Ρεαλιστες, ιμπρεσιονιστες και μετα-ιμπρεσιονιστες ζωγραφοι αποδιδουν τη γυναικεια μορφη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει διαμορφωμένο υλικό που αποβλέπει στη μελέτη των καλλιτεχνικών ρευμάτων του Ρεαλισμού,του Ιμπρεσιονισμού και Μετά Ιμπρεσιονισμού μέσα από έργα ζωγραφικής με θέμα τη γυναικεία μορφή. Περιέχονται δραστηριότητες βασισμένες σε φύλλο εργασίας, βιογραφικά στοιχεία καλλιτεχνών και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά. Συλλογή έργων ζωγραφικής από επιλεγμένους καλλιτέχνες (Γκωγκέν, Μιλλέ, Ντωμιέ, Ντεγκά) εμφανίζει εικόνες των έργων τους, σε βαθμό που να επιτρέπεται η μελέτη τους καθώς και κείμενα ανάλυσης και περιγραφής τους. Διδακτικός στόχος είναι η κατανόηση των αλλαγών στη θεματολογία των ζωγράφων μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, η επισήμανση των χαρακτηριστικών κάθε καλλιτεχνικού ρεύματος και ο συσχετισμός κοινωνίας- καλλιτεχνικού έργου και εποχής. Το υλικό μπορεί να εκτυπωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αξιοποιηθεί αυτούσιο ή με προεκτάσεις για την διερεύνηση των τρόπων απόδοσης της γυναικείας μορφής. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα διαβάσουν το εισαγωγικό πλαίσιο του φύλλου εργασίας. Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους αποδίδουν τις γυναικείες μορφές οι επιλεγμένοι ζωγράφοι. Καθοδηγεί τους μαθητές να μελετήσουν τα αντίστοιχα κείμενα για τους ζωγράφους, και τα καλλιτεχνικά ρεύματα, ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Με οδηγό το φύλλο εργασίας θα εξερευνήσουν τις αντίστοιχες πηγές ώστε να εξοικειωθούν με τα καλλιτεχνικά ρεύματα, να αναγνωρίσουν ορισμένα έργα, να τα συγκρίνουν και να τα αναλύσουν.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
2475.792 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Open Office: Επεξεργαστής κειμένου (Writer) ή Microsoft Office: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8788
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΕΛΠΗΝΩΡ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Αναστασία Γαρμπή
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Κοτζάμπαση
τεχνικός υπεύθυνος: Ειρήνη Αθανασίου, Αναστασία Γαρμπή
σχεδίαση γραφικών: Μαρία Χατζημιχαηλίδου, Γιάννης Στύλος
συγγραφή / προσαρμογή συνοδευτικού υλικού: Ειρήνη Αθανασίου
τεχνική υλοποίηση: Αθανάσιος Πέτσος
επιμέλεια: Ανδρέας Κωστόπουλος
επικύρωση αντικειμένου: Ανδρέας Κωστόπουλος
παιδαγωγικός συντονιστής: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Αναστασία Γαρμπή
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ