Επαναλαμβανομενα ψηφοθετηματα στην τεχνη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσεγγίζεται μια μορφή τέχνης που είναι διεθνώς γνωστή με τον όρο «tessellation».Αυτή η μορφή τέχνης γίνεται η αφορμή και το πλαίσιο μέσα στο οποίο, οι μαθητές, θα προσεγγιστούν διαθεματικά έννοιες συναφείς με τα κανονικά πολύγωνα. Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν έργα τέχνης με επαναλαμβανόμενα μοτίβα, να εντοπίσουν τη βασική επαναλαμβανόμενη «ψηφίδα» και να δημιουργήσουν τις δικές τους παραστάσεις. Ταυτόχρονα, μέσα από μια σειρά εικόνων με δάπεδα, μωσαϊκά και τάπητες με επαναλαμβανόμενα πρότυπα από τη ρωμαϊκή, την αραβική, την περσική, τη βυζαντινή και την σύγχρονη τέχνη επιδιώκεται οι μαθητές να αναγνωρίσουν γεωμετρικά σχήματα σε διάφορες μορφές τέχνης και να ανακαλέσουν συναφείς γεωμετρικούς όρους. Το σύνολο υποστηρίζεται με σημειώσεις για των εκπαιδευτικό στις οποίες περιέχονται δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, βιβλιογραφία και τρόποι εφαρμογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά στη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με την Γεωμετρία και την Τέχνη. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν τη μελέτη του θέματος και την επεξεργασία του υλικού. Μέσα από δραστηριότητες (φύλλα εργασίας) διερευνώνται σχέσεις σχημάτων- αντικειμένων- περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού οι μαθητές παρατηρούν, εντοπίζουν γεωμετρικά σχήματα, επαναλήψεις και σύνολα τα οποία σχολιάζουν, ανταλλάσσουν απόψεις και πειραματίζονται δημιουργικά συνθέτοντας τα δικά τους μοτίβα. Επεκτάσεις μπουν να δοθούν στην διαδικτυακή αναζήτηση μορφών τέχνης με έμφαση στους γεωμετρικούς σχηματισμούς (Ισλαμική τέχνη, Οp art), ανάλυση και προσδιορισμός των γεωμετρικών στοιχείων τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
5149.057 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7129
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Διακοσμητικές Τέχνες Decorative ArtsΔιακοσμητικές Τέχνες
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Στέφανος Κεΐσογλου, Μαρία Λάτση, Νεκταρία Συκαρά
μέλος ομάδας τεχνικού σχεδιασμού: Πάνος Ζευγώλης, Μιχάλης Λουκιανός, Γεωργία Κορμπάκη
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Βασίλης Τσίτσος
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
μέλος τεχνικής ομάδας: Αθανάσιος Πέτσος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Αγαθός
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος, Σμαράγδα Χρυσοστόμου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ