Δοσεις αγορων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο με στόχο τη δόμηση από τους μαθητές ενός ημιτελούς αλγορίθμου δομής επανάληψης (ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ), που περιγράφεται με βήματα. Οι μαθητές καθοδηγούνται να αναγνωρίσουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και να συμπληρώσουν σωστά τα κενά των εντολών του αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει δυνατότητες διερεύνησης και ελέγχου της εκτέλεσης του αλγορίθμου, με τη χρήση των πλήκτρων: Εκτέλεση, Παύση, Πίσω / Μπροστά (βηματική εκτέλεση), Υποβολή (έλεγχος ορθότητας της προτεινόμενης λύσης), Βοήθεια (παροχή υποδείξεων ή πρόσθετων στοιχείων που βοηθούν τον μαθητή να συμπληρώσει σωστά τα κενά του αλγορίθμου) και Λύση (αποκάλυψη όλων των πιθανών παραλλαγών της λύσης). Περιλαμβάνεται, επίσης, η δυνατότητα εμφάνισης των τιμών των μεταβλητών κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, προβολής επεξηγήσεων για τον ρόλο κάθε εντολής, παρεμβολής σημείων διακοπής (breakpoints), καθώς και ελέγχου του ρυθμού της αυτοματοποιημένης προσομοίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν στην εκφώνηση του προβλήματος την περιγραφή των περιπτώσεων που θα σχηματίσουν τη δομή πολλαπλής επιλογής. Ακολούθως, πρέπει να αναδιατάξουν τις περιπτώσεις (τμήματα της δομής), ώστε να προκύψει μία λύση του προβλήματος με τον έλεγχο του ελάχιστου δυνατού πλήθους συνθηκών. Μέσω της προσομοίωσης της εκτέλεσης του αλγορίθμου, οι μαθητές συνειδητοποιούν τη λογική της πολλαπλής επιλογής. Διερευνούν και πειραματίζονται, με στόχο την εμπέδωση της σημασίας της κατάλληλης παράθεσης των περιπτώσεων για την ορθή λειτουργία του αλγορίθμου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγήσει τους μαθητές να πειραματιστούν με διάφορες τιμές εισόδου και διορθωτικές παρεμβάσεις στις εντολές του αλγορίθμου, είτε ατομικά ή ομαδικά. Το μαθησιακό αντικείμενο προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα επισκόπησης των αποτελεσμάτων.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 19
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
410.078 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10535
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών Computer programmingΠρογραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές Programming structuresΠρογραμματιστικές δομές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
παιδαγωγικός συντονιστής: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
εμπνευστής: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Τσάκωνας
συγγραφέας σεναρίου: Παναγιώτης Τσάκωνας
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Παναγιώτης Τσάκωνας
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ