω πλευρά της οδού Εγνατίας και σε μικρή απόσταση από την Ροτόντα. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία συνάντησης των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Η Καμάρα είναι κτίσμα της εποχής της Ρωμαϊκής «Τετραρχίας» (αρχές 4ου μ.Χ. αιώνα) και αποτελεί το ένα σκέλος (δυτικό) μίας στεγασμένης στοάς, που σχηματιζόταν από αψίδες και τόξα. Κατασκευάστηκε για να τιμηθεί ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γαλέριος, όταν αυτός επέστρεψε νικητής στην πόλη (περί το 306 μ.Χ.) μετά από πολέμους του κατά των Περσών. Η θριαμβική αυτή αψίδα ήταν τοποθετημένη κάθετα στην αρχαία Εγνατία, που διέσχιζε την πόλη (δυτικά προς ανατολικά) και αποτελούσε μέρος του λεγόμενου Γαλεριανού συγκροτήματος (Ρωμαϊκά Ανάκτορα), που αναπτύσσονταν κύρια νοτιοδυτικότερα, στις σημερινές πλατείες Ναυαρίνου και Ιπποδρομίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της άμεσης διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας / Γεωγραφίας. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στην αρχή του μαθήματος ή της ενότητας ως εποπτικό υλικό αφόρμησης (προοργανωτής)αλλά και ως αντίστοιχο περιεχόμενο στην διδασκαλία. Δραστηριότητες που ενδεικτικά προτείνονται είναι: • Πραγματοποίηση σχετικής επίσκεψης με ομαδικές δραστηριότητες για εξερεύνηση του γεωγραφικού και ιστορικού περιβάλλοντος χώρου, τον προσδιορισμό των σχέσεων των σχετικών μνημείων ή άλλων κτισμάτων με τον χώρο, την χρονολόγηση, την ένταξη κτισμάτων στο ιστορικό πλαίσιό τους, συσχέτιση με γνωστά ιστορικά γεγονότα και μνημεία, την αναζήτηση πληροφοριών, για τις κατασκευές, την αρχική χρήση, τη λειτουργικότητα, τη σύγκριση με άλλες, την κατοπινή μεταχείριση και τη σημερινή κατάσταση, την ιστορική σημασία τους κ.λ π. με παράλληλες δραστηριότητες δραματοποίησης, υπόδυσης ρόλων, φωτογράφησης, χαρτογράφησης χώρου, σχεδίασης, αναπαράστασης, κ.λ.π. • Μετά την επίσκεψη να υλοποιηθούν στην τάξη δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών, εκπόνηση εργασιών, σύνθεση κειμένων, τελική συζήτηση στην τάξη, κ.λ.π. • Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας δημιουργώντας, λ.χ. μια σχετική ιστοσελίδα για μια γεωγραφική παρουσίαση της Αψίδα του Γαλέριου , φτιάχνοντας στην τάξη ένα ημερολόγιο με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε μια σχολική εκδρομή, κ.λ.π. Για τους μεγαλύτερους μαθητές προτείνεται επίσης : • Σχέδιο εργασίας µε θέμα: ¨ Η ιστορία της ¨Καμάρας της Θεσσαλονίκης¨: κατασκευή, χρήση, αναπαλαίωση.¨ Οι μαθητές πραγματοποιούν επίσκεψη, παρατηρούν, καταγράφουν, φωτογραφίζουν, αναπαριστούν εικαστικά, περιγράφουν γραπτά ή προφορικά και επεξεργάζονται ιστορικά το σχετικό θέμα . • Εναλλακτικά το (ΜΑ) προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τους μεγαλύτερους μαθητές με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, ως ιστορική πηγή, στο πλαίσιο διερευνητικής μάθησης, στο μάθημα της Ιστορίας ή σε project στην Ευέλικτη Ζώνη και στις Ερευνητικές Εργασίες στο Γυμνάσιο / Λύκειο με αντικείμενο πτυχές της ανθρωπογεωγραφίας της εποχής .(σχέσεις του ανθρώπου που αφορούν, την κοινωνία, την οικονομία, τον πληθυσμό, τη διοίκηση, την παιδεία, τη θρησκεία, τον τρόπο ενδυμασίας, τα ήθη και τα έθιμα κ .λ .π.).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:45:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4487
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΕΚΔΟΣΗ
40ς αιώνας, μ. Χ. (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Byzantine and Medieval HistoryΒυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ