Δημιουργια πολυχαρτων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εργαλείο δημιουργίας πολυχαρτών. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η δημιουργία πολυχαρτών και η αξιοποίηση των διαθέσιμων γεωμορφολογικών και ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων των ηπείρων και της Ελλάδας σε δραστηριότητες μελέτης και διερεύνησης. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει γεωμορφολογικά και ανθρωπογεωγραφικά δεδομένα για τον κόσμο, τις ηπείρους και την Ελλάδα. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα επιλογής χάρτη με διαφάνεια, καθώς και επιμέρους υποβάθρων. Περιλαμβάνονται, επίσης, εργαλείο μέτρησης αποστάσεων σε ευθεία, πυξίδα προσανατολισμού, καθώς και υπόμνημα για κάθε διαθέσιμο υπόβαθρο. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης/απόκρυψης του συστήματος γεωγραφικών συντεταγμένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυχάρτη με την επιλογή δεδομένων (μέχρι τρεις κατηγορίες) και υποβάθρων (μέχρι τρία διαφορετικά υπόβαθρα). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός βασικού χαρτογραφικού πεδίου, που είναι δυνατόν να εμφανίζεται με κλιμακούμενη διαφάνεια κάτω από το επιλεγμένο υπόβαθρο. Ο χάρτης που θα δημιουργηθεί προσφέρει δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης σε ποικίλες διδακτικές καταστάσεις, αφού, με τον κατάλληλο συνδυασμό δεδομένων και υποβάθρων, δημιουργούνται πολλαπλές απεικονίσεις του ίδιου χαρτογραφικού πεδίου με διαφορετικά δεδομένα κάθε φορά.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
10 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
141797.237 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11099
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες MapsΧάρτες > Στοιχεία χάρτη Map elementsΣτοιχεία χάρτη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Κοσμάς Αθανασιάδης, Γιώργος Τάταρης
μέλος ομάδας τεχνικού σχεδιασμού: Γιώργος Πισκοπάνης, Γιάννης Σαλονικίδης
σχεδίαση γραφικών: Γιώργος Πισκοπάνης, Γιάννης Σαλονικίδης
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κατερίνα Κλωνάρη
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Κατερίνα Κλωνάρη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Γιάννης Σαλονικίδης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κατερίνα Κλωνάρη, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ