Τετραχρονος βενζινοκινητηρας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσομοίωση της λειτουργίας ενός μονοκύλινδρου τετράχρονου βενζινοκινητήρα, με δυνατότητα μεταβολής των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών του και ταυτόχρονη απεικόνισή τους στην αναπαράσταση του κυλίνδρου. Μέσα από την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό αντικείμενο, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συσχετίσει άμεσα τις γραφικές αναπαραστάσεις με τις φυσικές έννοιες των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων ενός βενζινοκινητήρα και να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργική συμπεριφορά του. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης γραφήματος, στο οποίο οπτικοποιείται η κίνηση επιλεγμένων σημείων και μερών του μηχανισμού εμβόλου - διωστήρα - στροφάλου, ενώ, παράλληλα, υπολογίζονται μεγέθη χωρητικότητας επιλεγμένων τμημάτων (π.χ. όγκος του κυλίνδρου, όγκος εμβολισμού, όγκος του θαλάμου καύσεως).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
16 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1423.26 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11339
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), GeoGebra (GeoGebra)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μηχανολογία Mechanical EngineeringΜηχανολογία > Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Internal Combustion EnginesΜηχανές Εσωτερικής Καύσης > 4χρονες βενζινομηχανές 4-stroke gasoline engines4χρονες βενζινομηχανές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
κατασκευαστής / δημιουργός ξενόγλωσσης (πρωτότυπης) έκδοσης: EDC in Maine
μετάφραση: EDC in Maine, Γιώργος Βουνάτσος
εξελληνισμός και προσαρμογή: Γιώργος Βουνάτσος
μέλος τεχνικής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Αναστάσιος Πάλλας
υπεύθυνος έργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Κυπαρισσία Παπανικολάου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Γιώργος Βουνάτσος
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: GeoGebra
εκδότης: ΙΤΥΕ, GeoGebra
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ