Ακολουθιες αριθμων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο που έχει ως στόχο την οικοδόμηση της δομής επανάληψης. Περιλαμβάνει μια σειρά αλγορίθμων παραγωγής ακολουθίας αριθμών με χρήση της δομής ΓΙΑ. Οι μαθητές έχουν δυνατότητες διερεύνησης και ελέγχου της εκτέλεσης του αλγορίθμου, με τη χρήση των πλήκτρων: Εκτέλεση, Παύση, Επόμενο (βηματική εκτέλεση), Υποβολή (έλεγχος ορθότητας της προτεινόμενης λύσης) και Λύση (αποκάλυψη όλων των πιθανών παραλλαγών της λύσης). Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου εμφανίζονται διαδοχικά οι τιμές των μεταβλητών, ενώ οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού της αυτοματοποιημένης προσομοίωσης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 19+
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
422.773 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα από τέσσερα μοτίβα αλγόριθμου και να συμπληρώσουν τα κενά σε αυτό ώστε κατά την εκτέλεσή του να προκύπτει συγκεκριμένη ακολουθία αριθμών, ανάλογα με την παραλλαγή που έχουν επιλέξει. Καθοδηγούνται να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των τιμών έναρξης, λήξης και βήματος μεταβολής της μεταβλητής-μετρητή της δομής επανάληψης, σε συνδυασμό με τη χρήση ή μη βοηθητικής ανεξάρτητης μεταβλητής. Διερευνούν και πειραματίζονται, με στόχο την εμπέδωση του ρόλου της δομής επανάληψης στην αλγοριθμική λογική αλλά και την αδυναμία της να επιλύσει όλες τις παραλλαγές του προβλήματος, γεγονός που οδηγεί στην αναγκαιότητα χρήσης άλλων παραλλαγών (ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγήσει τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης ή να τους ζητήσει να αντιμετωπίσουν την πληθώρα των παραλλαγών κάθε επιπέδου δυσκολίας σε επίπεδο εξάσκησης, αυτοδιδασκαλίας, αλληλοδιδασκαλίας ή εξέτασης.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10533
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
παιδαγωγικός συντονιστής: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
εμπνευστής: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Τσάκωνας
συγγραφέας σεναρίου: Παναγιώτης Τσάκωνας
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
metadata enricher: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσάκωνας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Παναγιώτης Τσάκωνας
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ