Οπλισμος ρελε μεσω τρανζιστορ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσομοίωση και δραστηριότητες διερεύνησης, με θέμα έναν αυτοματισμό για τον έλεγχο ON-OFF ενός κινητήρα. Μέσω του μαθησιακού αντικειμένου, επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση: • να αξιολογούν τη δυνατότητα συνύπαρξης και συνεργασίας διατάξεων ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών αυτοματισμών στο ίδιο κύκλωμα, • να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των περιοχών λειτουργίας ενός διπολικού τρανζίστορ, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρανζίστορ μεταβαίνει σε καθεμία από τις περιοχές αυτές, • να προβλέπουν σε ποια περιοχή λειτουργίας μεταβαίνει ένα διπολικό τρανζίστορ, όταν μεταβάλλεται η τιμή μιας ωμικής αντίστασης που συνδέεται στο κύκλωμα της βάσης του τρανζίστορ, • να αναγνωρίζουν την απολαβή ή β του διπολικού τρανζίστορ, • να αξιολογούν τη σημασία ανάγνωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός τρανζίστορ στο φύλλο προδιαγραφών του, • να αναγνωρίζουν τη διακοπτική λειτουργία ενός διπολικού τρανζίστορ και ενός ηλεκτρομηχανικού ρελέ, • να περιγράφουν τις συνθήκες για τον οπλισμό του ρελέ, • να εφαρμόζουν τον νόμο του Ohm (Ωμ) και τον δεύτερο κανόνα του Kirchhoff (Κίρχωφ). Η προσομοίωση δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του κινητήρα, μέσω δυναμικών χειρισμών σε έναν απλό διακόπτη δύο θέσεων, καθώς και στην τιμή μιας ωμικής αντίστασης. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία θεωρίας και προτείνονται δραστηριότητες εφαρμογής και διερεύνησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
18 - 19
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1443.327 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10466
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Στοιχεία Ηλεκτρονικής ElectronicsΣτοιχεία Ηλεκτρονικής > Αναλογικά ηλεκτρονικά Analogue electronicsΑναλογικά ηλεκτρονικά
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Συστήματα Αυτοματισμού Automation SystemsΣυστήματα Αυτοματισμού > Ηλεκτρονόμος RelaysΗλεκτρονόμος
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Συστήματα Αυτοματισμού Automation SystemsΣυστήματα Αυτοματισμού > Ηλεκτρονικά συστήματα Electronic control systemsΗλεκτρονικά συστήματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κυπαρισσία Παπανικολάου
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Κυπαρισσία Παπανικολάου
τεχνική υλοποίηση: Αναστάσιος Πάλλας
σχεδίαση γραφικών: Αναστάσιος Πάλλας, Γιώργος Πισκοπάνης
δημιουργός: Νίκος Χατζηαθανασίου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Νίκος Χατζηαθανασίου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ