Αισθητηρες αυτοκινητου - Συστημα ψεκασμου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δυναμική οπτική αναπαράσταση της λειτουργίας του συστήματος ψεκασμού βενζίνης, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και ορισμένους βασικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η διαθεματική προσέγγιση του συστήματος ψεκασμού βενζίνης, καθώς εμπλέκονται τόσο το μηχανολογικό όσο και το ηλεκτρολογικό - ηλεκτρονικό του μέρος. Μέσα από τη διάδραση με το μαθησιακό αντικείμενο, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συσχετίσει άμεσα τις γραφικές αναπαραστάσεις με την πραγματική λειτουργία των διατάξεων τροφοδοσίας, ψεκασμού και ανάφλεξης ενός οχήματος. Ακόμη, το μαθησιακό αντικείμενο προσφέρεται, προκειμένου ο χρήστης να κατανοήσει τις αλληλεπιδράσεις των επιμέρους εξαρτημάτων ελέγχου, των αισθητήρων και των ενεργοποιητών του συστήματος. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να μελετήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ρόλους των εξαρτημάτων της εικονιζόμενης διάταξης και να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο απόκρισής τους στις λειτουργικές απαιτήσεις. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία θεωρίας και προτείνονται δραστηριότητες εφαρμογής και διερεύνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Προτείνεται η διαθεματική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου, το οποίο εμπλέκει έννοιες Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Μηχανολογίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
16 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
4861.72 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11317
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
25/09/2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μηχανολογία Mechanical EngineeringΜηχανολογία > Τεχνολογία Αυτοκινήτων Car TechnologyΤεχνολογία Αυτοκινήτων > Συστήματα ελέγχου και διαγνώσεων Control and diagnostics systemsΣυστήματα ελέγχου και διαγνώσεων
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Συστήματα Αυτοματισμού Automation SystemsΣυστήματα Αυτοματισμού > Ηλεκτρονικά συστήματα Electronic control systemsΗλεκτρονικά συστήματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Γιώργος Βουνάτσος [ΙΤΥΕ]
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Άρης Σκουρολιάκος [ΙΤΥΕ], Γιώργος Πισκοπάνης [ΙΤΥΕ]
σχεδίαση γραφικών: Γιώργος Πισκοπάνης [ΙΤΥΕ]
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κυπαρισσία Παπανικολάου [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Κυπαρισσία Παπανικολάου [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Γιώργος Βουνάτσος [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ