Έργα και ημεραι: οι Μαλλιαροι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το άρθρο με τίτλο ‘Έργα και Ημέραι: Οι μαλλιαροί’ (1904) βρίσκεται δημοσιευμένο στο περιοδικό των δημοτικιστών ‘Ο Νουμάς’ (Vol 2, No 89 σελ. 6 ). Ο αρθρογράφος που υπογράφει με τα αρχικά Α.Ε. επιχειρεί να επανανοηματοδοτήσει το περιεχόμενο του όρου ‘μαλλιαρός’ και ‘μαλλιαρισμός’ που συναντάται σε μια προφορική ομιλία του Ξενόπουλου, την οποία δημοσιεύει και σχολιάζει ο πεζογράφος και κριτικός της λογοτεχνίας Ν. Επισκοπόπουλος. Ο συντάκτης του άρθρου ανασκευάζει τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι δύο άνθρωποι της τέχνης για να δικαιολογήσουν το περιεχόμενο των όρων και αντιπροτείνει τον δικό του ορισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το άρθρο μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες για την εξέταση του κειμενικού είδους της επιχειρηματολογίας (έλεγχος του είδους του επιχειρήματος, της ορθότητάς του, της ανασκευής του κ.ά.) κατά τη διδασκαλία τού μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στο ίδιο πλαίσιο και με αφορμή τους νεολογισμούς ‘μαλλιαροί’ και ‘μαλλιαρισμός’ το κείμενο μπορεί να αποτελέσει πεδίο συζήτησης σχετικής με το περιεχόμενο του όρου ‘νεολογισμός’ και με τις κοινωνικές, ιστορικές και ιδεολογικές παραμέτρους που οδηγούν στη δημιουργία του. Παράλληλα, μπορούν να ανατεθούν στους μαθητές δραστηριότητες, ομαδοσυνεργατικές ή ατομικές, αναζήτησης σύγχρονων νεολογισμών στη νεοελληνική γλώσσα. Επίσης, μέσα από το κείμενο μπορούν να ανιχνευθούν το περιεχόμενο αλλά και ο τρόπος με βάση τον οποίο ορίζεται μία έννοια, όπως και το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρειάζεται να εντάσσεται ένας ορισμός έτσι ώστε να είναι αποδεκτός. Τέλος, η αναφορά στο άρθρο προσώπων και γεγονότων της επικαιρότητας της εποχής μπορεί να αποτελέσει έναυσμα αναζήτησής τους (π.χ. διερεύνηση του έργου και της δράσης του Επισκοπόπουλου, του Γ. Ξενόπουλου κ.ά.) ή να αποτελέσει πεδίο αναζήτησης του ρόλου που έχει το ιστορικό περικείμενο στην κατασκευή αλλά και στην κατανόηση των κειμένων από αναγνώστες μεταγενέστερων εποχών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5725
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Επιχειρηματολογία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Α.Ε.
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ