Αυτεπαγωγη - Κυκλωμα RL
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσομοίωση και δραστηριότητες διερεύνησης, με θέμα το φαινόμενο της αυτεπαγωγής και τα μεταβατικά φαινόμενα που παρουσιάζονται σε ένα κύκλωμα RL. Μέσω του μαθησιακού αντικειμένου, επιδιώκεται να είναι σε θέση οι μαθητές: •να αναγνωρίζουν τις συνθήκες για την εμφάνιση του φαινομένου της αυτεπαγωγής, • να διακρίνουν τις συνέπειες του φαινομένου της αυτεπαγωγής σε ένα κύκλωμα RL, όπως είναι η εμφάνιση υπερτάσεων και μεταβατικών φαινομένων, • να προβλέπουν την επίδραση των τιμών της αυτεπαγωγής L και της αντίστασης R στο χρονικό εύρος των μεταβατικών φαινομένων, • να εφαρμόζουν τον κανόνα του Lenz, για να προβλέπουν τη φορά του ρεύματος, λόγω του φαινομένου της αυτεπαγωγής, • να εξηγούν τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε ένα πηνίο υπό τη μορφή μαγνητικού πεδίου, • να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά του πηνίου στο συνεχές ρεύμα, • να εφαρμόζουν τον νόμο του Ohm (Ωμ) και τον νόμο του Kirchhoff (Κίρχωφ) σε απλά κυκλώματα RL στο συνεχές ρεύμα. Μέσω της προσομοίωσης, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να παρατηρήσουν πώς επηρεάζεται η ένταση του ρεύματος μέσα από έναν λαμπτήρα και, συνεπώς, η φωτοβολία του, μέσω δυναμικών χειρισμών των μεταβολέων για την τιμή της τάσης της πηγής, της αυτεπαγωγής ενός πηνίου και των ωμικών αντιστάσεων στο κύκλωμα. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία θεωρίας και προτείνονται δραστηριότητες εφαρμογής και διερεύνησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
17 - 19
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1305.98 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10569
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Ηλεκτροτεχνία Electric Circuit AnalysisΗλεκτροτεχνία > Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Electromagnetic inductionΗλεκτρομαγνητική επαγωγή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Νίκος Χατζηαθανασίου, Σοφία Νικητοπούλου
τεχνική υλοποίηση: Νίκος Χατζηαθανασίου
σχεδίαση γραφικών: Νίκος Χατζηαθανασίου, Γιώργος Πισκοπάνης
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κυπαρισσία Παπανικολάου
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Κυπαρισσία Παπανικολάου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Νίκος Χατζηαθανασίου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου, Κυπαρισσία Παπανικολάου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ