Καποδιστριας Ιωαννης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για μια αναπαραγωγή χαλκογραφίας, η οποία αναπαριστά μαρμάρινη προτομή του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (1776-1831), έργο του γλύπτη, αρχιτέκτονα και ζωγράφου Γεράσιμου Πιτζαμάνου (1787-1825). Η προτομή, της οποίας η τύχη αγνοείται, πλάστηκε πιθανότατα το 1816 και απεικονίζει τον Καποδίστρια με μορφή αρχαίου ρήτορα, σύμφωνα με το κλασικιστικό πνεύμα της εποχής. Οι ορθογώνιες υποδοχές στα πλάγια είναι πιθανό να χρησίμευαν ( όπως στην αρχαιότητα) για να δεχτούν στηρίγματα – στη θέση των ώμων – από τα οποία κρέμονταν υφάσματα που σκέπαζαν τη στήλη. Αυθεντικές ευδιάκριτες χαλκογραφίες της προτομής βρίσκονται στο Μουσείο Καποδίστρια και στο Ιστορικό Μουσείο, ενώ η πηγή της συγκεκριμένης -δυσδιάκριτης- αναπαραγωγής είναι το βιβλίο του βυζαντινολόγου Μαρίνου Καλλιγά, "Το ξεκίνημα της κοσμικής χαρακτικής στα Επτάνησα, Κέρκυρα 1982". Στη βάση της σχεδιασμένης προτομής, στην εμπρόσθια όψη, είναι χαραγμένη η κεφαλαιογράμματη επιγραφή: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ / ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ / Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ, ενώ στην αριστερή πλαϊνή πλευρά της η επιγραφή ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ / ΠΙΤΖΑΜΑΝΟΣ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΥΣ / ΕΠΟΙΕΙ. Κάτω από την προτομή στη χαλκογραφία είναι γραμμένη η φράση: ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. Στο κάτω περιθώριο της χαλκογραφίας αναγράφονται με μικρά γράμματα οι πληροφορίες: Roma 1816 (αριστερά), Pizzamano fecit (στη μέση) και Pietro Ghigi sculpsit (δεξιά).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλά σε διερευνητικού τύπου μαθητοκεντρικές δραστηριότητες στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής δραστηριότητες: Οι μαθητές με έναυσμα την παρατήρηση της εικόνας διερευνούν τη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη. Οι μαθητές εμπλέκονται σε σενάριο διερευνητικής μάθησης σχετικά με τα πρόσωπα που συντέλεσαν στην εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές δραστηριότητα ιστορικού και οπτικού γραμματισμού στην οποία παρατηρούν λεπτομερώς την οπτική πηγή, περιγράφουν το εικονιζόμενο πρόσωπο και προσπαθούν να το εντάξουν στα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής του.
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής. Ο εκπαιδευτικός μπορεί π.χ. να το χρησιμοποιήσει προκειμένου να διδάξει την τεχνική της χαλκογραφίας. Επίσης με αφορμή την απεικόνιση της φυσιογνωμίας του Καποδίστρια με μορφή αρχαίου ρήτορα στην προτομή θα είχε ενδιαφέρον στο ίδιο μάθημα η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητα διερεύνησης του κλασικιστικού προτύπου σε διάφορες εικαστικές τέχνες.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5595
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα Political and ideological IssuesΠολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Διακρατικές σχέσεις και διπλωματία Interstate relations and diplomacyΔιακρατικές σχέσεις και διπλωματία
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Γλυπτική SculptureΓλυπτική
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Αναπαραγωγή Εικόνας Image reproductionΑναπαραγωγή Εικόνας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Πιτζαμάνος Γεράσιμος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ