Αργυρη Εφταλιωτη, "Ιστορικα ξεγυμνωματα", 1908
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για απόσπασμα από το βιβλίο του Αργύρη Εφταλιώτη «Ιστορικά ξεγυμνώματα», το οποίο δημοσιευόταν σε συνέχειες στο περιοδικό «Ο ΝΟΥΜΑΣ» (Τόμ. 6, Αρ. 285 (1908). Το συγκεκριμένο κείμενο απαρτίζεται από δύο κεφάλαια: α)Πατριαρχικές Δημοπρασίες β) Βαθειές ταπείνωσες και βαθειές φιλοσοφίες. Αναφέρεται στη διάσταση των δυο εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής και υποστηρίζεται ότι ο πατριαρχικός θώκος, πολύ νωρίς, κατέστη αντικείμενο δημοπρασίας, αφού η εκκλησία επέλεξε ο πατριάρχης να εκλέγεται όχι από την Σύνοδο και τους λαϊκούς, αλλά να διορίζεται από τον Σουλτάνο με κριτήριο χρηματική προσφορά. Η αγοραπωλησία των ιερατικών αξιωμάτων είχε καταστεί ο κανόνας και είχε επιπτώσεις στον ελληνικό λαό. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη μετατροπή χριστιανικών εκκλησιών σε τζαμιά (επί κυριαρχίας των Σουλτάνων Μοχαμέτη, Βαγιαζίτ Β΄ και Σελίμ Δ΄ ), στο δράμα του ελληνικού λαού, αλλά και στην κορυφαία μορφή του ελληνισμού τον Κύριλλο Λούκαρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως πηγή στο μάθημα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών, συγκριτικά με άλλες ιστορικές πηγές, για να κατανοήσουν οι μαθητές τις σχέσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις τουρκικές αρχές σε μια δύσκολη για τον ελληνισμό περίοδο, καθώς και τις αντιθέσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη Ρώμη και το ρόλο των Ιησουϊτών. Μπορεί να δοθεί στους μαθητές φύλλο εργασίας σχετικό με τις Πατριαρχικές Εκλογές και σε συνδυασμό με τις ιστορικές πηγές, που αντλούν από τα βιβλία τους ή από το διαδίκτυο, να βρουν πληροφορίες και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα για: τα βεράτια, τους Ιησουΐτες, τις ορθόδοξες ελληνικές εκκλησίες που μετατράπηκαν σε τζαμιά, το μουκαρέμι, τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Κύριλλο Λούκαρι κ.ά. Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν το κείμενο διαθεματικά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και αφού το μελετήσουν κριτικά να συγκεντρώνουν τύπους και καταλήξεις της δημοτικής, να βγάλουν συμπεράσματα για τις γλωσσικές ακρότητες της εποχής και να διακρίνουν τα λογοτεχνικά στοιχεία του κειμένου κάνοντας συγκεκριμένες κειμενικές αναφορές.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5403
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Κοινωνική και πολιτική οργάνωση Social and political organizationΚοινωνική και πολιτική οργάνωση
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία Ecclesiastical HistoryΕκκλησιαστική Ιστορία > Σύγχρονα ιστορικά, γεωγραφικά και κοινωνικά στοιχε... Contemporary historic, geographical and social dataΣύγχρονα ιστορικά, γεωγραφικά και κοινωνικά στοιχε...
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Λεξιλόγιο - Σημασιολογία Vocabulary - SemanticsΛεξιλόγιο - Σημασιολογία > Λαϊκές και λόγιες λέξεις Colloquial and formal wordsΛαϊκές και λόγιες λέξεις
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Θέματα TopicsΘέματα > Ιστορία HistoryΙστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Αργύρης Εφταλιώτης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ