Φωτοσυνθεση - Παραγωγη αμυλου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βιντεοσκοπημένο πείραμα ανίχνευσης αμύλου σε φύλλα φυτών. Στο πλαίσιο του πειράματος, συγκρίνεται η παρουσία αμύλου μεταξύ φύλλου που αναπτύχθηκε στο φως, φύλλου που παρέμεινε στο σκοτάδι και φύλλου που ένα τμήμα του αναπτύχθηκε στο φως και το υπόλοιπο καλύφθηκε και παρέμεινε στο σκοτάδι. Το μαθησιακό αντικείμενο στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου του φωτός στη σύνθεση αμύλου με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως εποπτικό υλικό, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τον ρόλο του φωτός στη σύνθεση αμύλου στα φυτά. Εναλλακτικά, η παρακολούθηση του βιντεοσκοπημένου πειράματος μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά πριν από την πραγματοποίηση ανάλογης διαδικασίας από τους μαθητές στο σχολικό εργαστήριο. Σκόπιμο είναι να προηγηθεί σύντομη αναφορά στον τρόπο ανίχνευσης του αμύλου με χρήση διαλύματος ιωδίου. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί, επίσης, να αξιοποιηθεί, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 να οργανώσουν μια αντίστοιχη πειραματική διάταξη στο εργαστήριο του σχολείου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
80386.078 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:05:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/3137
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
2.0 (final)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
09/07/2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
11/12/2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Θρέψη NutritionΘρέψη > Φωτοσύνθεση PhotosynthesisΦωτοσύνθεση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Αγγελική Γαριού [ΙΤΥΕ]
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Γιάννης Τζιγκουνάκης [ΙΤΥΕ], Αλεξάνδρα Κυζερίδου [ΙΤΥΕ], Δημήτριος Λαγογιάννης [ΙΤΥΕ], Κωνσταντίνος Γαριός [ΙΤΥΕ], Γιώργος Πισκοπάνης [ΙΤΥΕ]
ειδήμων/ονες γνωστικού αντικειμένου: Γιώργος Γραμματικόπουλος [ΙΤΥΕ], Γεωργία Πετροπούλου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου [ΙΤΥΕ]
επικαιροποίηση / προσαρμογή: Γιώργος Πισκοπάνης [ΙΤΥΕ]
σχεδίαση γραφικών: Γιώργος Πισκοπάνης [ΙΤΥΕ]
metadata action: ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»
metadata action coordinator / leader: Δρ. Ελίνα Μεγάλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Αγγελική Γαριού [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κώστας Στυλιάδης [ΙΤΥΕ], Λίτσα Παυλάτου [ΙΤΥΕ], Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ