Διακρινω τα μουσικα στυλ (ιστοεξερευνηση)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ιστοεξερεύνηση (webquest) με θέμα τη μουσική κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Κύριος σκοπός του μαθησιακού αντικειμένου είναι να διερευνήσουν οι μαθητές τις στυλιστικές διαφορές μεταξύ δύο μουσικών περιόδων της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης. Η ιστοεξερεύνηση στοχεύει, επίσης, στην ενεργή και ομαδική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στη μελέτη των μουσικών οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο χρονικές περιόδους. Στη δεύτερη δραστηριότητα αναζητούνται και διακρίνονται οι συνθέτες που χαρακτήρισαν κάθε περίοδο. Στην τρίτη δραστηριότητα εξετάζονται τα διαφορετικά είδη σύνθεσης κάθε εποχής, ακούγοντας τα μουσικά παραδείγματα και διακρίνοντας το είδος σύνθεσης για καθένα από αυτά. Στην τελευταία δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να βρουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά κάθε μουσικής περιόδου, τα οποία διαμορφώνουν το μουσικό στυλ της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Στο τέλος του αντικειμένου παρατίθενται όροι και ονόματα συνθετών που μπορούν να βοηθήσουν στην ιστοεξερεύνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν ομαδικά σε τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες, αναζητώντας πληροφορίες σε ιστοσελίδες, όπως είναι ο ιστότοπος της Μελοδύσσειας, και συμπληρώνοντας διαφορετικά κουίζ. Επέκταση των δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να αποτελέσουν η δημιουργία χρονογραμμής για την κάθε μουσική περίοδο, η παρουσίαση διαφορετικών συνθετών μέσω διαφανειών και η εκτέλεση μουσικών έργων των διαφορετικών εποχών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
14 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
124234.295 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11341
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μουσική Music EducationΜουσική > Μουσικές μορφές / είδη Music styles / genresΜουσικές μορφές / είδη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Κυριακή Ζαχαροπούλου
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Κυριακή Ζαχαροπούλου
τεχνική υλοποίηση: Κυριακή Ζαχαροπούλου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
επιστημονικός υπεύθυνος: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Κυριακή Ζαχαροπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Σμαράγδα Χρυσοστόμου, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ