Το «Χρονικον» του Γεωργιου Φραντζη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διερευνητική προσομοίωση ανάγνωσης ιστορικής πηγής, με την αξιοποίηση ενός αποσπάσματος από το «Χρονικό» του Γεωργίου Φραντζή, το οποίο αποτελεί πολύτιμη πρωτογενή ιστορική πηγή για την εξιστόρηση της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης και η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Εκτός από το πρωτότυπο κείμενο, περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία περιγραφής, εξήγησης και αξιολόγησής του συγκεκριμένου χωρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προσομοιώνει τον τρόπο εργασίας του ιστορικού στην προσπάθεια κατανόησης και αξιοποίησης των ιστορικών τεκμηρίων. Η ανάγνωση κάθε ιστορικής πηγής, μάλιστα, απαιτεί ιδιαίτερες διαδικασίες (περιγραφή, εξήγηση, αξιολόγηση) και γνώση του ιστορικού πλαισίου αναφοράς. Το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο ως αυτόνομη μαθησιακή διαδικασία όσο και ως μέρος διδακτικής προσέγγισης γνωστικής μαθητείας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
2645.52 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:20:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στο Μαθησιακό Αντικείμενο εμφανίζονται τρεις καρτέλες που αφορούν στην «περιγραφή», στην «εξήγηση» και στην «αξιολόγηση» του περιεχομένου της ιστορικής πηγής. Επιλέγω την αντίστοιχη ετικέτα και διαβάζω πληροφορίες, που βοηθούν να αντιληφθώ το περιεχόμενο της. Όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση των πληροφοριών, μπορώ να κινηθώ μπρος ή πίσω μέσα στις πληροφορίες που έχω επιλέξει και να προχωρήσω στη δραστηριότητα αποτίμησης.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8353
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Byzantine and Medieval HistoryΒυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Πολεμικά γεγονότα War eventsΠολεμικά γεγονότα
Ιστορία HistoryΙστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Byzantine and Medieval HistoryΒυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αρμόδιος Τσιβάς
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Αρμόδιος Τσιβάς
πάροχος περιεχομένου: Μαρία Λιάκου
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Μαρία Λιάκου
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Νίκος Αργυρόπουλος
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Φλώρα Καραγιάννη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αρμόδιος Τσιβάς, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ