Η ιστορια στο εργο του Νικολαου Γυζη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει δραστηριότητες που αποβλέπουν στην κατανόηση των χαρακτηριστικών της ζωγραφικής του Νικολάου Γύζη, μέσα από τη μελέτη έργων του με ιστορικά θέματα. Οι δραστηριότητες είναι βασισμένες σε φύλλο εργασίας, επιλεγμένα έργα ζωγραφικής, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και βιογραφικά στοιχεία του καλλιτέχνη.Διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να περιγράφουν τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά στο έργο του Γύζη,να κατανοήσουν καλλιτεχνικά ρεύματα της Ελλάδας, τόσο από αισθητική όσο και από ιστορική άποψη,να συγκρίνουν έργα καλλιτεχνών της ίδιας εποχής και να αναλύουν τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούν για να απεικονίσουν ένα θέμα,να διαπιστώσουν τρόπους απεικόνισης ιστορικών θεμάτων και να αντιληφθούν τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αποτελέσει τη βάση ή να συμπληρώσει τη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών της Νεοελληνικής ζωγραφικής μέσα από τα έργα του Νικολάου Γύζη. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει το πλαίσιο μελέτης και οι μαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας θα διερευνήσουν το θέμα. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες, οι μαθητές μπορούν να αναπτύσσουν ιδέες και απόψεις για την θεματολογία των επιλεγμένων έργων, για τον δημιουργό τους και την εποχή του.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1444.616 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Open Office: Επεξεργαστής κειμένου (Writer) ή Microsoft Office: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8289
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΛΑΕΡΤΗΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
τεχνικός υπεύθυνος: Μαρία Σκιαδέλλη
επιστημονικός υπεύθυνος: Ξένια Αραπάκη
επιμέλεια: Αθηνά Ζαμπάρα
συγγραφέας σεναρίου: Μαρία Κοτζάμπαση
τεχνική υλοποίηση: Αθανάσιος Πέτσος
επικαιροποίηση / προσαρμογή: Ανδρέας Κωστόπουλος
επικύρωση αντικειμένου: Ανδρέας Κωστόπουλος
παιδαγωγικός συντονιστής: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δωροθέα Μάρσαλ
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ