Μοντεμ ακουστικων συχνοτητων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οπτικοποίηση και δραστηριότητες διερεύνησης, με θέμα το μόντεμ (διαποδιαμορφωτής) ακουστικών συχνοτήτων. Μέσω του μαθησιακού αντικειμένου, επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση: • να αναγνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους η μετακίνηση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις μέσω αναλογικών σημάτων είναι πιο αποδοτική σε σχέση με τη μετακίνηση μέσω ψηφιακών σημάτων, • να εξηγούν τον ρόλο του μόντεμ στην επικοινωνία των υπολογιστών, • να αναγνωρίζουν σε ποια τμήματα της γραμμής που συνδέει δύο υπολογιστές διακινούνται ψηφιακά σήματα και σε ποια τμήματα διακινούνται αναλογικά σήματα, • να αναγνωρίζουν ότι στην επικοινωνία των υπολογιστών μέσω μόντεμ, η μετακίνηση των ψηφιακών δεδομένων γίνεται μέσα από το ίδιο (τηλεφωνικό) καλώδιο που εξυπηρετεί και την τηλεφωνική επικοινωνία, • να αναγνωρίζουν ότι στην επικοινωνία των υπολογιστών η διακίνηση της πληροφορίας, όπως οι χαρακτήρες του αλφαβήτου, ανάγεται στην ανάλυσή της σε συρμούς δυαδικών ψηφίων και στη μετακίνηση ηλεκτρικών / οπτικών σημάτων που αναπαριστούν τα ψηφία αυτά. Μέσω της οπτικοποίησης, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν, με δυναμικούς χειρισμούς, την αποστολή συγκεκριμένων ψηφίων ή γραμμάτων του αλφαβήτου που επιθυμούν να αποσταλούν από τον ένα υπολογιστή στον άλλο, ώστε να παρατηρήσουν τη διαφορετική μορφή που έχουν τα αντίστοιχα αναλογικά και ψηφιακά σήματα κατά μήκος της γραμμής σύνδεσης. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία θεωρίας και προτείνονται δραστηριότητες εφαρμογής και διερεύνησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
14 - 19
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
3270.298 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10679
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Special Purpose InstallationsΕιδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις > Δίκτυα υπολογιστών Computer networksΔίκτυα υπολογιστών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
τεχνική υλοποίηση: Αναστάσιος Πάλλας
σχεδίαση γραφικών: Αναστάσιος Πάλλας
δημιουργός: Νίκος Χατζηαθανασίου, Σοφία Νικητοπούλου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κυπαρισσία Παπανικολάου
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Κυπαρισσία Παπανικολάου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Νίκος Χατζηαθανασίου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ