Οι αρχες της συνθεσης στο εργο του Paul Klee
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει διαμορφωμένο υλικό που αποβλέπει στην παρότρυνση των μαθητών να ανακαλύψουν τις αρχές σύνθεσης που ακολουθεί ο ζωγράφος Paul Klee στα έργα του. Περιέχονται δραστηριότητες βασισμένες σε φύλλο εργασίας, επιλεγμένα έργα ζωγραφικής, ανάλυση έργων, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και βιογραφικά στοιχεία καλλιτεχνών. Σκοπός είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι οι ζωγραφικές συνθέσεις βασίζονται σε αρχές που είναι αναγνωρίσιμες και υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος ανάγνωσής τους. Επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίζουν τις αρχές του ρεύματος της Αφηρημένης τέχνης, να αναλύουν τα στοιχεία που δομούν μια σύνθεση ώστε να «διαβάζουν» ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, να κατανοούν τις έννοιες των αρχών της σύνθεσης και να εφαρμόζουν τις αρχές της σύνθεσης σε δικές τους συνθέσεις. Το υλικό είναι δοσμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να εμπλουτιστεί από τον εκπαιδευτικό και να εκτυπωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αποτελέσει τη βάση ή να συμπληρώσει τη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών της Αφηρημένης τέχνης μέσα από τα έργα του Klee. Επίσης, επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοούν τις βασικές αρχές της σύνθεσης στην ανάλυση συγκεκριμένων έργων και να εφαρμόζουν τις αρχές της σύνθεσης που ακολουθεί αυτός ο ζωγράφος σε δική τους σύνθεση.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
665.339 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Open Office: Επεξεργαστής κειμένου (Writer) ή Microsoft Office: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8292
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΛΑΕΡΤΗΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
τεχνικός υπεύθυνος: Μαρία Σκιαδέλλη
επιστημονικός υπεύθυνος: Ξένια Αραπάκη
επιμέλεια: Αθηνά Ζαμπάρα
συγγραφέας σεναρίου: Μαρία Κοτζάμπαση
τεχνική υλοποίηση: Αθανάσιος Πέτσος
επικύρωση αντικειμένου: Ανδρέας Κωστόπουλος
παιδαγωγικός συντονιστής: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δωροθέα Μάρσαλ
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ