Νομοι των αεριων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο «Νόμοι των αερίων» είναι μία προσομοίωση η οποία παρουσιάζει ένα κλειστό δοχείο που περιέχει ένα ιδανικό αέριο και ο χρήστης μπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες: Α) Κρατώντας σταθερή τη θερμοκρασία του αερίου, να μεταβάλλει την πίεση που ασκείται στο αέριο προσθέτοντας ή απομακρύνοντας ανθρωπάκια (όπου το κάλυμμα του δοχείου σύρεται αβίαστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω μεταβαλλόντας τον όγκο του δοχείου). Β) Κρατώντας σταθερή την πίεση του αερίου, να μεταβάλλει τη θερμοκρασία του αερίου προσθέτοντας ή απομακρύνοντας αναμμένες φλόγες κάτω από το δοχείο ( όπου το κάλυμμα του δοχείου σύρεται αβίαστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω μεταβαλλόντας τον όγκο του δοχείου). Γ) Κρατώντας σταθερό τον όγκο του αερίου, να μεταβάλλει τη θερμοκρασία του αερίου προσθέτοντας ή απομακρύνοντας αναμμένες φλόγες κάτω από το δοχείο ή την πίεση προσθέτοντας ή απομακρύνοντας. Σκοπός της εφαρμογής είναι να μπορούν να μελετήσουν οι μαθητές τους νόμους των ιδανικών αερίων, δηλαδή: α) το νόμο του Boyle β) το νόμο του Charles και γ) το νόμο του Gay Lussac.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
126.864 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:20:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/2592
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χημεία ChemistryΧημεία > Μεταβολή της ύλης Change of matterΜεταβολή της ύλης > Αέρια GasesΑέρια
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Δημήτρης Σόκουτης, Αθανάσιος Τζαμτζής
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Λίτσα Παυλάτου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Δημήτρης Σόκουτης, Γιώργος Κορακάκης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Λίτσα Παυλάτου, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ