ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παρουσίαση της ερμηνείας δώδεκα όρων που αφορούν στην αναπαραγωγή διαφορετικών οργανισμών. Το μαθησιακό αντικείμενο συνοδεύεται από διαδραστική άσκηση αντιστοίχισης κάθε όρου με το σύντομο κείμενο που περιγράφει τη σημασία του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να επαναφέρουν στη μνήμη τους όρους που διδάχθηκαν και αφορούν στη λειτουργία της αναπαραγωγής ή/και να αξιολογήσουν τις σχετικές γνώσεις τους.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ