216 δισδιαστατοι και τρισδιαστατοι χαρτες Κοσμου, Ηπειρων, Ελλαδας και Κυπρου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύνθετο μαθησιακό αντικείμενο με 216 δισδιάστατους και τρισδιάστατους χάρτες υψηλής ανάλυσης. Οι χάρτες (υποβάθρου, διαφανών επιπέδων, Φυσικής Γεωγραφίας και Ανθρωπο-Γεωγραφίας) είναι επιμερισμένοι σε αντίστοιχα 33 κατηγοριοποιημένα μαθησιακά αντικείμενα. Βασικός στόχος είναι να μπορούν οι χρήστες να τους μεταφορτώσουν στα δικά τους τοπικά μέσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι χάρτες αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν μονοθεματικά ή διαθεματικά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και με ποικίλους τρόπους. Πιο αναλυτικά, μπορούν να ενταχθούν, ως έχουν, σε κάθε είδους ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, φύλλα αξιολόγησης κ.λπ.), να αποκοπούν επιμέρους περιοχές και τμήματά τους ή να σμικρυνθούν σε κάποιο επιθυμητό μέγεθος, να αποτελέσουν υλικό υποβάθρου ή συνδυασμού χαρτών για περαιτέρω δημιουργίες με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας πολυμεσικού υλικού (π.χ. ζωγραφικής), να εκτυπωθούν για κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα ή να ενσωματωθούν σε νέες εφαρμογές.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
367715.337 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Μόλις αποσυμπιεστεί το αρχείο σε έναν φάκελο στο τοπικό σας μέσο αποθήκευσης (π.χ. με το όνομα: 216-Maps), κρατώντας τη δομή των υποφακέλων που υπάρχουν, θα περιέχονται δύο εκτελέσιμα αρχεία html και 34 υποφάκελοι με τους χάρτες. Στο "index.html" οι σύνδεσμοι οδηγούν στα 33 κατηγοριοποιημένα μαθησιακά αντικείμενα στο Φωτόδεντρο με τους 216 χάρτες, καθώς και σε 7 επιπλέον χάρτες με μορφή βίντεο (επομένως, απαιτείται διασύνδεση στο διαδίκτυο). Στο "216-Maps.html" οι σύνδεσμοι οδηγούν στους 34 υποφακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους 216 χάρτες στον τοπικό αποθηκευτικό σας χώρο (επομένως, δεν απαιτείται διασύνδεση στο διαδίκτυο).
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/5118
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
28/04/2014
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες MapsΧάρτες > Στοιχεία χάρτη Map elementsΣτοιχεία χάρτη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Γιώργος Τάταρης [ΙΤΥΕ], Παναγιώτης Στρατάκης [ΙΤΥΕ], Δημήτρης Καβρουδάκης [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Γιάννης Κωτσάνης [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κατερίνα Κλωνάρη [ΙΤΥΕ], Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ