Καθημερινες δραστηριοτητες και ανθρωπινες μορφες. Έμπνευση για διαφορετικα καλλιτεχνικα ρευματα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει διαμορφωμένο υλικό που αποβλέπει στη προσέγγιση καλλιτεχνικών ρευμάτων του 19ου αιώνα μέσα από έργα ζωγραφικής με θέμα τις ανθρώπινες μορφές σε καθημερινές δραστηριότητες. Περιέχονται δραστηριότητες βασισμένες σε φύλλο εργασίας, αναλύσεις έργων, βιογραφικά στοιχεία καλλιτεχνών και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά. Στη συλλογή περιέχονται έργα ζωγραφικής επιλεγμένων καλλιτεχνών (Γκωγκέν, Μιλλέ, Βαν Γκογκ,Ντεγκά) σε βαθμό που να επιτρέπεται η μελέτη τους καθώς και κείμενα ανάλυσης και περιγραφής τους. Διδακτικός στόχος είναι η κατανόηση των αλλαγών στη θεματολογία των ζωγράφων μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, η κατανοήσει σημαντικών καλλιτεχνικών ρευμάτων, τόσο από αισθητική όσο και από ιστορική άποψη, καθώς και η σύγκριση διαφορετικών τεχνοτροπιών κάθε εποχής. Το υλικό μπορεί να εκτυπωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αξιοποιηθεί για την διερεύνηση καλλιτεχνικών ρευμάτων του 19ου αιώνα. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, θα διαβάσουν το εισαγωγικό πλαίσιο του φύλλου εργασίας. Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους αποδίδουν το θέμα οι επιλεγμένοι ζωγράφοι. Καθοδηγεί τους μαθητές να μελετήσουν τις αναλύσεις των έργων και τα κείμενα για τους ζωγράφους ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Με οδηγό το φύλλο εργασίας, οι μαθητές, θα εξερευνήσουν τις αντίστοιχες πηγές για την απόδοση του ίδιου θέματος από διαφορετικούς καλλιτέχνες ώστε να αντιληφθούν τη συνέχεια της τέχνης και να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά σημαντικών εκπροσώπων της.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
2507.694 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Open Office: Επεξεργαστής κειμένου (Writer) ή Microsoft Office: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8787
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΕΛΠΗΝΩΡ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Αναστασία Γαρμπή
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Κοτζάμπαση
τεχνικός υπεύθυνος: Ειρήνη Αθανασίου, Αναστασία Γαρμπή
σχεδίαση γραφικών: Μαρία Χατζημιχαηλίδου, Γιάννης Στύλος
συγγραφή / προσαρμογή συνοδευτικού υλικού: Ειρήνη Αθανασίου
τεχνική υλοποίηση: Αθανάσιος Πέτσος
επιμέλεια: Ανδρέας Κωστόπουλος
επικύρωση αντικειμένου: Ανδρέας Κωστόπουλος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Αναστασία Γαρμπή
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ