ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παρουσιάζεται πειραματικά ο ρόλος του φωτός στην σύνθεση αμύλου στα φύλλα με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Γίνεται σύγκριση της ύπαρξης αμύλου μεταξύ φύλλου που αναπτύχθηκε στο φως, φύλλου που παρέμεινε στο σκοτάδι και φύλλου που ένα μέρος του ήταν στο φως και ένα άλλο καλυμμένο στο σκοτάδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η πειραματική διαδικασία που αναφέρεται στην ανίχνευση αμύλου που παράγεται στα φύλλα κατά τη φωτοσύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη, είτε ως επίδειξη, είτε ως επίδειξη και στη συνέχεια πραγματοποίηση από τους μαθητές, είτε για να οργανώσουν οι εκπαιδευτικοί του ευρύτερου κλάδου ΠΕ04 μια αντίστοιχη πειραματική διάταξη στο εργαστήριο. Σε κάθε περίπτωση συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου του φωτός στη φωτοσύνθεση. Ίσως θα βοηθούσε να προηγηθεί μια μικρή αναφορά στον τρόπο ανίχνευσης του αμύλου με τη χρήση διαλύματος Ιωδίου ή Lugol.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
video/x-flv
ΜΕΓΕΘΟΣ
40715.043 (KΒ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0:05:04
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8522/762
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Θρέψη NutritionΘρέψη
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
Ανάπτυξης Γνωστικών Δεξιοτήτων > Πρόβλεψη- Παρατήρηση-Ερμηνεία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Αγγελική Γαριού
παιδαγωγικός συντονιστής: Ευαγγελία Παυλάτου
εικονολήπτης: Ιωάννης Τζιγκουνάκης, Δημήτριος Λαγογιάννης
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Γεώργιος Γραμματικόπουλος, Γεωργία Πετροπούλου
βοηθός παραγωγής: Αλεξάνδρα Κυζερίδου
μοντάζ: Κωνσταντίνος Γαριός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ