Η Ολυμπια με τον Αλφειο ποταμο και τον Κρονιο λοφο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα της Ολυμπίας από ταξιδιωτικό λεύκωμα του περιηγητή Ernst Reisinger, έκδοσης 1923, εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, χαρακτικά και κείμενα λογίων. Διακρίνονται ο Αλφειός ποταμός και αριστερά ο Κρόνιος λόφος. Αναδεικνύονται η ομορφιά και η γραφικότητα του τοπίου, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση της εικόνας στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία του κειμενικού τύπου της περιγραφής. Επίσης, προσφέρεται για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και ειδικότερα της ενότητας που αναφέρεται στους Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία του κειμενικού τύπου της περιγραφής. Οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες, αποκωδικοποιούν την εικόνα και καταγράφουν τα στοιχεία της. Στη συνέχεια σχεδιάζουν και συνθέτουν την περιγραφή της με βάση κατευθύνσεις που δίνονται από τον εκπαιδευτικό και αφορούν το είδος της περιγραφής, την οπτική γωνία, τη δομή (μετάβαση από το γενικό στα επιμέρους στοιχεία) και τη γλώσσα. Οι ομάδες μαθητών παρουσιάζουν τα κείμενά τους και αιτιολογούν τις επιλογές τους στο διαδραστικό πίνακα ή με βιντεοπροβολέα. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ζητήσει να αφαιρέσουν ή να προσθέσουν επίθετα, να μεταβάλουν τη δομή ή κάποιο άλλο στοιχείο του κειμένου και κατόπιν να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές επιδρούν στο κείμενο. Στο τέλος της διαδικασίας οι μαθητές καταλήγουν σε συμπεράσματά σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός περιγραφικού κειμένου. Ως επέκταση, μπορούν να τροποποιήσουν το κείμενό τους προκειμένου να ενταχθεί σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση (π.χ. περιγραφή του τοπίου σε ένα φίλο). Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί, επίσης, να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας και ειδικότερα της ενότητας των Πανελλήνιων αθλητικών αγώνων με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για τους Ολυμπιακούς αγώνες και να κατανοήσουν τη σημασία τους. Η μελέτη της εικόνας και άλλου σχετικού οπτικού υλικού συντελεί ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν εποπτεία του χώρου και να κατανοήσουν στοιχεία, όπως η εμβέλεια των αγώνων, το τελετουργικό, το αθλητικό ιδεώδες. Μπορούν να υποδυθούν ρόλους, όπως του επισκέπτη, του Ελλανοδίκη, του αθλητή που προετοιμάζεται για να λάβει μέρος σε αγώνα και να παρουσιάσουν δραματοποιημένα το σκεπτικό και τα συναισθήματά τους (ενσυναίσθηση).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/7246
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Αθλητισμός
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Περιγραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ