Μαθηματικα (Ε' - Στ' Δημοτικου)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το λογισμικό «Μαθηματικά Ε’ και Στ’ Δημοτικού» αποτελείται από εφαρμογίδια τα οποία επιτρέπουν τη διερευνητική μάθηση μέσα από εμπλοκή των μαθητών σε δομημένες δραστηριότητες που θα πρέπει να οργανώσει ο εκπαιδευτικός. Το κάθε εφαρμογίδιο συνοδεύεται από σύνδεσμο με οδηγίες χρήσης του. Στα περιεχόμενα συμπεριλαμβάνεται υλικό για την εύρεση του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη, Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου, διαίρεση, εύρεση μάζας, δημιουργία και ερμηνεία γραφικής παράστασης, δημιουργία σχημάτων με τη βοήθεια της χελώνας κ.α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μέσα από τη χρήση των εφαρμογιδίων, ο μαθητής μπορεί να εξασκηθεί στις δραστηριότητες που αφορούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δομήσει ένα μάθημα ώστε να γίνει ενσωμάτωση των εφαρμογιδίων αυτών (π.χ. να δοθεί ένα σχήμα σε χαρτί ή στον πίνακα και να ζητηθεί από τους μαθητές να το κατασκευάσουν δίνοντας εντολές στη χελώνα).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
443239.189 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/279
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Photodentro Edusoft
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Photodentro Edusoft
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΤΥΕ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.
επιστημονικός υπεύθυνος: Τυπας Γ., Οικονόμου Γ.
υπεύθυνος έργου: Σορολοπίδης Γ., Πετρέσκου Θ.
εκτελεστικός υπεύθυνος έργου: Αγαθός Γ.
δημιουργός: Γαβρίλης Κ., Βαβουράκη Α., Γκούμας Σ., Δημητρακοπούλου Α., Ρετάλης Σ.
τεχνική υλοποίηση: Γαβρίλης Δ., Δούκας Γ., Μαργαρίτης Μ.
σχεδίαση γραφικών: Ζευγώλης Π.
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Αγγελής Α., Ηλιάδης Κ.
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Τυπας Γ.
επικύρωση αντικειμένου: Ζαχαριάδης Θ., Αρβανίτης Κ., Ζυμπίδης Δ.
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΠΙ, ΙΕΠ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΕΠ
εκδότης: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ