Υλικο & λογισμικο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική δραστηριότητα που στοχεύει στη διάκριση των στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος και στον χαρακτηρισμό τους ως υλικό, λογισμικό ή δημιουργίες χρήστη (αρχεία)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο μαθητής διερευνά και ανακαλύπτει τα διαφορετικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος μέσα από ένα παράδειγμα χρήσης του.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ